PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 213--229
Tytuł artykułu

Metody pomiaru zaawansowania procesu starzenia się ludności

Warianty tytułu
Methods for Measuring the Progression of Demographic Aging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces starzenia się społeczeństw oznacza wzrost udziału osób starszych w całej populacji. Jednakże sam moment, w którym uznajemy daną osobę za starą może już być różnie przyjmowany zarówno dla poszczególnych społeczeństw jak i nawet dla tej samej populacji w różnych momentach czasu. W tradycyjnym ujęciu pomiar zaawansowania procesu starzenia się danej populacji polega zazwyczaj na kalkulacji odsetka osób w wieku ponad 60 lub 65 lat w całej populacji. Jednakże takie ujęcie tego procesu, choć powszechnie stosowane, to nie jest jedyne. W ujęciu potencjalnym nie jest ważny sam fakt osiągnięcia wieku określanego za początek starości, lecz to ile lat po jego uzyskaniu można jeszcze przeżyć zgodnie z aktualnym porządkiem wymierania populacji. Dlatego w tym przypadku proces zaawansowania starzenia się badanych społeczeństw można badać m.in. poprzez szacowanie relacji pomiędzy liczbą lat do przeżycia przez osoby, które osiągnęły wiek starczy w stosunku do całkowitego funduszu lat możliwego do przeżycia przez wszystkie osoby z badanej populacji. Natomiast w ujęciu alternatywnym zakłada się, że początek okresu starości zmienia się w czasie i może być różny dla badanych populacji w zależności od przemian w zakresie wydłużana się życia ludzkiego czy poprawy stanu zdrowia danego społeczeństwa. W tym przypadku pomiar zaawansowania starzenia się danej populacji polegać może m.in. na mierzeniu proporcji osób, którym pozostało takie same przeciętne dalsze trwanie życia wśród ogółu ludności. W ramach niniejszego artykułu opisane zostały różne sposoby mierzenia procesu starzenia się populacji, a ich wyniki porównano dla wybranych państw europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The population aging process means increasing the share of older people in the population. However, the moment in which we recognize a person as old may be different for selected societies and for the same population at different times. In the traditional view of this process, the age of 60 or 65 years is considered to be the beginning of the old age. In this case, measuring the progress of an aging population is usually based on the proportion of people aged 60 or 65 and over in the population. However, such an approach, although widely used, is not the only one. In the potential approach it is not important to reach the age considered as the beginning of old age, but how many years after it is still possible to live. In this case, the aging process of societies can be explored by estimating the relationship between the number of years of life for persons who have reached the age of the elderly relative to the total number of years of life for all persons. On the other hand, the alternative approach assumes that the beginning of the old age changes over time and may be different for the population studied depending on the length of life or improvement of the health of the population. In this case, measuring the population's aging may involve measuring the proportion of people who have the same average life expectancy among the general population. The article describes different ways of measuring population aging, and their results are compared for selected European countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
213--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Abramowska-Kmon A., O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne" 2011, nr 1 (159).
 • 2. Calot G., Sardon J.-P., Les facteurs du vieillissement demographique, "Population" 1999, No. 54 (3).
 • 3. Holzer J., Demografia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • 4. Lutz W., Sanderson W., Scherbov S., The coming acceleration of global population ageing, "Nature" 2008, No. 451.
 • 5. Murkowski R., Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010-2025 [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 • 6. Murkowski R., Obciążenie demograficzne w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2012, nr 5.
 • 7. Rosset E., Demografia Polski. Stan, rozmieszczenie i struktura ludności, PWN, Warszawa 1975.
 • 8. Rossett E., Proces starzenia się ludności, PZWG, Warszawa 1959.
 • 9. Sanderson W., Scherbov S., A new perspective on population aging, "Demographic Research" 2005, No. 16.
 • 10. Sanderson W., Scherbov S., Average remaining lifetimes can increase as human populations age, "Nature" 2005, No. 435 (7043).
 • 11. Sanderson W., Scherbov S., Rethinking Age and Aging, "Population Bulletin" 2008, No. 63.
 • 12. Sanderson W., Scherbov S., Remeasuring aging, "Science" 2010, No. 329.
 • 13. Vielrose E., Zarys demografii potencjalnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532104

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.