PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 7 | 3--9
Tytuł artykułu

Hybrydyzacja modeli biznesowych w procesie tworzenia innowacji technologicznych

Warianty tytułu
Business Models Hybridization in Technological Innovation Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia w sposób syntetyczny, ewolucję modeli biznesowych przedsiębiorstw innowacyjnych na tle ewolucji koncepcji procesu innowacji. W artykule wskazano na pogłębiającą się złożoność i wzrost dynamiki kontekstu biznesowego w procesie tworzenia innowacji. Przedstawiono przykład holenderskiego modelu współpracy stoczni Amels z Uniwersytetem Technicznym w Delft. Jest to przykład hybrydyzacji modelu biznesowego, działającego w oparciu o koncepcję otwartych innowacji. Ten typ modelu biznesowego określany jest jako Biznes otwarty i bazuje on na koncepcji tworzenia innowacji otwartych, nazwanych mianem Connect and Develop Value. Opisana sieć współpracy, charakterystyczna jest dla wiodących pod względem innowacyjności podmiotów gospodarczych, działających współcześnie w warunkach globalnej konkurencji. W zakończeniu wskazano proponowane kierunki badań nad zjawiskiem hybrydyzacji modeli biznesowych przedsiębiorstw innowacyjnych i uczelni technicznych, wchodzących w skład symbiotycznej sieci współpracy. (abstrakt autora)
EN
The article presents, in a synthetic way, business models evolution in innovative enterprises being an outcome of changing approaches to the innovation process. The article presents the complexity and a growing dynamics of innovation process in the contemporary business context. An example of the business cooperation model between Dutch shipyard Amels and Delft University has been investigated in it. This type of business model is called Open Business and is related to the concept of Open Innovation. In this case, the cooperation network making an innovative technologies could be named the Connect and Develop Value network. The analysed cooperation network is typical for leading innovative enterprises, operating today in the global competition landscape. At the end of the article, the future research directions of the business models hybridization phenomenon at innovative enterprises and cooperating universities, which are connected in a symbiotic network, have been indicated. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • [1] Chesbrough H.W., Appleyard M.M. (2007), Open Innovation and Strategy, "California Management Review", Vol. 50, No. 1, pp. 57-76.
 • [2] Czakon W. (2016), Komplementarność czy substytucyjność mikrofundamentów współdziałania, [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 444, s. 87-94.
 • [3] Czerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • [4] Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H.W. (2009), Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon, "R&D Management", Vol. 39, No. 4, pp. 311-316.
 • [5] European Innovation Scoreboard 2017 (2017), https://www. rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_ Scoreboard_2017.pdf, data dostępu: 20.02.2018.
 • [6] Gassmann О., Frankenberger К., Csik M. (2017), Nawigator modelu biznesowego, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • [7] Hall RH. (1986), The Theory and Practice of Innovation Policy: An Overview, [in:] RH. Hall (ed.), Technology Innovation and Economic Policy, St. Martins Press, New York, pp. 1-34.
 • [8] Hargadon A.B. (1998), Firms as Knowledge Brokers: Lessons in Pursuing Continuous Innovation, "California Management Review", Vol. 40, No. 3, pp. 209-221.
 • [9] Jabłoński A. (2015), Network Dynamics and Business Model Dynamics in Improving a Company's Performance, "International Journal of Economics, Commerce and Management", Vol. Ill, No. 1, pp. 1-10.
 • [10] Jurczyk-Bunkowska M. (2014), Organizacja systemu innowacji, [w:] R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk- -Bunkowska, A. Moczała (red.), Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 36-51.
 • [11] Li A., Cornelius S.P., Liu Y.-Y., Wang L., Barabäsi A.-L. (2017), The Fundamental Advantages of Temporal Networks, "Science", Vol. 6366, No. 358, pp. 1042-1046.
 • [12] Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [13] Nogalski В., Szpitter A.A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [14] Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • [15] Rothwell R. (1992), Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, "R&D Management", Vol. 22, No. 3, pp. 221-240.
 • [16] Rothwell R. (2002), Towards the Fifth - Generation Innovation Process, [in:] J. Henry, D. Mayle (eds.), Managing Innovation and Change, Sage Publication Ltd., London, Thousand Oaks, New Delhi, pp. 115-135.
 • [17] Rybicki J., Dobrowolska E. (2018), Model współpracy polskich politechnik z przedsiębiorstwami - identyfikacja i kierunki rozwoju, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2(181), s. 159-174.
 • [18] Schmookler J. (1966), Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge.
 • [19] Sopińska A. (2017), Diagnosis of the Phenomenon of Creating Open Process Innovations on the Polish Market, [in:] J. Teczke, P. Buła (eds.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow University of Economics, Cracow, pp. 278-287.
 • [20] Sopińska A., Mierzejewska W. (2017), Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [21] Stańczyk-Hugiet E.I. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • [22] Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [23] Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 • [24] Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning", Vol. 43, No. 2-3, pp. 172-194.
 • [25] West J., Vanhaverbeke W., Chesbrough H.W. (2006), Open Innovation: A Research Agenda, [in:] H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York, pp. 285-307.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.