PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 19 | nr 2 | 19--24
Tytuł artykułu

Infrastruktura hydrotechniczna w przestrzeni nadrzecznej jako walor dla śródlądowej turystyki wodnej - wybrane przykłady

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Hydrotechnical Infrastructure in the Riverside Area as a Value for Inland Water Tourism - Selected Examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przestrzeń nadrzeczna, jako planowo zagospodarowany obszar o specyficznych walorach środowiska przyrodniczego i kulturowego stanowi atrakcję turystyczną. Potwierdza to postępujący w ostatnich latach rozwój różnych form śródlądowej turystyki wodnej (np. jachting motorowy, barging, houseboating czy też cruising). Takie obiekty infrastruktury hydrotechnicznej jak: drogi wodne, kanały żeglowne (z ich historyczną zabudową), śluzy, pochylnie, podnośnie, ale również całe kompleksy zrewitalizowanych miejskich obszarów nadrzecznych (czy to współczesnych czy historycznych) są walorami stanowiącymi o atrakcyjności turystycznej obszarów, na których się znajdują. (abstrakt oryginalny)
EN
Riverside space, as a planned area with specific values of natural and cultural environment, is a tourist attraction. This is confirmed by the development of various forms of inland water tourism in recent years (eg motor yachting, barging, houseboating or cruising). Such facilities of hydrotechnical infrastructure as: waterways, navigable canals (with their historical buildings), sluices, ramps, ascents, but also whole complexes of revitalized urban riverside areas (whether modern or historical) are therefore values that make tourist areas more attractive. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
19--24
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
  • Czech K., Jankowski G., Pytel S., Finansowane ze środków unijnych projekty rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych i ich znaczenie dla turystyki i rekreacji - wybrane przykłady, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, Nr 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 2, s. 115-116.
  • Jankowski G., Krajobraz kulturowy miejskiej przestrzeni nadrzecznej. Wybrane przykłady, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" 2014, Nr 25, s. 113.
  • Mańkowska M., Mańkowski T., Cruising rzeczny jako determinanta kształtowania produktu turystycznego Szczecina, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, Nr 627, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 16, s. 165.
  • Myga-Piątek U., Jankowski G., Soczówka A., Sieci komunikacyjne w krajobrazie kulturowym. Wybrane przykłady w perspektywie historycznej, [w:] Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracji, Warszawa-Berlin 2017, s. 251.
  • Owsiak J., Diagnoza stanu zasobów i inwestycji w turystyce wodnej w Polsce, "Problemy Turystyki i Rekreacji" 2013, z. 1, s. 62.
  • Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, Miejska Pracowania Urbanistyczna w Bydgoszczy (oprac.), Bydgoszcz 2006, s. 17.
  • www.augustow.pl/pl/kanal-augustowski [dostęp: 29.11.2017].
  • www.barki.pl/trasy/59,Kanal_Elblaski [dostęp: 01.12.2017].
  • www.zegluga.wroclaw.pl/articles.php?article_id=500 [dostęp: 15.10.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531910

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.