PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 25--33
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące doskonalenie procesów - wyniki badań empirycznych

Warianty tytułu
Factors Determining Process Improvement - Findings from an Empirical Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wielu przedsiębiorstwach kluczową rolę odgrywa obecnie systematyczna analiza, pomiar i doskonalenie procesów. Imperatyw ciągłego wprowadzania zmian w procesach jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i dużą dynamikę oczekiwań i preferencji klientów. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, ma na celu prezentację czynników sprzyjających doskonaleniu procesów biznesowych w organizacjach oraz zbadanie ich związku z wybranymi współczesnymi koncepcjami zarządzania. Ponadto podjęta została próba oceny czy i w jakim stopniu występują one w badanych przedsiębiorstwach. W tym celu autorka podjęła studia literatury przedmiotu i przeprowadziła badania empiryczne. Ich wyniki potwierdziły występowanie w praktyce wskazanych na podstawie studiów literatury przedmiotu czynników sprzyjających doskonaleniu procesów. Podjęto również próbę ustalenia związku między wyodrębnionymi czynnikami i wybranymi koncepcjami zarządzania. Stwierdzono, że na poziomie istotnym statystycznie jedynie filozofia Kaizen wykazuje korelację ze wskazanymi czynnikami determinującymi doskonalenie procesów, do których autorka zaliczyła: możliwości podejmowania aktywnych działań, formalizację obowiązków związanych z doskonaleniem procesów, stosowane narzędzia motywacyjne, przepływ informacji oraz kreowanie wiedzy na temat potrzeb doskonalenia procesów. (abstrakt autora)
EN
Systematic analysis, measurement and improvement of processes play a key role in many contemporary enterprises. The imperative of continuous changes in processes is a response to changing market conditions and a high dynamics of customer expectations and preferences. This paper is of both theoretical and empirical nature. It aims to present factors determining the improvement of business processes in organisations and examine their relationship with selected contemporary concepts of management. Additionally, an attempt has been made to assess whether and to what extent they occur in the studied companies. For this purpose, the Author has conducted literature review and carried out empirical research. The results confirmed that the factors fostering improvement of processes indicated in literature, do exist in practice. An attempt has also been made to establish a connection between individual conditions and selected management concepts. It has been found that only Kaizens philosophy correlates significantly with the selected factors fostering process improvement, which according to the Author include: opportunities to take active actions, formalisation of duties related to process improvement, motivational tools used in the company, information flow and creating knowledge about the needs of process improvement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Ananda G., Ward P.T., Tatikonda M.V., Schilling D.A. (2009), Dynamic Capabilities through Continuous Improvement Infrastructure, "Journal of Operations Management", Vol. 27, No. 6, pp. 444-461.
 • [2] Babbie E.R. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [3] Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa.
 • [4] Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.
 • [5] Chang J.F. (2006), Business Process Management Systems. Strategy and Implementation, Auerbach Publications, New York.
 • [6] Cieśliński W. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [7] Coskun S., Basligil H" Baracli H" (2008), A Weakness Determination and Analysis Model for Business Process Improvement, "Business Process Management Journal", Vol. 14, No. 2, pp. 243-261.
 • [8] Cyfert S. (2006), Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • [9] Czekaj J. (red), (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [10] De Toro I., McCabe T. (1997), How to Stay Flexible and Elude Fads, "Quality Progress", Vol. 30, No. 3, pp. 50-68.
 • [11] Fryer K.J., Antony J., Douglas A. (2007), Critical Success Factors of Continuous Improvement in the Public Sector: A Literature Review and Some Key Findings, "Total Quality Management", Vol. 19, No. 5, pp. 497-517.
 • [12] Grajewski P., Nogalski B. (2004), Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa, s. 57-63.
 • [13] Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • [14] Haffer R. (2011), Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • [15] Harmon P. (2014), A BPM Methodology - What Is It and why It Is Important, www.BPTrends, September 02, access date: 13.03.2017.
 • [16] Hatten K.J., Rosenthal S.R. (1999), Managing the Process Centred Enterprise, "Long Range Planning", Vol. 32, No. 3, pp. 293-310.
 • [17] Imai M. (2006), Gemba kaizen: zdroworozsądkowe, nisko- kosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Business, Warszawa.
 • [18] Kasiewicz S. (2005), Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • [19] Latzko W.J., Saunders D.M. (1998), Cztery dni z dr. Demin- giem: nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa.
 • [20] Meyer J.P., Herscovitch L. (2001), Commitment in the Workplace: Toward a General Model, "Human Resource Management Review", Vol. 11, No. 3, pp. 299-326.
 • [21] Nowosielski S. (2014), Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 340, s. 303-317.
 • [22] Rampersad H.K. (2003), Total Performance Scorecard: Redefining Management to Achieve Performance with Integrity, Butterworth - Heinemann Business Books, Waltham, MA.
 • [23] Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • [24] Ryńca R. (2009), Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [25] Seethamraju R., Marjanovic O. (2009), Role of Process Knowledge in Business Process Improvement Methodology: A Case Study, "Business Process Management Journal", Vol. 15, No. 6, pp. 920-936.
 • [26] Skrinjar R., Trkman P. (2013), Increasing Process Orientation with Business Process Management: Critical Practices, "International Journal of Information Management", Vol. 33, No. 1, pp. 48-60.
 • [27] Stabryła A. (2012), Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 880, s. 5-20.
 • [28] Trkman P., (2010), The Critical Success Factors of Business Process Management, "International Journal of Information Management", Vol. 30, No. 2, pp. 125-137.
 • [29] Trocki M. (2016), Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe, Kolegium Zarządzania i Finansów, Studia i Prace, Zeszyt Naukowy, Nr 149, s. 171-185.
 • [30] Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [31] Zellner G. (2011), A Structured Evaluation of Business Process Improvement Approaches, "Business Process Management Journal", Vol. 17, Iss 2, s. 203-237.
 • [32] Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • [33] http://www.businessdictionary.com/definition/process- -improvement.html, data dostępu: 13.11.2017 r.
 • [34] www.intratic.eu/nasze-doswiadczenie/raport-badania-na- rzedzia-it-komunikacji-wspolpracy-firniach/, data dostępu: 2.12.2017 r.
 • [35] http://networkmagazyn.pl/komunikacja-wewnetrzna-w- -biznesie, data dostępu: 12.03.2018 r.
 • [36] https://hrstandard.pl/2012/06/19/przeczytaj-raport-anga- zowanie-pracownikow/, data dostępu: 10.12.2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.