PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 10 | 32--39
Tytuł artykułu

Wskaźniki zadłużenia a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Debt Ratios and the Financial Condition Analysis of Local Authority Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zweryfikowania przydatności wskaźników zadłużenia do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wymagało to zdefiniowana pojęcia dobrej i złej sytuacji finansowej JST, co jest o tyle trudne, że pojęcia te nie mają wyłącznie wymiaru finansowego i powinny odnosić się także do zdolności jednostki do właściwego świadczenia usług dla mieszkańców. Dobra kondycja finansowa JST nie musi być równoznaczna z efektywnym zarządzaniem środkami finansowymi jednostki. Kluczowa jest ocena, czy poprawa wskaźników finansowych nie wiąże się z pogarszaniem standardu świadczonych usług publicznych. Artykuł ma na celu wskazanie, które wskaźniki (i jakie ich wartości) najlepiej różnicują jednostki o złej i dobrej kondycji finansowej. Skupiono się przede wszystkim na wskaźnikach zadłużenia, wykorzystując różne źródła danych. Analizie poddano wskaźniki opierające się na danych pochodzących z formularzy sprawozdawczych opracowywanych zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych oraz wskaźniki obliczane na podstawie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wyniki badań potwierdzają, że wskaźniki zadłużenia są kluczowe dla określenia stanu sytuacji finansowej JST. Jest jednak niewiele wskaźników, których określone wartości w sposób jednoznaczny umożliwiają ocenę kondycji finansowej jednostek. Co więcej, wskaźniki te odnoszą się częściej do sytuacji problematycznych, znacznie trudniej jest obiektywnie wyznaczyć wartości wskaźników wskazujących na dobrą sytuację finansową JST. Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność indywidualnego podejścia do oceny kondycji finansowej, uwzględniającego również czynniki pozafinansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article constitutes an attempt to verify the usefulness of debt ratios for assessing the financial standing of local authority units (LAUs). This required the definition of the concept of a good and poor financial standing of the LAUs, which is difficult, as these concepts are not only of a financial dimension, but they should also refer to the LAU's ability to appropriately provide services to the residents. A good financial standing of LAUs does not have to be synonymous with effective management of the unit's financial resources. The key aspect is the assessment of whether the improvement of financial indicators is related to a deterioration of the standard of services provided. The objective of the article is to indicate which indicators (and what values of these indicators) best differentiate units with a poor financial standing from those with a good financial standing. It focuses primarily on debt ratios, calculated with the use of different data sources. The analysis encompassed indicators based on data obtained from reporting forms prepared in accordance with the guidelines of the Public Finance Act and ratios calculated on the basis of financial statements prepared in accordance with the Accounting Act. The results of the research confirm that the debt ratios are crucial for determining the financial standing of the LAUs. However, there are only a few indicators, the specific values of which can be used to unequivocally assess the financial standing of LAUs. Furthermore, these indicators refer more frequently to problematic situations; it is much more difficult to objectively determine the values of indicators suggesting a good financial standing of LAUs. The research conducted confirms the legitimacy of an individual approach to the assessment of the financial standing, also taking into account non-financial factors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
32--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Brown K.W., The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities, "Government Finance Review"1993/12.
 • DiNapoli T., Financial Condition Analysis, Office of the New Jork State Comptoller, https://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/lgmg/financialconditionanalysis.pdf (stan na dzień 20.04.2018 r.).
 • Filipiak B. (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
 • Filipiak B., Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
 • Groves S.M., Godsey W.M., Shulman M.A., Financial Indicators for Local Government, "Public Budgeting & Finance" 1981/2, vol. 1.
 • Jacob B, Hendrick R., Assessing the Financial Condition of Local Governments [w:] Handbook of Local Government Fiscal Health, red. H. Levine, E.A. Scorsone, J.B. Justice, Jones & Bartlett Learning 2013.
 • Honadle B.W., Costa J.M., Cigler B.A., Fiscal Health for Local Governments. An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies, San Diego, CA 2004.
 • Kloha P., Weissert C.S., Kleine R., Developing and Testing A Composite Model to Predict Local Fiscal Distress, "Public Administration Review" 2005/3, vol. 65.
 • Kowalczyk M., Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.
 • Ministerstwo Finansów, Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016, Warszawa 2017.
 • Nollenberger K., Groves S.M., Valente M.G., Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government, Waszyngton 2003.
 • The Civic Federation, Indicators of Financial Condition: A Comparison of the City of Chicago to 12 Other U.S. Cities, Chicago 2013.
 • Turley G., Robbins G., McNena S., A framework to measure the financial performance of local governments, "Local Government Studies" 2015/41 (3).
 • Zafra-Gómez J.L., López-Hernández A.M., Hernández-Bastida A., Developing and alert system for local government in financial crisis, "Public Money & Management" 2009, vol. 29, Issue 3.
 • Wang X., Dennis L., Tu Y.S.J., Measuring Financial Condition: A Study of US States, "Public Budgeting & Finance" 2007/2, vol. 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532082

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.