PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 513 Rachunkowość a controlling | 99--107
Tytuł artykułu

Wdrożenie MSSF 8 Segmenty operacyjne w spółkach branży drzewno-papierniczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementation of Ifrs 8 Operating Segments in Companies of The Wood and Paper Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym zadaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest ujednolicenie oraz umożliwienie porównywania sprawozdań finansowych spółek niezależnie od ich otoczenia prawno-ekonomicznego. Aby usprawnić funkcjonowanie spółek giełdowych, ważną rolę odgrywają sprawozdania o wysokim standardzie, uwzględniające kryteria narzucone między innymi przez MSSF 8 Segmenty operacyjne. W artykule dokonano analizy wprowadzenia MSSF 8 w miejsce MSR 14 w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych z branży drzewno-papierniczej oraz omówiono sposób prezentacji informacji na temat segmentów operacyjnych i obszarów geograficznych w sprawozdaniach finansowych. Przeprowadzenie analizy podjętego tematu umożliwiło wykorzystanie metody studiów literaturowych oraz metody analizy dokumentów. Badania wykazały, że analizowane spółki wdrożyły wytyczne MSSF 8 Segmenty operacyjne, natomiast nie przyczyniło się to do osiągnięcia większego spektrum informacji odnoszących się do segmentów operacyjnych oraz podniesienia ich jakości(abstrakt oryginalny)
EN
The main task of the International Financial Reporting Standards is to standardize and to make it possible to compare companies' financial statements independently of their legal and economic environment. In order to improve the functioning of listed companies, high-standard reports play an important role, taking into consideration the criteria imposed by IFRS 8 Operating Segments. The purpose of this paper was to evaluate the implementation of IFRS 8 in the listed companies of the wood and paper industry and to discuss the range of presentation of information on operational and geographical segments. Conducting the analysis on the topic enabled the use of the following research methods: literature studies, and document analysis method. The carried out research has confirmed that wood-based stock companies have implemented IFRS 8, whereas the Operating Segments have not contributed to a bigger spectrum of information related to the operating segments and improvement of their quality(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Bibliografia
 • Gallhofer S., Haslam J., 2007, Exploring social, political and economic dimensions of accounting in the global context: the International Accounting Standards Board and accounting disaggregation, "Socio-Economic Review", no 5.
 • IASB, 2006, Comment letters on Exposure Draft ED 8, http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/segment-reporting/exposure-draft-and-comment-letters/comment-letters/Pages/Comment.aspx (dostęp: 27.11.2016).
 • Karwowski M., 2016, Segmenty operacyjne (MSSF 8). Determinanty zakresu ujawnianych informacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • MSSF 8 Segmenty operacyjne, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Neveling N., 2007, EU delays IFRS 8 ratification in shock move: European Parliament tables resolution forcing European Commission to reappraise divisive IFRS 8, "Accountancy Age", May, http://www.accountancyage.com/articles/print/2188561 (dostęp: 10.12.2017).
 • Nowak E., 2013, Operating segments for reporting purposes and responsibility centres for performance evaluation purposes, Research Papers of Wrocław University of Economics, no 290.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 330 z późn. zm.
 • Valenza P.T., Heem G., 2010, An analysis of Segment Disclosures under IAS 14 and FRS 8, http://ssrn.com/abstract=1615430 (dostęp: 14.09.2017).
 • Veron N., 2007, EU Adoption of the IFRS 8 Standard on Operating Segments, Presentation to the Economic and Monetary Affairs Committee of The European Parliament, 19 September 2007. file:///C:/Users/cereolsj/Downloads/EU%20adoption%20of%20the%20IFRS%208%20standard%20on%20operating%20segments%20%20(English).pdf (dostęp: 19.12.2017).
 • Zimnicki T., 2017, The relevance of segment reports - measurement methodology, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 93(149).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532154

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.