PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 21(1) | 34--42
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Directions of Bicycle Routes in the West Pomeranian Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwo zachodniopomorskie dysponuje zróżnicowanymi walorami środowiska przyrodniczego i społeczno- kulturowego, które stwarzają warunki do rozwoju na jego obszarze turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej. Dla rozwoju turystyki i rekreacji rowerowej niezbędne jest istnienie odpowiedniej infrastruktury, która powinna zapewniać nie tylko sprawne i bezpieczne przemieszczanie się na rowerze, ale także stwarzać okazję do poznania walorów turystycznych obszaru oraz umożliwiać korzystanie z usług noclegowych, gastronomicznych, transportowych, rekreacyjnych, czy rozrywkowych. Celem opracowania jest wskazanie możliwości rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim w oparciu o "Koncepcję sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego", przygotowaną przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zwrócono uwagę na znaczenie transportu w turystyce i rekreacji, w drugiej zaś scharakteryzowano podstawowe zasady tworzenia szlaków rowerowych. Część trzecia wskazuje miejsce turystyki rowerowej w dokumentach strategicznych województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiono w niej główne założenia "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, a także możliwości i ograniczenia realizacji określonej koncepcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The West Pomeranian Voivodship possesses various assets of the natural and socio-cultural environment, which influence on the development of active tourism, including cycling. For the development of tourism and cycling, it is necessary to have an appropriate infrastructure, which should ensure not only efficient and safe cycling, but also provide an opportunity to learn about the tourist values of the area. Infrastructure should also allow the use of accommodation, catering and entertainment services. The purpose of the article is to show the possibility of developing bicycle routes in the West Pomeranian Voivodship based on the concept of a cycle route network prepared by the voivodship authorities of the West Pomeranian Voivodship. The first part highlights the importance of transport in tourism and recreation. The second part concerns the principles of creating bicycle routes. In the third part, the place of cycling tourism in the voivodship planning documents was analysed and the main ideas and proposals included in the concept were presented. In conclusion, the main threats were identified and the prospects for development were assessed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--42
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dziedzic E., 1996, Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, Przegląd Komunikacyjny, 3, 20-21.
 • Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Gosik B., Zimon G., 2014, Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 843, Problemy Transportu i Logistyki, 28, 37-48.
 • Jackowski M., Jaruzalski P., 2012, Bogactwo szlaków rowerowych kompletnym produktem turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 701, Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 83-94.
 • Kłos-Adamkiewicz Z., 2015, Bike_S w oczach jego użytkowników, WZIEU, Szczecin (wersja elektroniczna). Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, 2016, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, s. 29, http://rbgp.pl/userfiles/Koncepcja_raport_aktualizacja_18-04-2016.pdf.
 • Kruczek Z., Kruczek A., Nowacki M., 2006, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Kurek W. (red.), 2008, Turystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Meyer B. (red.), 2015, Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Meyer B., Sawińska A., 2009, Transport jako atrakcja turystyczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 568, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 13, 31-45.
 • Milewski D., 2010, Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, Ekonomiczne Problemy Usług, 52, 509-518.
 • Niezgoda A., 2012, Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa, 29-39.
 • Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa, 59-72.
 • Pisarska B., Pisarski Z., 2012, Aspekty rozwoju turystyki rowerowej na obszarach chronionych w Polsce [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa, 83-97.
 • Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego. Podręcznik Mobile 2020 (wersja elektroniczna).
 • Ritchie B.W., 1998, Bicycle tourism in the South Island of New Zeland: planning and management issues, Tourism Management, 19(6), 567-582.
 • Standardy turystycznych szlaków rowerowych, 2015, Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Poznań, (wersja elektroniczna).
 • Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015, 2010, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa-Szczecin-Koszalin.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/strategia-rozwoju-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-doroku-2020-0.
 • Śledzińska J., 2012, Rowerem przez Polskę - działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie turystyki rowerowej [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa,41-63.
 • Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, 1995, Warszawa.
 • Turek M. (red.), 2009, Transport jako składnik produktu turystycznego, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości - Szkoła Wyższa, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Turystyka rowerowa, 2012, Przewodnik dobrych praktyk, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk, s. 12 (wersja elektroniczna).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532284

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.