PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 19 | nr 2 | 25--32
Tytuł artykułu

Trendy w rozwoju aktywności turystycznej seniorów społeczeństwa baby-boomer

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trends in the Development of Tourist Activity of Senior Citizens Belonging to Baby-Boomer Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu zaprezentowanie nowych form aktywności turystycznej emerytów w kontekście ich sytuacji ekonomicznej. Autorzy wskazują zmiany w formach turystyki seniorów, jakie zaszły w XXI wieku wraz z rozwojem gospodarczym. Dodatkowo autorzy podjęli próbę zweryfikowania hipotezy zaproponowanej przez Kim, Woo, Uysal (2015), mówiącej, iż "ogólna jakość życia osób starszych ma pozytywny wpływ na chęć ponownego wyjazdu". Uzyskane na podstawie analizy porównawczej turystyki seniorów w Europie wyniki pozytywnie weryfikują przedstawioną hipotezę. Autorzy na podstawie badań stwierdzili także, iż seniorzy to zróżnicowana wewnętrznie zbiorowość zarówno pod względem stanu zdrowia, jak i sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting the new forms of tourist activity of pensioners in the context their economic status. The authors point out the changes in the forms of tourism chosen by seniors. These changes have taken place in the 21st century as a result of economic development. Moreover, the authors attempt to verify the hypothesis proposed by Kim, Woo, Uysal (2015) according to which 'the general standard of life of elderly people has a positive influence on the willingness to travel again'. The results obtained on the basis of the comparative analysis of senior tourism in Europe positively verify this hypothesis. Basing on research the authors concluded also that seniors constitute an internally diversified group as far as both their health as well as their financial situation is concerned. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acevedo C.R. (2003), Motivos para viajar: um estudio com turistas maduros no contexto brasileiro, FACEP PESQUISA, 6 (3), 78-87.
 • Alcaide Casado, J.C. (2005) 'Dónde está el marketing para mayores?', Marketing + Ventas, No. 205, 46-57.
 • Alén E., Domínguez T., Losada N. (2012), New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism, [w:] Kasimoglu M. (red.), Visions for Global Tourism Industry. Creating and Sustaining Competitive Strategies, InTech, Rijeka, 139-166.
 • Dąbrowski A. (red.) (2006), Zarys teorii rekreacji ruchowej, ALMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 • Garcia Sastre M.A., Martorell Cunill O. (2007), Una reflexión sobre el modelo turistico de las Illes Balears, [w:] Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa, AEDEM, Palma de Mallorca, t. 1, 1097-1106.
 • Gonzalez Velasco D. (red.) (2008), El mercado potencial del turismo accesible para el sector turístico espańol, Julio 2008, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid.
 • GUS (2014) Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2016) Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Hołowiecka, B, Grzelak-Kostulska E. (2012), Turystyka osób starszych w Polsce - uwarunkowania społeczno-demograficzne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 259, 95-108.
 • Horneman L., Carter R.W., Wei S., Ruys H. (2002), Profiling the Senior Traveler: An Australian Perspective, Journal of Travel Research 41 (1), 23-37.
 • Hossain A., Bailey G., Lubulwa M. (2003), Characteristics and Travel Patterns of Older Australians: Impact of Population Ageing on Tourism, International Conference on Population Ageing and Health Modelling our Future, Canberra.
 • Huang L., Tsai H.T. (2003), The study of senior travelers in Taiwan, Tourism Management, 24, 561-574.
 • Kim H., Woo E., Uysal M. (2015), Tourism Experience and Quality of Life Among Elderly Tourists, Tourism Management 46, p. 465-467.
 • Kowalik S. (red.) (2009), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Lee S.H., Tideswell C. (2005), Understanding attitudes towards leisure travel and the constraints faced by senior Koreans, Journal of Vacations Marketing 11 (3), 249-263.
 • Oleśniewicz P., Widawski K. (2015), Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN, Rozprawy Naukowe 51, s. 15-24.
 • Oleśniewicz P., Markiewicz-Patkowska J., Widawski K. (2015), Senior tourism on the example of members of the Association for the Promotion of Sports "Fan" in Wroclaw, Proceedings of the 10th International Conference on Kinantrhopology, Brno, Czech Republic November 18-20, 2015, 259-270.
 • Straś-Romanowska M. (2005), Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę, Kolokwia Psychologiczne 13, 262-274.
 • Szatur-Jaworska B. (2010), Zmiany w sytuacji materialnej ludzi starych w Polsce - diagnoza 20 lat po przełomie, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 28-51.
 • Szukalski P. (red.) (2008), To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Śniadek J. (2006), Age of seniors - a challenge for tourism and leisure industry, Studies in Physical Culture and Tourism 13, Suppl., 103-105.
 • Śniadek J. (2007), Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia polska 15.1-2, 21-30.
 • Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych (2001, 2005, 2009, 2013 i 2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Walker M.C. (2004), Marketing to seniors, 1st Books Library, Bloomington.
 • Widawski K. (2011), Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study, [w:] Wyrzykowski J., Marak J. (red.), Tourism Role in the Regional Economy. Social, Health-Related, Economic and Spatial Conditions of Disabled People's Tourism Development, University of Business in Wrocław, Wrocław, 298-310.
 • Winiarski R., Zdebski J., (2008), Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531916

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.