PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 48 Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce | 149--161
Tytuł artykułu

Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Rural Renewal Programme. Case of Spycimierz Village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu określenie uwarunkowań odnowy wsi (wykorzystywanego i niewykorzystanego potencjału rozwojowego wsi), biorąc za przykład Spycimierz - miejscowość usytuowaną w województwie łódzkim, która stanowi nieodosobniony w skali kraju przykład działań odnawiających (zarówno tych planowanych, jak i realizowanych), prowadzących do odnowy selektywnej. Ten rodzaj odnowy jest konsekwencją pewnego określonego sposobu waloryzacji zasobów wsi przez ważnych dla procesu aktorów lokalnych. Spycimierz to wieś, która buduje swój potencjał w oparciu o tradycję układania kwietnych dywanów raz w roku, podczas święta Bożego Ciała. Proces odnowy tej miejscowości, z wyboru władz lokalnych i samych mieszkańców, koncentruje się więc na działaniach związanych ze wzmocnieniem roli tego obrzędu i wypromowaniem go na zewnątrz. Wydaje się to sytuacją nieco zawężoną, gdyż dokonana inwentaryzacja zasobów lokalnych miejscowości wskazuje również na inne, cenne zasoby/kapitały Spycimierza.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to present determinants for the process of implementing assumptions included in the Rural Renewal Programme, taking as an example Spycimierz - a village located in the Łódzkie Voivodship, which is an isolated nationwide instance of revitalizing actions (both planned and implemented) leading to selective rural renewal. This kind of rural renewal is a consequence of specific valorising rural resources by important local actors. Spycimierz is a village that builds its potential based on the tradition of laying floral carpets once a year during the feast of Corpus Christi. The process of rural renewal of this locality, with the choice of local authorities and inhabitants themselves, concentrates on activities related to the role of the rite and promoting it outside. This seems to be rather narrowed, as inventory of local resources also indicates other valuable assets to be found in Spycimierz.
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Figlus T., 2015, Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno - historycznych i archeologicznych, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 73-94.
 • Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa, s. 51-65.
 • Hanifan L., 1916, The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, s. 130-138.
 • Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia Odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska, (red.), Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 5-17.
 • Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa, s. 41-65.
 • Kołodziejczyk D., 2003, Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 4, s. 27-37.
 • Kulawiak A., 2015, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004-2013, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 157-166.
 • Lewenstein B., 2006., Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych - w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. "Case study" Lokalnych Grup Działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123-138.
 • Niedźwiedzka-Filipiak I., Wilczyński R., 2015, Walory miejscowości - tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Okoń-Horodyńska E., 2011, Potencjał rozwojowy gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Plan działania wsi Spycimierz na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w SNW (Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce).
 • Podedworna H., Ruszkowski P., 2008, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 • Rosner A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, [w:] A. Rosner, (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 8-27.
 • Skoiński J., 1936, Spicymierz. Gród i Kasztelania. Szkic historyczny, maszynopis.
 • Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, www.sjp.pwn.pl.
 • Strategia Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013-2020, czerwiec 2012, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Deloitte na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Uniejów.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020, 2015, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
 • Wieruszewska M., (red.) 1992, Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Wilczyński R., 2000, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 • Wilczyński R., 2012a, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, Studia i Prezentacje, 2 (35), s. 4-22.
 • Wilczyński R., (red.) 2012b, Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu - możliwości utworzenia sieci, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in westująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Wilkin J., 2007, Przemiany na obszarach wiejskich w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa Wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 37-50.
 • Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 9-20.
 • Wójcik M., 2016, Uwarunkowania tworzenia "Sieci Najciekawszych Wsi" - wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 25, s. 109-129.
 • Wójcik M., (red), 2017, Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532334

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.