PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2017) | nr 3 (163) | 29--45
Tytuł artykułu

Threshing and Grain Separating Mechanism with Differentiate Concave for Intensification of Threshing and Grain Separation

Warianty tytułu
Urządzenie młócąco-separujące kombajnu ze zmienną szczeliną nad klepiskiem intensyfikującą omłot i czyszczenie ziarna
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Celem badań była intensyfikacja procesu omłotu i separacji ziarna bębnowym młócącoseparującym urządzeniem kombajnu zbożowego, mającym zmienną szczelinę nad klepiskiem. Określenie racjonalnej konstrukcji i parametrów szczeliny klepiska, a także reżimów pracy bębna młócącego. Rozważania teoretyczne prowadzono na bazie zasad mechaniki, a eksperymenty w oparciu o metodyki ogólne i specjalne. Do obróbki wyników wykorzystano metody standardowe obliczeń i pakiety praktycznych programów Microsoft Excel i MathCAD. Do pomiarów wykorzystano aparaturę pomiarowo-rejestrującą. Badania eksperymentalne prowadzono na specjalnie przygotowanych eksperymentalnych stanowiskach. Przeprowadzone badania pozwoliły: uzasadnić konstrukcyjnotechnologiczne schematy bębna młócącego ze zmienną szczeliną nad klepiskiem, znaleźć analityczne zależności dla określenia charakterystycznych zakresów powierzchni oddziaływania bębna młócącego i klepiska na młóconą masę, ustalić zasady odkształcania słomy pod działaniem różnych sił przy zmiennym rozstawie między poprzecznymi listwami klepiska, otrzymać równania regresji, pozwalające określić optymalne technologiczne parametry pracy bębna młócącego ze zmienną szczeliną nad klepiskiem. Nowość naukowa opracowanych rozwiązań technicznych została potwierdzona patentem Republiki Białoruskiej na wzór użytkowy Nr 6335 "Bęben młócący". Rezultaty teoretycznych i eksperymentalnych badań wykorzystano podczas opracowania dokumentacji konstrukcyjnej do wykonania drgającego klepiska do kombajnów produkcji ПО «Гомсельмаш».(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was intensification of the process of threshing and grain separation by a rasp-bar threshing mechanism of a combine harvester with a differentiate concave; substantiation of a regular-style design and differentiate concave parameters as well as threshing and separating mechanism operation modes. Theoretical research has been conducted based on laws of motion, experimental investigation - in accordance with methods devised on the basis of conventional methodologies. Standard computing methods as well as Microsoft Excel and Mathcad application packages have been used for processing experimental data. Measuring and recording equipment has been used in the research process. Experimental investigation has been carried out on specially devised experimental assemblies. The research has enabled: to substantiate the design-manufacturing process of the threshing and separating mechanism with a differentiate concave; to establish analytical dependencies to determine the area of typical influence zones of a threshing drum and concave on threshing mass; to ascertain the regularity of stem deformation under the influence of different forces regulated by changing the distance between concave transverse slats; to figure out the regression equation enabling finding optimal process variables for a threshing and separating mechanism with a differentiate concave. The scientific novelty of the engineering solutions is confirmed by a patent of the Republic of Belarus for the utility model № 6335 « Tresking mechanism». The results of theoretical and experimental research have been used in developing design documentation for the production of a differentiate concave for combine harvesters PA «Gomselmash».(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Belorussian Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Belarus
 • Belorussian Agricultural Academy, Gorki, Mogilev Region, Belarus
 • University of Agriculture in Krakow
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • Bułgakov, V., Shpokas, L., Petkavichius, S. (2006). Исследования уборки кукурузы на зерно. (The investigation of long stern maize threshing process). MOTROL, 8, 58-68.
 • Golka, (red.). (2016). Trends of technique development in agricultural transport, soil tillage, seeding, fertilization and plant protection. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie nr 23. ISSN 2083-9545, ss. 138.
 • Гусаров, В. В. (2013). Сравнительные показатели работы зерноуборочного комбайна с дифференцированной рабочей поверхностью подбарабанья молотильного аппарата. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 3, 132-137.
