PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 25--34
Tytuł artykułu

Ocena systemu budżetowania w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of The Budgeting System in The Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System controllingu dostarcza wielu narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Jedną z takich metod zarządzania organizacją jest budżetowanie. W efekcie procesu budżetowania powstają budżety, które pełnią w organizacji różne funkcje i zadania. Sporządzanie budżetów jest procesem bardzo powszechnym, który pozwala skutecznie koordynować działaniami w całości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ocena systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. W pracy opisano istotę budżetowania, etapy tego procesu, zadania, jakie pełni w przedsiębiorstwie, a także jego najważniejsze cele. Zawarto również ocenę koncepcji budżetowania w świetle nie tylko jej zalet, ale również wielu uwag krytycznych ze strony autorów. Budżetowanie to proces, który wymaga dostosowania do aktualnych warunków na rynku, o czym świadczy między innymi powstanie koncepcji Beyond Budgeting, którą również przedstawiono w artykule. Wykorzystane metody badawcze to dedukcja i krytyczna analiza literatury(abstrakt oryginalny)
EN
Controlling provides many tools that allow for the effective management of the enterprise. One of these methods of managing of an organization is budgeting. As a result of the budgeting, budgets are created that fulfill many functions and tasks in the enterprise. Making budgets is a very common process that allows effecrive coordination of acrivities in the entire enterprise. The main goal of this paper is to evaluate the budgeting system in an enterprise. The article describes the essence of budgeting, the stages of this process, tasks that it performs in the enterprise, as well as its most important aims. The assessment of the budgeting was also included in the light of not only its advantages, but also many criticisms from the authors. Budgeting is a process that requires adaptation to current market conditions, as evidenced by the creation of the Beyond Budgeting concept, which is also presented in the article. The research methods used are deduction and critical analysis of literature(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Better Budgeting, 2007, CIMA Publishing, London.
 • Czubakowska K., 2004, Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk.
 • Drury C., 1996, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., 2007, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa.
 • Dynowska J., 2017, Budżet zadaniowy w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471, Wrocław.
 • Hope J., Fraser R., 1997, Beyond Budgeting: Breaking through the Barrier to "the Third Wave", Management Accounting, vol. 75, no. 11.
 • Kołodziej-Hajdo M., 2017, Budżet zadaniowy - ujęcie polskie i międzynarodowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471, Wrocław.
 • Kotapski R., 2014, Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Marina, Wrocław.
 • Kotapski R., Kowalak R., Lew G., 2008, Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy, Marina, Wrocław.
 • Kowalewski M., 2017, Ewolucja koncepcji budżetowania od zera, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471, s. 258-265, Wrocław.
 • Lew G., 2015, Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Lew G., 2018, Budżetować czy nie budżetować - oto jest pytanie, Controlling i Zarządzanie, nr 1(21)/2018.
 • Niedbała B., Sierpińska M., 2003, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E., 2009, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., 2012, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowak E. (red.), 2002, Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 • Nowak E. (red.), 2017, Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Proctor R., 2009, Managerial Accounting for Business Decisions, Prentice Hall, 3th edition, London.
 • Sobańska I. (red.), 2003, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szychta A. (red.), 2014, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Świderski J., 2011, Rachunek kosztów, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532040

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.