PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2017) | nr 3 (163) | 17--27
Tytuł artykułu

Analysis of Power Equipment Level on the Example of Farm Tractors in Selected Farms of Przeworsk Province

Warianty tytułu
Analiza poziomu wyposażenia energetycznego na przykładzie ciągników rolniczych w wybranych gospodarstwach powiatu przeworskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z istotnych problemów współczesnej produkcji rolniczej są decyzje dotyczące inwestycji w ciągniki rolnicze. Zabezpieczenie sprawnej realizacji zabiegów agrotechnicznych i racjonalny poziom wykorzystania ciągników w aspekcie kosztów eksploatacji są pochodną posiadanego w gospodarstwach poziomu wyposażenia energetycznego. W pracy przeprowadzono badania 31 wybranych gospodarstw, które realizują produkcję na łącznym areale 937 ha użytków rolnych (UR) i eksploatują 70 ciągników. Analiza obejmowała informacje na temat: powierzchni gospodarstw, liczby i mocy użytkowanych ciągników, inwestycji w wyposażenie techniczne w zakresie zakupu ciągników rolniczych oraz profilu produkcji. W badanych gospodarstwach średnio na 100 ha powierzchni użytków rolnych przypadało 7,47 ciągników rolniczych, 90% respondentów aktywnie korzystało z dopłat dostępnych w ramach funduszy strukturalnych z UE. Stwierdzono wysoki poziom wyposażenia energetycznego, szczególnie w gospodarstwach o mniejszym areale. Ponad 87% gospodarstw użytkowało więcej niż jeden ciągnik, a wiek co trzeciego nie przekraczał 6 lat.(abstrakt oryginalny)
EN
Decisions concerning investments in farm tractors is a significant problem of modern agricultural production. Ensuring efficient performance of agrotechnical treatments and a rational level of use of tractors in the aspect of exploitation costs are a derivative of the power equipment level in a farm. The paper presents studies carried out in 31 selected farms, which run production on the total acreage of 937 ha of agricultural land (AL) and exploit 70 tractors. Analysis covered information on: area of farms, number and power of used tractors, investments in technical equipment concerning purchase of farm tractors and a production profile. In the investigated farms at the average per 100 ha of the agricultural land area there was 7.47 tractors, 90% of respondents actively used subsidies available from the EU structural funds. A high energy equipment level was determined in particular in farm with a smaller acreage. Over 87% of farm used more than one tractor and the age of the third each did not exceed six years.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Czarnocki, S., Wielogórska, G., Turska, E. (2011). Wpływ niektórych czynników na wiek ciągników i maszyn rolniczych w wybranych gospodarstwach środkowo-wschodniej Polski. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 15-21.
 • Grześ, Z. (2008). Wpływ aktualizacji niektórych wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych na koszty eksploatacji ciągników rolniczych nowej generacji. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 37-42.
 • Juściński, S. (2012a). An analysis of the new tractors distribution logistics in the aspect of the European Union programmes for supporting agriculture modernization, Journal of Central European Agriculture, 13(4), DOI: 10.5513/JCEA01/13.4.1140, 850-868.
 • Juściński, S. (2012b). The analysis of distribution logistics of new farm machines in the context of changes in the demand structure. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(2), 85-91.
 • Juściński S. Chomik Z. (2016). Regeneracja w naprawie pojazdów rolniczych, Monografia naukowa, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin, ISBN 978-83-63761-67-7.
 • Juściński, S., Piekarski, W. (2008). Logistic systems in the management of agricultural tractors and machines' distribution, Acta Agrophisica, 12(1), 113-124.
 • Kapela, K., Czarnocki, S. (2011). Ocena wykorzystania ciągników rolniczych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 95-99.
 • Kocira, S., Parafiniuk S. (2006). Poziom i dynamika zmian wyposażenia i wykorzystania ciągników rolniczych w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 169-175.
 • Kowalczyk, Z. (2008). Powierzchnia użytków rolnych a wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach sadowniczych. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 71-76.
 • Kowalik, I., Grześ, Z. (2006). Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o różnej powierzchni. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 201-208.
 • Kwaśniewski, D., Malaga-Toboła U., Kuboń, M. (2011). Ocena technicznych środków produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza, 7(132), 73-80.
 • Lorencowicz E. (2010). Okresy użytkowania ciągników i maszyn w wybranych gospodarstwach rodzinnych województwa lubelskiego. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 27-32.
 • Lorencowicz, E. (2011). Rynek ciągników rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIII(3), 173-177.
 • Lorencowicz E. (2008). Zmiany w wyposażeniu technicznym wybranych gospodarstw rolnych po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 73-79.
 • Malaga-Toboła, U. (2009). Produkcja towarowa a kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 175-182.
 • Pawlak, J. (2007). Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, 3(91), 151-158.
 • Pawlak, J. (2011). Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji w świetle wyników powszechnych spisów rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(74), 35-42.
 • Pawlak J. (2012). Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym. Problemy Inżynierii, Rolniczej, 3(77), 35-44.
 • Piwowar, A. (2012). Wyposażenie gospodarstw w ciągniki w latach 1996-2010. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 339-348.
 • Powszechny Spis Rolny (2002). (http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisypowszechne/powszechny-spis-rolny-2002/ciagniki-maszyny-i-inne-srodki-transportu-wgospodarstwach-rolnych,13,1.html)
 • Powszechny Spis Rolny (2010). (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr2010/powszechny-spis-rolny-2010-srodki-produkcji-w-rolnictwie, 2,1.html).
 • Skudlarski, J. (2006). Optymalizacja decyzji zakupu maszyn rolniczych na przykładzie ciągników rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 4(79), 173-180.
 • Szuk, T. (2009). Inwestycje maszynowe w wybranych gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 199-206.
 • Tabor, S., Roczkowska-Chmaj, S. (2012). Plany modernizacji wyposażenia wybranych gospodarstw w ciągniki. Inżynieria Rolnicza, 4(140), 147-154.
 • Wasąg, Z., Tarasińska, J. (2010). Wstępna ocena rozwoju gospodarstw niskotowarowych w latach 2005-2008. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 283-289.
 • Wójcicki, Z., Kurek J. (2011). Nakłady inwestycyjne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(74), 5-11.
 • Wójcicki, Z. (2011). Projektowanie modernizacji gospodarstw rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(72), 5-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.