PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 19 | nr 2 | 13--18
Tytuł artykułu

Spory wokół pojęcia i roli turystyki zdrowotnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disputes Over the Concept and Role of Health Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja współczesnych podejść i systemów klasyfikacji w zakresie turystyki zdrowotnej oraz przedstawienie najważniejszych założeń tego obszaru badawczego na podstawie najnowszych publikacji poświęconych zagadnieniu.
Podstawą artykułu są studia literaturowe, zarówno pozycji polskich, jak i w języku angielskim, które umożliwiły scharakteryzowanie ogólnej literatury przedmiotu. Wyniki analizy wskazują na szerokie pojmowanie turystyki zdrowotnej, a sam temat jest chętnie podejmowany przez badaczy. Istotnym byłoby sformułowanie ogólnej koncepcji turystyki zdrowotnej, co wpłynie na zweryfikowanie obecnego stanu wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify contemporary approaches and classification systems in the field of health tourism and to present the most important assumptions of this concept based on the latest publications devoted to the issue. The basis of the article are literature studies, both Polish and English, which made it possible to characterize the general literature of the subject. The results of the analysis indicate a broad understanding of health tourism, and the topic itself is readily undertaken by scientists. It would be important to create the general concept of health tourism, which will affect the verification of the current state of knowledge. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
13--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balińska, A., Sieczko, A., Zawadka, J., (2014). Turystyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.
 • Białk-Wolf A., (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, s. 653-662.
 • Connell, J., (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and... surgery. Tourism Management, 27, 6, s. 1093-1100.
 • Cook, Peta S., (2008). What is health and medical tourism? In: The annual conference of the Australian Sociological Association, 2 to 5 December 2008, Victoria: The University of Melbourne.
 • Czerwiński, J., (2011). Podstawy turystyki. Wrocław-Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Gaworecki, W., (2010). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Iordache, C., Ciochină, I., Roxana, P., (2013). Medical tourism - between the content and socio-economic development goals. Development strategies. Romanian Journal of Marketing, 1, s. 31-42.
 • Kangas, B., (2010). Traveling for Medical Care in a Global World. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness, vol. 29, s. 344-362.
 • Kasprzak, W., Mańkowska, A., (2008). Fizykoterapia medyczna, uzdrowiskowa i SPA. Warszawa: PZWL.
 • Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz.U. 1948, nr 61, poz. 477).
 • Kotarski, D. (2012). Określenie celów i zadań sanatorium uzdrowiskowego na potrzeby kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, nr 53, s. 313-320.
 • Koźmiński, Cz., (2016). Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kurek, W., red., (2008). Turystyka. Warszawa: PWN.
 • Meyer, B., (2006). Funkcje turystyki, W: Ekonomika turystyki, Panasiuk, A. (red.), Warszawa: PWN.
 • Łęcka, I., (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geograficzne, Warszawa: t. 32, s. 173-190.
 • Lee, C., Spisto, M., (2007). Medical Tourism, the future of health services. Going for Golf Best Practices in Ed. Public Paper, vol. 7(7), s. 1-7.
 • Lubowicki-Vikuk, A.P., (2012). Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, s. 553-568.
 • Łobożewicz, T., Bieńczyk, G., (2001). Podstawy turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Łoś, A., (2012). Turystyka zdrowotna - jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, s. 569-578.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. Spa i wellness - megatrend współczesnej turystyki zdrowotnej. W: Gaworecki, W.W., Mroczyński, Z. (red.), (2008). Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, s. 539-547.
 • Mika, M., Pawlusiński, R., (2006). Some problems of the development of spa&wellness services in the Polish Carpathian Mountains. W: Wyrzykowski, J.(red.), Conditions of the foreign tourist development in Central and Eastern Europe, Contemporary Models of Spa Tourism, 9, Wroclaw: Institute of Geography and Regional Development UW, s. 61-71.
 • Padilla-Meléndez, A., Del-Águila-Obra, A., (2016). Health Tourism: Conceptual Framework and Insights from the Case of a Spanish Mature Destination. Tourism & Management Studies, 12, 1, s. 86-96.
 • Smith, M. (2015). Baltic Health Tourism: Uniqueness and Commonalities. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 15, No. 4, s. 357-379.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz w gminach uzdrowiskowych, t.j., Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1399, art. 2.
 • Whittaker, A., (2008). Pleasure and pain: Medical travel in Asia. Global Public Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 3, s. 271-290.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531908

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.