PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 48 Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce | 117--134
Tytuł artykułu

Identyfikacja potrzeb a realny wymiar rewitalizacji wsi Dolnego Śląska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of Needs and the Real Dimension of Rural Revitalization in the Dolnośląskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny, czy obszary wiejskie mają szanse partycypować w korzyściach wynikających z uwzględniania ich jako beneficjentów rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 r. Obszar badań objął województwo dolnośląskie, które w związku z zaawansowaną procedurą uchwalania programów rewitalizacji może pochwalić się największą liczbą pozytywnie ocenionych dokumentów, tym samym stanowiąc dobry punkt wyjścia do szczegółowych analiz tego problemu. Artykuł przedstawia wyniki kwerendy 75 programów rewitalizacji oraz porównanie zawartych w nich zapisów (struktura przedsięwzięć oraz beneficjentów) ze stopniem degradacji gmin, opracowanym na podstawie wskaźnika syntetycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to assess whether rural areas have a chance to participate in the benefits resulting from considering them as revitalization beneficiaries in accordance with the Revitalization Act of 9 October 2015. The research area covered the Dolnośląskie Voivodship, which due to advanced procedure of enacting revitalization programs is characterized by the highest number of positively evaluated documents, thus being a favorable commencement for detailed analysis of this issue. The article comprises results of conducted research encompassing 75 revitalization programs as well as comparison of the records contained therein (structure of projects and beneficiaries) with the extent of commune degradation, developed by the means of a synthetic index. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
 • Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
Bibliografia
 • Biliński T., 2005, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, materiały konferencyjne VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 26-27.03.2015, s. 25-32.
 • Cibis J., Olejko W., 2005, Rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych - aktualne potrzeby i możliwości rewitalizacji, [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, materiały konferencyjne VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra, 26-27.03.2015, s. 53-66.
 • Dąbrowski A., 2013, Rewitalizacja jako instrument polityki rozwoju regionalnego w wymiarze lokalnym, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, s. 46-55.
 • Guzik R., 2009, Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń brytyjskich w warunkach polskich, [w:] R. Guzik (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 203-220.
 • Kazimierczak J., 2014, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 276.
 • Kożuch A., 2010, Rewitalizacja a zrównoważony rozwój obszarów Wiejskich, Zarządzanie Publiczne, 1-2 (9-10), s. 77-90.
 • Mazurek J., 2010, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce - przegląd koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, 14, s. 61-81.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miasta, Kraków, s. 25-88.
 • Noworól A., Noworól K., Hałat P., Woźniak J., Peter-Bombik K., Pietraszko-Furmanek I., Vargas Tetmajer A., 2010, Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji, [w:] Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 72-125.
 • Noworól A., 2010, Rewitalizacja jako wyzwanie polityki Rozwoju, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 29-46.
 • Przygodzka R., 2010, Lokalne grupy działania a procesy rewitalizacyjne na obszarach Wiejskich, [w:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 109-125.
 • Radeberg-Skorzysko M., 2009, Problemy rewitalizacji małych miast i wsi. Przykłady z pogranicza województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, (http://doczz.pl/doc/4160983/ Problemy-rewitalizacji-małych-miast-i-wsi-przykłady-z-pog... - dostęp 20.05.2017).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Wrocław, 2015.
 • Skalski K., 1996, Partycypacja społeczna w rewitalizacji starych dzielnic miejskich, [w:] G. Prawelska- Skrzypek (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
 • Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1023), Warszawa.
 • Wojnarska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady Praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 (rpo.dolnyslask. pl/wytyczne-programowe-dotyczace-lokalnych-programow-rewitalizacji/), Wrocław, 2015.
 • Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., s. 6-7 (MR/H 2014-2020/20 (2)08/2016).
 • Ziobrowski Z., 2009, Wstęp, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 9-11
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.