PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 4 | 127--132
Tytuł artykułu

Analysis of Farmers' Preferences in the Field of Advisory Services in Agricultural Farms of the Mińsk District

Warianty tytułu
Analiza preferencji rolników w zakresie usług doradczych w gospodarstwach rolnych powiatu mińskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Podjęto zagadnienie preferencji w zakresie tematycznego obszaru doradztwa w indywidualnych gospodarstwach rolnych, świadczonego przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i firmy prywatne. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim stwierdzono, że ponad połowa ankietowanych rolników korzystała z doradztwa państwowego i prywatnego (52,5% rolników). Ponad 78% ankietowanych osób było zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW ), które wpływało na poprawę rentowności gospodarstw. Prawie 15% respondentów było też zainteresowanych nowymi technologiami oraz wyposażeniem technicznym gospodarstw. Obecna sytuacja polskiego rolnictwa wymaga w dalszym ciągu wsparcia, zarówno przez doradztwo państwowe, jak i prywatne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article covers the issue of preferences in the thematic area of consultancy in individual farms, provided by employees of agricultural advisory centers and private companies. Based on the results of a survey conducted in the eastern part of the Mazowieckie voivodeship in Mińsk county, it was found that more than half of the respondents used state and private advisory services, namely 52.5% of the farmers. Over 78% of the respondents were interested in financial support from the Rural Development Program for 2014-2020 (RDP), which improves the profitability of farms. Almost 15% of respondents are also interested in new technologies and technical equipment of farms. The current situation of Polish agriculture still requires support both through state and private counseling.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
127--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 • The State Higher School of Vocational Education in Ciechanów, Poland
Bibliografia
 • Kujawiński Wenancjusz. 2003. Nowy zawód - doradca rolniczy (The new proffesion - Adviser in agricultural advisory center). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2: 15-27.
 • Kujawiński Wenancjusz. 2012. Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacji doradczej (Methodology of informing action of public agricultural advisory organization). Poznań: CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
 • Niewęgłowski Marek. 2015. Dissemination of agricultural progress by employees of Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in the opinions of farmers from Łosice district. Roczniki Naukowe SER iA XVII (4): 191-196.
 • Niewęgłowski Marek, Tomasz Kacprzak. 2017. Preferencje rolników w zakresie doradztwa w gospodarstwach rolnych powiatu węgrowskiego (Farmers' preferences in the field of advisory services in agricultural farms of the Węgrów District). Roczniki Naukowe SER iA XIX (2): 171-175, doi: 10.5604/01.3001.0010.1183.
 • Parzonko Anna. 2016. Selected aspects of agricultural extension services in Poland. Economic and Regional Studies 9 (3): 121-131.
 • Poczta Walenty, Wawrzyniec Czubak, Karolina Pawlak. 2009. Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji polski do UE (Changes in the volume of production and agricultural income in the conditions of Poland's accession to the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 40-52.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Act of 22 June 2016, About the change of the act of agricultural advisory centers). Dz.U. 2016, poz. 365 ze zm.
 • Wawrzyniak Bogdan M. 2000. Doradztwo w agrobiznesie (Advisory in agribusiness). Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
 • Zarządzenie Nr 30/2016 Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie (Directive no. 30/2016 from Director of Mazovian Agricultural Advisory Centre of 16 December 2016 about introduce of Organization Regulations of the Mazovian Agricultural Advisory Centre, Warsaw). Warszawa: MODR.
 • Zawisza Sławomir. 2008. Ocena usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (Evaluation of advisory services by farmers and forest owners) ekspertyza. Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, https://bip.minrol.gov.pl/content/download/29972/162342/.../1/.../ ekspertyza_uslugi.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532278

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.