PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 2 | 414--431
Tytuł artykułu

Działania marketingowe prowadzone przez banki na adres elektroniczny zgodne z prawem

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing sent by banks to e-mail address in compliance with the law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje rozważania dotyczące marketingu e-mailowego usług i produktów finansowych skierowanego do konsumentów. W opracowaniu zaprezentowano praktykę banków, która jest wykorzystywana przez te instytucje w e-marketingu, poddano też rozważaniom podstawowe pojęcia, takie jak informacja, oferta, reklama, komunikat czy spam. Artykuł porusza w szczególności istotne problemy wysyłania materiałów reklamowych pocztą elektroniczną, do których należą: określenie jakiego rodzaju wiadomości bank może wysyłać swoim klientom, czy bank może wysyłać wiadomości wszystkim swoim klientom, czy bank może wysyłać wiadomości wyłącznie do swoich klientów, jakie są prawa konsumentów w zakresie otrzymywanej niechcianej i niezamówionej informacji handlowej. W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo oraz poglądy przedstawicieli doktryny prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article covers consideration of the e-mail marketing of financial products and services aimed at consumers. The research paper presents the practice of banks used by those institutions in the e-marketing, basic concepts such as information, offer, advertisement, communication or spam, have been considered. Article touches in particular on relevant problems linked to sending advertising materials by e-mail, such as: specifying what kinds of messages can a bank send to its customers, whether a bank can send such messages to all its customers, whether a bank can send such messages only to its customers, what the consumers rights with respect to receiving unwanted and unasked for commercial information are. The research paper took into consideration current judicature and views of the representatives of a legal doctrine.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
414--431
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 6., Warszawa, 2015.
 • Barta J., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków-Zakamycze 2001.
 • Chudzik M. et al., Prawo handlu elektronicznego, Bydgoszcz 2005.
 • Dąbrowska A. et al., Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości, Warszawa 2010.
 • Dobosz K., Handel elektroniczny, Warszawa 2012.
 • Gołaczyński J. (red.), Prawo umów elektronicznych, Kraków-Zakamycze 2006.
 • Gołaczyński J. (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: komentarz, Warszawa 2009.
 • Grzybczyk K., Prawo reklamy, Kraków 2012.
 • Harasimiuk D.E., Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa 2011.
 • Jaworska-Dębska B., Wokół pojęcia reklamy, PUG 1993, 12.
 • Junga B. (red.), Media - komunikacja, biznes elektroniczny, Warszawa 2001.
 • Kasprzycki D., Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna: zagadnienia cywilnoprawne, Kraków-Zakamycze 2005.
 • Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, Warszawa 2004.
 • Kurek J., Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2013.
 • Lubasz D., Namysłowska M., Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy, komentarz do ustaw, Warszawa 2011.
 • Malarewicz A., Konsument a reklama: studium cywilnoprawne, Warszawa 2009.
 • Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Namysłowska M., Reklama. Aspekty Prawne, Warszawa 2012.
 • Nowińska E., Kasprzycki D. (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe: ocena regulacji, Kraków 2012.
 • Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Ożegalska-Trybalska J., Adresy e-mailowe a dane osobowe, "Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji" 2001, 12.
 • Podrecki P. (red), Prawo Internetu, Warszawa 2004.
 • Pszczel P., Spam - "nowe możliwości", [w:] Zasępa T. (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001.
 • Rączka G., Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych, Toruń 2007.
 • Sieradzka M., Zdyb M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 2., Warszawa 2016.
 • Skubisz R. (red), Internet 2000: prawo, ekonomia, kultura, Lublin 2000.
 • Szwaja J. (red), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, komentarz, Warszawa 2006.
 • Traple E. et al., Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007.
 • Wiszniewska I., Skubisz R., Środki zapobiegania nieuczciwej reklamie w projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PiP, 1992, 4.
 • Zimny W., Czy adresy e-mailowe są danymi osobowymi?, "Ochrona Informacji, Biuletyn TISM" 2002, 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.