PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 19 | nr 3 | 17--25
Tytuł artykułu

Szkoła wobec ekspansji koncepcji pseudonaukowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
School and the Expansion of Pseudo-Scientific Concepts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcje pseudonaukowe przeżywają dziś swój renesans. Dyskusja dotycząca tych zjawisk może przyjmować najróżniejsze perspektywy, od nauk przyrodniczych, filozofii nauki, socjologii czy pedagogiki. Celem artykułu była refleksja nad tym, w jakim zakresie współczesna szkoła może/powinna reagować na idee i nurty pozostające w jawnej sprzeczności z tym, co rozumiemy pod pojęciem wiedzy osiąganej za pomocą metody naukowej. Tematyka ta należy do wielowątkowych, co stwarza trudności w syntetyzowaniu wniosków i - co istotne - bywa uwikłana światopoglądowo. Fakt ten jednak nie powinien być barierą dla otwartej dyskusji nad rolą dzisiejszej szkoły w poruszonym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Pseudoscientific concepts are experiencing their renaissance today. The discussion about this can take different perspectives, from natural sciences, philosophy of science, sociology or pedagogy. The aim of this article is to reflect on the extent to which modern school should respond to ideas that are in contradiction with the concept of knowledge acquired through the scientific method. It is a multi-threaded subject which creates difficulties in synthesizing the conclusions and, importantly, is also often entangled in ones worldview. However, these obstacles should not be a barrier to an open discussion on the nature of today's school and education. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cottrell S., Critical Thinking Skills Developing Effective Analysis and Argument Stella Cottrell, wyd. Palgrave, 2005.
 • Clements T., Nauka kontra Religia, Da Capo, Warszawa 2002.
 • Chrząstek L., Dondela B., Homeopatia, "Chemistry, Environment, Biotechnology" 2014, XVII.
 • Cendal I., Od Hahnemanna do Zięby. Wpływ autorytetu na postrzeganie medycyny - homeopatia, efekt placebo, propaganda antyszczepionkowa, Acta Uroboroi, W kręgu alchemii, Red. M. Dąsala, Wrocław 2017.
 • Dawkins R., Bóg urojony, CiS, Warszawa 2007.
 • Grabski M., Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka, "Nauka" 2009, 2.
 • Gołowska I., Naturalizm-antynaturalizm jako spór o charakterze metodologicznym. Wprowadzenie historyczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, R. LXV, z. 1.
 • Gould S.J., Skały wieków: Nauka i religia w pełni życia, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Grobler A., Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu, Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 10, 2013.
 • Herda J., S.J. Goulda koncepcja rozłącznych magisteriów nauki i wiary, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 2007, XLI.
 • Jarco P., Socjopsychologiczne mechanizmy kształtowania rzeczywistości organizacyjnej, "Social Sciences" 2013, 1 (7), Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Kiszkowski P., Co warto wiedzieć o radiestezji?, Stella Maris, Gdańsk 1997.
 • Lipski A., O kłopotach teoretyczno-metodologicznego pogranicza w naukach społecznych, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2013, 22.
 • Lewith G.T., Breen A., Filshie J., Fisher P., McIntyre M., Mathie R.T., Peters D., Complementary medicine: evidence base, competence to practice and regulation, "Clinical Medicine" 2003, Vol. 3, No 3, May/June.
 • Pogonowska B., Obraz "nienauki" w perspektywie tradycji epistemologicznej, Nurty filozofii współczesnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 1986.
 • Russell B., Is There a God?, The Collected Papers of Bertrand Russell, Taylor & Francis Ltd, 2013.
 • Rennie J., 15 odpowiedzi na nonsensowne tezy kreacjonistów, "Świat Nauki" 2002, wrzesień.
 • Witkowski T., Koń trojański w mieście rozumu, czyli pseudonauka w akademii. Referat wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez SGGW w Warszawie: Pseudonauka jako zagrożenie dla rozumu, nauki i cywilizacji. 22 maja 2009 r. Warszawa.
 • Wróblewski A., Prawda i mity w fizyce, Iskry, Warszawa 1987.
 • Woleński J., O nauce i jej pojęciu, Materiały pokonferencyjne - ChFPN, Nauka - Etyka - Wiara 2013.
 • Życiński J., Postmodernistyczna krytyka racjonalności nauki, "Studia Philosophiae Christianae" 1994, z. 2.
 • CBOS, Polacy wobec niektórych poglądów z kręgu New Age, BS/135/2011.
 • CBOS, Horoskopy, wróżby, talizmany, BS/133/2011.
 • TNS OBOP, Polacy o homeopatii i leczeniu homeopatycznym, N-1001, Warszawa 2006.
 • Otwarte dane w świecie wielkich danych, Porozumienie międzynarodowe, "Science International 2015" (International Council for Science - ICSU, InterAcademy Partnership - IAP, The World Academy of Sciences - TWAS, oraz International Social Science Council - ISSC).
 • Komunikat Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk w związku ze zmianami w podstawie programowej (2016).
 • Pew Research Center, Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, 2017.
 • Dz.U. 2001, Nr 126, poz. 1381, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2211, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, poz. 703, Dz.U. z 31 marca 2017 r.
 • www.criticalthinking.pl oraz http://tocs.ub.uni-mainz.de/pdfs/205845649.pdf
 • www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
 • www.racjonalista.pl/pdf.php/s,5727/q,Darwinizm.w.polskiej.szkole
 • www.gazetalekarska.pl/?p=28786
 • www.staff.amu.edu.pl
 • www.science-international.org
 • www.racjonalista.pl/kk.php/s,4879
 • www.trends.google.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531962

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.