PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki : wyzwania i problemy w wybranych obszarach | 61--73
Tytuł artykułu

Rola innowacji w procesie integracji europejskiego rynku płatności detalicznych

Warianty tytułu
The Role of Innovations in the Process of Integration of the European Retail Payments Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwój innowacji w obszarze płatności wpływa na przebieg procesu integracji europejskiego rynku płatności detalicznych. Artykuł ma charakter opisowo-interpretacyjny. (fragment tekstu)
EN
Retail payment market is a dynamic segment of the financial market. Especially lately we have to deal with the rapid development of the sphere of payment designated by innovation. In the broad terms of innovation sphere of payment apply not only to payment instruments, but also regulations, institutions or payment system. In accordance with this, the role of innovation in the retail payments market integration process is twofold. Innovative regulation by introducing a new legal order, guarantee a certain degree of integration, which manifests itself mainly in the development of uniform standards for the processing of payments. Must, however, be some level of integration of national payment markets to allow fast and efficient process of diffusion of innovation. Retail payments market integration stimulates for further development and increase innovation. Innovation is therefore an integral part of the development process and the integration of the European market for retail payments. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Advanced Payments Report (2015), Edgar, Dunn & Company, Frankfurt, London, Paris, San Francisco, Sydney.
 • Balassa B. (1973), The Theory of Economic Integration, George Allen & Urwin Ltd., London.
 • Błach J. (2011), Financial Innovations and Their Role in the Modern Financial System - Identification and Systematization of the Problem, "eFinanse", Vol. 7, No. 3, s. 13-26.
 • Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE. Dz.Urz. UE z 5 grudnia 2007 r., L 319.
 • Dyrektywa 2015/2366 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.
 • Harasim J. (2013), Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M. (2011), Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Innovation in Retail Payments (2012), Report of the Working Group on Innovation in Retail Payments. Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, Basel.
 • Kamecki Z. (1973), Uwagi na temat pojęcia integracji gospodarczej, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Klimontowicz M. (2013), Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia", nr 47/3, s. 259-269.
 • Machlup F. (1986), Integracja gospodarcza. Narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa.
 • Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Mucha-Leszko B. (2012), Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, UMSC, Lublin.
 • Niedolaz M. (2012), Innowacje na tynku elektronicznych usług płatniczych [w:] K. Poznańska, R. Sobiecki (red.), Innowacje w przedsiębiorstwie: wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej (2014), NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
 • Rozporządzenie nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro. Dz.Urz. UE z 28 grudnia 2001 r., L 344/13.
 • Tinbergen J. (1978), O nowy ład międzynarodowy: raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa.
 • Towards a Euro Single Payments Area. Objectives and Deadlines (2006), European Central Bank, Fourth Progress Report, Frankfurt am Main.
 • World Payments Report (2015), Capgemini, Royal Bank of Scotland, Edinburgh, Paris.
 • [www 1] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/topics/PSD2.html (dostęp: 17.10.2016).
 • [www 2] https://www.expresselixir.pl/dla-klientow-indywidualnych/express-elixir/ (dostęp: 17.10.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.