PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 159--169
Tytuł artykułu

Postawy wobec migracji wyrażane przez Polaków mieszkających na pograniczu wschodnim i zachodnim Polski - rola czynników psychologicznych i kontekstowych

Warianty tytułu
Attitudes Towards Migration Expressed by Poles Living in the East and West Borderlands - Psychological and Contextual Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teorie migracji wskazują na wiele czynników, które mogą warunkować podejście do migracji. Klasyczne ekonomiczne teorie przyjmują, że człowiek kieruje się względami ekonomicznymi i dokonuje kalkulacji zysków oraz strat związanych z ewentualnymi przemieszczaniem się, teorie neoklasycystyczne zwracają uwagę, że emigracja ma miejsce wtedy, gdy na określonych obszarach jest więcej osób poszukujących pracy niż miejsc, gdzie mogą ją podjąć, co w efekcie prowadzi do zróżnicowania w zarobkach. Natomiast teorie socjologiczne podkreślają, że podjęcie decyzji o migracji dokonuje się w oparciu o doświadczenia byłych imigrantów, którzy są najlepszym źródłem informacji o korzyściach i problemach, które mogą ich spotkać. Istotnym elementem decydującym o podjęciu decyzji o emigracji jest przezwyciężenie przywiązania do miejsca zamieszkania. Psychologowie zwracają uwagę, że może to być uzależnione od zmiennych indywidualnych, do których można zaliczyć samoocenę, czy optymizm. Drugą grupę zmiennych stanowią zmienne kontekstualne związane ze środowiskiem: wzorce podejmowania pracy za granicą. W naszych badaniach zadaliśmy sobie pytanie, czy specyfika miejsca zamieszkania (pogranicza) różnicuje postawy wobec migracji. Czy mieszkańcy pogranicza różnią się pod względem poczucia własnej skuteczności i optymizmu oraz satysfakcji z życia i jaki jest wpływ tych zmiennych na stosunek do migracji. W badaniach przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców Lublina i Szczecina wykorzystano metody kwestionariuszowe: ankietę własnego autorstwa, Skalę Satysfakcji z Życia, Skalę Uogólnionej Własnej oraz Test Orientacji Życiowej. Uzyskane wyniki wskazują na różnice pomiędzy badanymi w poziomie: przywiązania do miejsca, zainteresowania innym krajem, poczucia własnej skuteczności i satysfakcji z życia. Uzyskane wyniki wskazują na pewne związki czynników psychologicznych z postawą wobec migracji. (abstrakt oryginalny)
EN
Migration theories indicate multiple factors influencing attitudes towards migration. Classical economy theories explain that individuals calculate enrichments and losses of potential relocation. Neoclassical theories underline emigration as a result of shortage of jobs and consequent diversification of salaries. Sociological theories, however, claim that migration is based upon experiences of former immigrants, who serves as information source of possible profits and problems. Overcoming attachment to place of residence is an essential factor for decision of emigration. From psychological point of view it depends on individual factors, like selfesteem or optimism. Patterns of undertaking job abroad comprise second group of contextual, social factors. This paper seeks to address the following questions: Is place of residence (borderland) diversifying attitudes towards migration? Are residents of borderland different in terms of self-efficacy and satisfaction with life? What is the influence of those variables on attitude towards migration? A study was conducted among youth residence of Lublin and Szczecin, and it used a set of questionnaires containing: authorial survey, Satisfaction With Life Scale (SWLS), General Self-Efficacy Scale (GSES), and Life Orientation Test (LOT-R). The results show significant differences among subjects on the scales of: attachment to the place, interest in other country, self-efficacy and satisfaction with life. Results indicate correlation between psychological factors and attitudes toward migration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Bańka A., Otwartość na karierę międzynarodową. Podstawy teoretyczne oraz struktura czynnikowa Skali Otwartości na Karierę Międzynarodową, PRINT-B, Instytut Rozwoju Kariery, Poznań, Warszawa 2005.
 • 2. Bańka A., Poczucie samoskuteczności. Konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Poczucia Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej, PRINT-B, Poznań, Warszawa 2005.
 • 3. Bauer T., Zimmermann K.F., Causes of International Migration: A Survey, Crossing Borders: Regional and Urban Perspectives on International Migration, 1998.
 • 4. Boneva B.S., Frieze I.H., Ferligoj A., Jarošová E., Pauknerová D., Orgocka A., East-West European migration and the role of motivation in emigration desires, "MigracijskeTeme" 1997, 13(4).
 • 5. Boneva B.S., Frieze I.H., Ferligoj A., Jarošová E., Pauknerová D., Orgocka A., Achievement, power, and affiliation motives as clues to (e)migration desires: A four-countries comparison, "European Psychologist" 1998, 3(4).
 • 6. Boneva S.B., Frieze I.H., Toward a concept of migrant personality, "Journal of Social Issues" 2001, 57.
 • 7. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych UE, Prace Migracyjne nr 49, Warszawa 2003.
 • 8. Inkeles A., Smith D., W stronę definicji człowieka nowoczesnego [w:] Tradycja i nowoczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1984.
 • 9. Janicki W., Przegląd teorii migracji ludności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • 10. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1999.
 • 11. Kubitsky J., Psychologia migracji, Difin, Warszawa 2012.
 • 12. Lee E., A Theory of Migration, Demography" 1966, 3 (1).
 • 13. Łaguna M., Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą, "Psychologia Społeczna" 2009, 4 (12).
 • 14. Machaj I., Pogranicze wschodnie a zachodnie - mechanizmy zmiany społecznej [w:] Z. Kurcz, Polskie Pogranicza w procesie przemian, t. 1, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2008.
 • 15. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci, A. Pellegrino A., Taylor J.E., Theories of international migration: review and appraisal, "Population and Development Review" 1993, 19.
 • 16. Sadowski A., Socjologia pogranicza w warunkach społeczeństwa pluralistycznego [w:] M. Zielińska, B. Trzop, Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, Lubuskie Towarzystwo Naukowe: Zielona Góra 2014.
 • 17. Sadowski A., Wschodnie województwa Rzeczypospolitej - uwarunkowania konstruowania kapitału pogranicza, "Konteksty Społeczne" 2013, 1.
 • 18. Scott W.A., Scott, R., Adaptation of immigrants: Individual differences and determinants, Pergamon, Oxford, U.K 1989.
 • 19. Sjaastad L.A., The Costs and Returns of Human Migration, "Journal of Political Economy" 1962, 2 (70).
 • 20. Suarez-Orozco C., Suarez-Orozco M., Transformations: Immigration, family life, and achievement motivation among Latin adolescents, Stanford University Press, Stanford 1995.
 • 21. Woods R., Theoretical Population Geography, Longman, London 1982.
 • 22. Zikic J., Saks A.M., Job search and social cognitive theory: The role of career-relevant activities, "Journal of Vocational Behavior" 2009, 74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171531996

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.