PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 114 | 113--124
Tytuł artykułu

Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w podmiotach leczniczych na przykładzie świadczeń okulistycznych

Warianty tytułu
Identification of Kes Success Factors in Health Care Ophtalmological Health Care Providers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podmioty lecznicze stawiają czoła zmieniającym się warunkom działania. Zarządzający tymi organizacjami coraz chętniej sięgają po narzędzia z zakresu zarządzania, w tym zarządzania strategicznego. Jednym z nich może być analiza KCS, której zadaniem jest m.in. wskazanie krytycznych obszarów funkcjonowania organizacji, na których należy skupić uwagę i doskonalić je, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Przegląd literatury wskazał, iż problematyka KCS w ochronie zdrowia jest szczególnie słabo rozpoznana. Autorów zainteresowało zagadnienie na ile różnice występujące między sektorem prywatnym i publicznym wpływają na identyfikację i hierarchizację KCS podmiotów leczniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących identyfikacji kluczowych czynników sukcesu dla podmiotów realizujących świadczenia okulistyczne oraz podobieństwa i różnice pomiędzy KCS świadczeniodawcy prywatnego i publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Health care providers face the challenges of changing activities condition. Providers' management more often uses the managerial tools, including strategic management schemes. One of the useful tool is Critical Success Factors (CSFs), which is to be applied to point critical areas of organizations' function which should be focus on and improve to achieve competition advantage. Review of the literature revealed that CSFs methodology among health care organizations is only narrowly explored. The authors were interested whether the differences between public and private sector leaded to identification and hierarchization CSFs of health care providers. In the article are presented the results of pilot research which was set to identify CSFs for two ophthalmology clinics representing public and privet sector.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Laguna Medical Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • 1. Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 • 2. Gierszewska G., Romanowska M.:, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 • 3. Głód G., Głód W., Ingram T.: Nowatorskie rozwiązania w obszarze zzl w jednostkach ochrony zdrowia - analiza przypadków. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 83, 2015.
 • 4. GUS: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r., http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html
 • 5. Niemiec A.: Możliwość zastosowania analizy osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs). "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 77, 2015.
 • 6. Oliver Ch., Sustainable Competitive Advantage: Combinating Institutional an Resorcebased Views. "Strategic Management Journal", Vol. 18, 1997.
 • 7. Porter M.E., Olmsted E.:, Redefining Health Care Creating Value. Based Competition on Result. Harvard Business School Press, 2006.
 • 8. Rockart J.F., Bullen Ch.V.: A Primer on Critical Success Factors. Center for Information Systems Research Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, 1981.
 • 9. Romanowska M.: Analiza strategiczna zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • 10. Skawińska E., Zalewski R.I.: Konkurencyjność - kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w. "Przegląd Organizacji", nr 3, 2016.
 • 11. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2005.
 • 12. Stańczyk-Hugiet E.: Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 13. Sudolska A.: Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Stankiewicz M.J. (red.): Zarządzanie wiedzą jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2006.
 • 14. Waśniewski P.: Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań. "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 80, cz. 1, 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532000

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.