PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 143--158
Tytuł artykułu

Innowacje w badaniach społecznych

Warianty tytułu
Innovations in the Social Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje są rezultatem ewolucji zjawisk, przy czym podlegają im zarówno zjawiska społeczne, jak i gospodarcze. Nowe zjawiska, tak interesujące dla naukowców, często nie mogą być badane przy użyciu "starych" metod badawczych. Może to wynikać z jednej strony z niedostosowania samej aparatury pomiarowej, a z drugiej z niedopasowania procedur badawczych do nowych zjawisk. W wyniku tak rozumianej nieadekwatności pomiędzy zjawiskami a technikami służącymi do ich badania, socjologowie mogą postąpić na dwa sposoby: zrezygnować z badania tego lub wprowadzić zmiany w obrębie samej metodologii. Pierwsza z tych strategii jest bardzo rzadko stosowana, natomiast druga z nich przyczynia się do wprowadzenia innowacji w samych metodach badań społecznych. Celem artykułu jest prezentacja zmian, które zachodzą w badaniach społecznych a związanych z innowacjami w obrębie socjologicznego instrumentarium badawczego. Refleksji zostaną poddane kierunki tych zmian wraz z próbą oceny ich wpływu na jakość badań społecznych i zbieranych w ich trakcie materiałów. Źródłami danych będących podstawą do tych rozważań będą między innymi uczestnictwo w projektach badawczych, własne doświadczenia badaczy zjawisk społecznych oraz studia nad literaturą przedmiotu. Zmiany w obrębie badań społecznych mogą być różnorodne, ale do najczęściej spotykanych należą: modyfikacje istniejących technik badawczych związane przede wszystkim z rozwojem technologii (np. techniki otrzymywania materiałów wspomagane komputerowo), wprowadzanie nowych technik czy to z innych nauk społecznych, czy to z praktyki pozanaukowej (techniki deliberacyjne), opracowanie metodologiczne pewnych wcześniej stosowanych procedur, które zyskują miano techniki badawczej (autoetnografia), a także wyróżnienie w procesie prowadzenia badań poszczególnych etapów tego procesu i nadanie im statusu techniki (np. desk research). (abstrakt oryginalny)
EN
The innovations result from the evolution of phenomena both social as well as economic ones. The new phenomena, so interesting for researchers, often may not be studied by using the old methods. The cause for: incompatibility of the measuring apparatus on the one hand, incompatibility of research procedures to the new phenomena on the other hand. When phenomena are not compatible with the research methods, sociologists could cope with this problem in two ways: abandon the research or change something in the methodology. The first strategy is used very rarely, while the second one is a source of implementation of innovations in the methods of social research. The paper discusses changes, which happen in the widely understood social research and are connected with innovations of instrumentation of social research. The paper focuses on the trends of these changes and the assessment of influence on the quality of social research and data collection. The changes in the social research could be varied, but the researchers could face: modifications of existing research techniques which are connected with advanced technology (modes of data collection supported by computers), implementation of new data collection modes from other sciences or from unscientific practices (deliberative techniques), methodological formulation of the used previously procedures, which are now called the data collection modes (autoethnography), and the distinction during the process of conducting particular research parts of the process and terming them the research technique (desk research). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 2. Bednarowska Z., Desk research - wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych, "Marketing i Rynek" 2015, nr 7.
 • 3. Bloom J., The Speech IVR as a Survey Interviewing Methodology [w:] Envisioning the Survey Interview of the Future, red. F.G. Conrad, M.F. Schober, John Wiley & Sons, New York 2008.
 • 4. Couper M.P., Technology and the survey interview/questionnaire, Conrad F.G., Schober M.F. (ed.), Envisioning the survey interview of the future, John Wiley & Sons, New York 2008.
 • 5. Greenwood D.J., Action research, czyli o badaniach w działaniu [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 6. Grzeszkiewicz-Radulska K., Krzewińska A. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ankietach wspomaganych komputerowo [w:] Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku, red. D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Kraków 2016.
 • 7. Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • 8. Jagiełło E., Antropolog w organizacji. Zapiski z badań terenowych, "Etnografia Polska" 2012, t. LVI, z. 1-2.
 • 9. Konecki K., Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1994.
 • 10. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 11. Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 12. Krosnick J., Response strategies for coping with the cognitive demands of attitude measures in surveys, "Applied Cognitive Psychology" 1991, Vol. 5.
 • 13. Krosnick J., Survey research, "Annual Review of Psychology" 1999, Vol. 50.
 • 14. Krzewińska A., Słabości i niedostatki procedur demokracji deliberacyjnej, "Przegląd Socjologiczny" 2017, t. LXVI/3.
 • 15. Krzewińska A., Deliberacja. Teoria - metodologia - praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.
 • 16. Krzewińska A., Grzeszkiewicz-Radulska K., Klasyfikacja sondażowych technik otrzymywania materiałów, "Przegląd Socjologiczny" 2013, t. 62/1.
 • 17. Krzewińska A., Kubiak A., Sondaż deliberatywny - inwentarz problemów, "Przegląd Socjologiczny" 2012, t. LXI/1.
 • 18. Lutyński J., Metody badań społecznych, ŁTN, Łódź 1994.
 • 19. Mulgan G., Social innovation: What it is, Why it matters, How it can be accelerated, Basingstoke Press, London 2006.
 • 20. Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój" 2013, nr 1.
 • 21. Sikorski Cz., Miasta, kultury, organizacje, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2005.
 • 22. Sztabiński P.B., Sztabiński F., Sawiński Z., Wstęp [w:] Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, red. P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • 23. Travers M., New methods, old problems: A sceptical view of innovation in qualitative research, "Qualitative research" 2009, Vol. 9, No. 2.
 • 24.Wesołowska E., Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
 • 25.Willes R., Bengry-Howell A., Crow G, Nind M., But is it innovation? The development of novel methodological approaches in qualitative research, "Methodological Innovations Online" 2013, Vol. 8, No. 1.
 • 26.Wronka-Pośpiech M., Innowacje społeczne - pojęcie i znaczenie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212/2015.
 • 27. Zgiep M., Namysł - rozmowa - działanie. Teoretyczny model publicznej deliberacji, "Przegląd Socjologiczny" 2013, t. LXII/4.
 • 28. Blumberg S.J., Cynamon M.L., Respondent Acceptance of Touch-Tone Data Entry in Cognitive Interview on HIV/STD Behaviors, www.fcsm.gov/99papers/ 2000 (dostęp: 25.06. 2013 r.).
 • 29. McKay R.B., Robinson E.L., Malik A.B., Touch-Tone Data Entry for Household Surveys: Research Findings and Possible Applications, www.bls.gov/ore/pdf/cp940080.pdf 1994 (dostęp: 25.06.2013 r.).
 • 30. Robertson K.W., Hatch-Maxfield J., Data Collection in the U.S. Bureau of Labour Statistics' Current Employment Statistics Survey, wystąpienie przygotowane na konferencję w Genewie (31 października - 2 listopada), Seminar on New Frontiers for Statistical Data Collection, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 2012, (dostęp: 25.06.2013 r.).
 • 31. Xenitidou M., Gilbert N., Innovations in social research methods, University of Surrey, 2009, http://epubs.surrey.ac.uk/id/eprint/2271 (dostęp: 15.11.2017 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531940

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.