PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3(39) | 9--18
Tytuł artykułu

Innowacyjne rozwiązania w transporcie towarów

Warianty tytułu
Innovative Solutions in Transport of Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z panującymi na całym świecie globalnymi tendencjami, takimi jak chociażby skracanie czasu rozwoju oraz cyklu życia produktu, redukcja szczebli wytwarzania, dostosowywanie produktu do klienta czy też wzrost nacisku na koszty, dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania zapasami oraz wprowadzanie różnego rodzaju ulepszeń i innowacji usprawniających jego przebieg, a także obniżających wszelkie generowane koszty i stan zapasów. Największą zachętą do wdrażania innowacji w logistyce jest zdecydowanie możliwość pozytywnego wpływu na szybkość, pewność i bezpieczeństwo dostaw różnego rodzaju towarów przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Zasadniczym problemem jest natomiast wybór obszaru i podejścia do innowacji, a także zespołu odpowiedzialnego za ich wdrażanie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektu teoretycznego związanego z transportem towarów poprzez nowoczesne technologie w transporcie towarów przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.(abstrakt autora)
EN
Due to the global trends around the world, such as shortening the development time and product life cycle, reducing production levels, adapting the product to the customer or increasing the cost pressure, it is important for each company to continuously improve the inventory management process and introduce various types of improvements and innovations that streamline this process, as well as lowering all generated costs and inventories. The greatest incentive to implement innovations in logistics is definitely the possibility of a positive impact on the speed, reliability and security of supply of various types of goods while maintaining cost optimization. The main problem is the choice of area and approach to innovation, as well as the team responsible for their implementation. The aim of the article is to present the theoretical aspect related to the transport of goods through modern technologies in the transport of goods using innovative solutions.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Białek, M. (2007). Inwestycje Transportowe w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Transportu.
 • Burnewicz, J. (2009). Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu. Przegląd Komunikacyjny, 6, 5-13.
 • Brzeziński, S., Nabiałek, A., Treścińska, P., Turek, K. (2014). Zastosowanie systemu RFID jako przykładowego narzędzia e-logistyki. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Chaberek, M. (2000). Logistyka - zarządzanie logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9, 198-200.
 • Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
 • Iwan, I., Małecki, K. (2012), Data Flows in an Integrated Urban Freight Transport Telematic System. W: Telematics in the Transport Environment. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Kościelniak, H., (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw a bezpieczeństwo - studium przypadku. W: B. Skowron- Grabowska (red.), Rozwój przedsiębiorczości. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Koźlak, A. (2008). Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu. Logistyka, 2.
 • Kowalik, J., (2015). Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 19, 22-34.
 • Krasnodębski, G. (2010). Nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce. Logistyka, 6 (CD 2).
 • Nowakowska-Grunt, J. (2011). Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie. Logistyka, 5, 887-892.
 • Moss, M., O'Neill, H. (2012). Urban Mobility in the 21st Century. A Report for the NYU BMW Project on Cities and Sustainability.
 • Nowicka-Skowron, M., Nitkiewicz, T., Pachura, P., Kozak, M. (2008). Rozwój regionów w warunkach globalizacji. W: M. Nowicka-Skowron, E. Sitek, F. Bylok (red.), Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (s. 254-263). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Skjoett-Larsen, T., Thernøe, C., Andresen, C. (2003). Supply chain collaboration. Theoretical perspectives and empirical evidence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33 (6), 531-549.
 • Skowron-Grabowska, B. (2010). Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. Warszawa: PWE.
 • Stead, D. (2001). Transport intensity in Europe - indicators and trends. Transport Policy, 8 (1), 29-46.
 • Szałucki, K. (2008). Transport samochodowy. W: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport (s. 530-537). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szołtysek, J., Jaroszyński, J. (2009). Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 11-16.
 • Witkowski, K. (2010). Innowacje w logistyce dla zrównoważonego rozwoju. W: M. Morawska (red.), Zarządzanie wiedzą, skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne (s. 115-130). Gorzów Wielkopolski: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2008). Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532110

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.