PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 451--466
Tytuł artykułu

Ocena występowania politycznego cyklu budżetowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of The Political Budget Cycle in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie istnienia i siły związku pomiędzy cyklem wyborczym a dochodami i wydatkami w sektorze finansów publicznych w Polsce. Realizacja celu wymagała przeglądu literatury oraz zastosowania analizy statystycznej. W ramach analizy sektor finansów publicznych w Polsce podzielono na 3 podsektory: rządowy, samorządowy oraz funduszy zabezpieczenia społecznego. Występowanie cykliczności zostało zweryfikowane w oparciu o budowę modeli ekonometrycznych ze składnikiem periodycznym reprezentujących różne kategorie wydatków publicznych i dochodów podatkowych, oraz ich ocenę. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, że w Polsce można zaobserwować występowanie politycznego cyklu budżetowego objawiającego się w rozluźnieniu polityki fiskalnej bezpośrednio przed wyborami oraz restrykcyjnej polityce fiskalnej bezpośrednio po wyborach(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to examine the existence and strength of the connection between the election cycle and the condition of revenues and expenditures in the public finance sector in Poland. The implementation of the adopted objective required the review of literature and the use of statistical analysis. Within the scope of the analysis the public finance sector in Poland was divided into three subsectors: central government, local government and social security funds. The occurrence of cyclicality has been verified based on the construction of econometric models with a periodic component representing various categories of public expenditure and tax revenues, and their evaluation. The analysis enabled a positive verification of the hypothesis that in Poland the occurrence of a political budget cycle that appears in "loose" fiscal policy prior to elections and restrictive policy right after elections can be observed(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Ademmer E., Dreher F., 2016, Constraining Political Budget Cycles: Media Strength and Fiscal Institutions in the Enlarged EU, Journal of Common Market Studies, vol. 54, no. 3, s. 508-524.
 • Alesina, A., 1989, Comments on 'Alternative Models of Political Business Cycles' by W.D. Nordhaus, Brookings Papers on Economic Activity, no. 2, s. 50-56.
 • Alesina A., Cohen G.D., Roubini N., 1992, Macroeconomic policy and elections in OECD democracies, Economics & Politics, no. 4 (1), s. 1-30.
 • Efthyvoulou G., 2012, Political budget cycles in the European Union and the impact of political pressures, Public Choice, no. 153, s. 295-327.
 • Eryilmaz F., Mercan M., 2015, Political budget cycles: evidence from Turkey, Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2, s. 5-14.
 • Eurostat, 2011, Manual on sources and methods for the compilation of COFOG Statistics. Classification of the Functions of Government (COFOG), Eurostat Methodologies and Working Papers, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Eurostat, 2018a, General government expenditure by function (COFOG), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en (12.04.2018).
 • Eurostat, 2018b, Glossary: tax revenue, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Tax_revenue (22.04.2018).
 • Eurostat, 2018c, Glossary: General government sector, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:General_government_sector (17.04.2018).
 • Eurostat, 2018d, Main national accounts tax aggregates, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_taxag&lang=en (12.04.2018).
 • Hibbs D., 1977, Political Parties and Macroeconomic Policy, American Political Science Review, no. 71, s. 1467-1487.
 • Klomp J., De Haan J., 2013, Do political budget cycles really exist?, Applied Economics, no. 45, s. 329-341.
 • Nordhaus W.D., 1975, The political business cycle, Review of Economic Studies, no. 42, s. 169-190.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 września 2007 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 162, poz. 1145.
 • Rogoff K., 1987, Equilibrium Political Budget Cycles, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, no. 2428.
 • Saez L., 2016, The Political Budget Cycle and Subnational Debt Expenditures in Federations: Panel Data Evidence from India, An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, vol. 29, no. 1, s. 47-65.
 • Surówka K., 2017, Adekwatność dochodów JST do zakresu realizowanych zadań a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 485, s. 430-439.
 • Tsai P.H., 2016, Fiscal incentives and political budget cycles in China, International Tax & Public Finance, no. 23, s. 1030-1073.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm. Wyszkowska D., 2017, Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego - Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LI (5), s. 371-380.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.