 • Гусаров, В. В., Клочков, А. В., Липская, В. К. (2014). Технико-экономические аспекты применения дифференцированного подбарабанья зерноуборочного комбайна ПАЛЕССЕ GS10 в производственных условиях. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 1, 167-171.
 • Гусаров, В. В., Курзенков, С. В. (2015). Результаты экспериментальных исследований процесса обмолота бильным молотильным аппаратом с дифференцированным подбарабаньем. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 3, 182-188.
 • Гусаров, В. В., Клочков, А. В., Курзенков, С. В. (2015). Параметры зон воздействия молотильно-сепарируищего устройства на обмолачиваемую массу. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 3, 175-181.
 • Гусаров, В. В., Гусаров, И. В. (2014). Сравнительные показатели работы зерноуборочного комбайна КЗС 10К с дифференцированной рабочей поверхностью подбарабанья молотильного аппарата. Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных трудов. Брянск. Брянская государственная сельскохозяйственная академия. № 3, 31-35.
 • Dębska, A., Bieniek, J,. Fabrykowski, E., Molendowski, F., Romański, L. (2016). Exploitation assessment of New Holland CX780 Combine harvester. Agricultural Engineering. Vol. 20. Nr 2, 43-51.
 • Kamiński, E. (red.). (2011). Development trends in soil fertilization engineering in the aspect of organic farming standards. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Falenty. ISBN 978-83-62416-26-7.
 • Kamiński, J. R., Kruk, I. S., Szeptycki, A. (2015). Tractor-machine sets in modern agriculture. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie nr 18.
 • Клочков, А. В., Дюжев, А. А., Гусаров, В. В. (2012). Зерноуборочные комбайны: этапы совершенствования, современное состояние, перспективы развития. Монография. БГСХА Горки.
 • Клочков, А. В., Гусаров, В. В. (2009). Намолоты зерноуборочными комбайнами в хозяйствах Республики Беларусь. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 1, 138-143.
 • Клочков, А. В., Рехлицкий, О. В., Гусаров, В. В., Ковалевский, В. Ф. (2013). Показатели использования зерноуборочных комбайнов «Полессе GS» в хозяйствах Беларуси. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 1, 105-110.
 • Knapik, A. (1994). The of vibrations in model diagnosis research of the separator drum. W: Rozwój teorii i technologii w technicznej modernizacji rolnictwa. III Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie 22-23 września 1994, s. 25-28.
 • Letoszniew, M. (1953). Maszyny rolnicze. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
 • Липкович, Э. И. (2004). Обоснование эффективности производства зерна в условиях рыночной экономики. Механизация и электрификация сельского хозяйства. №4, 2-4.
 • Miłosz, T. 2000. Zespoły młócąco-wydzielające i czyszczące w kombajnach do zbioru zbóż. IBMER Warszawa. ISBN 83-86264-67-5.
 • Molendowski, F. (2001). Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego CASE 2188. Inżynieria Rolnicza,12(32), 214-218.
 • Molendowski, F. (2006). Comparison testing of the cob_pickers BOURGOIN JDL 410D and BOURGOIN GX406A. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 327-333.
 • Molendowski, F., Bieniek, J., Górnik, Ł., Worobiec, G. (2011a). Assessment of the selected lawnmowers and garden strimmers. Inzynieria Rolnicza, 9(134), 131-136.
 • Molendowski, F., Romański, L., Hutnik, K. (2011b). Comparative assessment of New Holland CS 6070 combine harvester with Bizon Rekord Z-058 combine. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 223-228.
 • Molendowski, F., Romański, L., Górnik, Ł. (2012). Exploitation evaluation of the selected combine harvesters for harvesting grain with the complex index method. Inzynieria Rolnicza, 4(139), 277-284.
 • Mulka, C., Molendowski, F., Siwiec, L. (1996). Badania porównawcze kombajnów Claas Dominator 108, John Deere 1188 i Bizon Gigant Z-060. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Mechanizacja rolnictwa IV. 302, 175-181.
 • Szymanek, M., Dreszer, K. (2011). The impact of threshing units on maize kemel separation rates and losses). Inżynieria Rolnicza, 4(129), 289-294.
 • Зайцев, А.А. (2002). Анализ и синтез дифференцированного процесса обмолота и создание средств его реализации. Российский государственный аграрный заочный университет. Балашиха, докторская диссертация сс. 386.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532008

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.