PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 2 | 594--621
Tytuł artykułu

Godność człowieka - właściwość autonomiczna czy heteronomiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Human dignity - an autonomous or a heteronomous feature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem pracy jest analiza pojęcia godności w naukach prawnych, w szczególności w teorii i filozofii prawa. Autor rozróżnia autonomiczną i heteronomiczną wersję pojęcia godności. Pierwszy sposób pojmowania godności zakłada, że godność, tzn. wartość ludzkiego życia, jest całkowicie niezależna od warunków społecznych, w których ludzie wiodą swoje życie. Taki sposób pojmowania godności występuje w Kantowskiej filozofii moralnej autonomii jako immanentnej cechy każdej osoby ludzkiej. Drugi sposób pojmowania godności zakłada, że wartość ludzkiego życia jest zależna od warunków społecznych, w których ludzie wiodą swoje życie. W konsekwencji przyjmuje się, że istnieją warunki społeczne w których ludzie tracą swoją godność jako przypadkową cechę istoty ludzkiej. W takim przypadku, w celu odzyskania utraconej godności ludzie powinni zmienić warunki społeczne w drodze rewolucji społecznej. Taki sposób pojmowania godności występuje w Marksowskiej filozofii alienacji. Autor zmierza do wykazania, że różny sposób pojmowania godności pociąga za sobą doniosłe konsekwencje prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the work is an attempt to analyze the notion of dignity in legal sciences, especially in legal theory and philosophy of law. The author distinguishes autonomous and heteronomous version of the notion in question. The first way of conceiving human dignity, assumes that dignity, i.e. the worth of human life, is fully independent of social conditions in which people live their lives. This way of conceiving dignity epitomizes Kant's philosophy of moral autonomy as immanent trait of every human being. The second way of conceiving human dignity assumes that the worth of human life is fully dependent of social conditions in which people live their lives. Consequently, it is taken for granted that there are social conditions in which people can lose dignity as contingent trait of human being. In this case, in order to get back lost dignity, people ought to change social conditions by way of social revolution. This way of conceiving dignity epitomizes Marxist philosophy of alienation. The author tends to point out, that different way of conceiving dignity is followed by serious legal consequences. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
594--621
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Aleksandrowicz D., Filozoficzne założenia Lukacsa teorii wiedzy, Wrocław 1983.
 • Aleksandrowicz D., Hegel i konsekwencje, Wrocław 1990.
 • Baczko B., Hegel, Marks i problemy alienacji, "Studia Filozoficzne" 1957, 1.
 • Bal K., Kant i Hegel - dwa szkice z dziejów niemieckiej myśli etycznej, Wrocław 1993.
 • Bauman Z, Europa niedokończona przygoda, Kraków 2005.
 • Bauman Z, Globalizacja, Warszawa 2000.
 • Bauman Z, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992.
 • Bauman Z, Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Bauman Z, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 • Bauman Z, Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.
 • Bauman Z, Razem czy osobno, Kraków 2003.
 • Bauman Z, Życie na przemiał, Kraków 2005.
 • Czarny P., Konstytucyjne pojęcie godności człowieka a rozumienie godności w polskim języku prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawna, Wrocław 2001.
 • Ehrlich S., Norma, Grupa, Organizacja, Warszawa 1998.
 • Elliot A., Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011.
 • Fritzhand M., Myśl etyczna młodego Marksa, Warszawa 1978.
 • Gellner E., Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2002.
 • Gramsci A., Zeszyty filozoficzne, Warszawa 1991.
 • Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, t. 1, Warszawa 1963.
 • Hegel G.W.F., Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969.
 • Helios J., Jedlecka W., Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet, Wrocław 2016.
 • Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia, Warszawa 2010.
 • Jabłońska-Bonca J., Korporacyjne regulacje pozaprawne a systemowość prawa. Zarys problemów, [w:] Z. Pulka (red.), Systemowość prawa, Wrocław 2016.
 • Jabłońska-Bonca J., Prywatna ochrona bezpieczeństwa, Warszawa 2017.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, Powołany do pracy; Komentarz pod red. Jana Kruciny, Wrocław 1983.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.
 • Kasztelan M., Simone de Beauvoir o godności kobiety, [w:] M. Piechowiak, T. Turowski (red.), Szkice o godności człowieka, Zielona Góra 2012.
 • Kochan E., Feminizm i ideologia, na marginesach książki Kazimierza Ślęczki, [w:] Od marksizmu do feminizmu, Katowice 2009.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, t. 1, Warszawa 2009; t. 3, Warszawa 1989.
 • Krąpiec M., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1999.
 • Manelli M., Historia doktryn politycznych i prawnych XIX w., cz. I, Warszawa 1964.
 • Marks K., Engels F., Dzieła, t. 1, Warszawa 1960; t. 23, Warszawa 1968; t. 27, cz. 2, Warszawa 1981.
 • Morawski L., Co może dać nauce prawa postmodernizm, Toruń 2001.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
 • Morawski L., Podstawy filozofii prawa, Toruń 2014.
 • Panasiuk R., Dziedzictwo heglowskie i marksizm, Warszawa 1979.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, Lublin 1999.
 • Policastro M., Godność człowieka wobec wartości konstytucyjnych, [w:] S. Czepita, A. Choduń (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010.
 • Pulka Z., Legitymizacja państwa w prawoznawstwie, Wrocław 1996.
 • Pulka Z., Rozum totalny w poszukiwaniu legitymowanego prawa, [w:] J. Helios (red.), Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003.
 • Pulka Z., Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, Wrocław 2004.
 • Rodak L., Dekonstrukcja podmiotu według feministycznej jurysprudencji, [w:] M. Paździora (red.), Postanalityczna filozofia prawa, Wrocław 2015.
 • Sadowski M., Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym, Wrocław 2010.
 • Soto Kloss E., Starotestamentowe podstawy godności człowieka, [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawna, Wrocław 2001.
 • Stawrowski Z., Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków-Warszawa 2006.
 • Ślęczka K., Feminizm, Katowice 1999.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, Poznań 1987.
 • Waleszczuk Z., Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta, Wrocław 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531924

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.