PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2017) | nr 3 (163) | 47--60
Tytuł artykułu

Modelling Reliability of Henhouse Microclimate Systems with Risk Analysis Approaches

Warianty tytułu
Modelowanie niezawodności systemów mikroklimatu kurników metodami analizy ryzyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono zagadnienie modelowania niezawodności mikroklimatu. Na fermach drobiu niezmiernie ważne jest przeprowadzenie analizy ryzyka w celu wskazania najbardziej niebezpiecznych elementów rozpatrywanego systemu w aspekcie utrzymania stanu zdatności. Głównym celem pracy było dokonanie analizy ryzyka dla systemu odpowiedzialnego za utrzymanie mikroklimatu na fermie drobiu. W pracy przyjęto, że elementem mającym największy wpływ na utrzymanie mikroklimatu w kurniku jest system wentylacji. Równocześnie wskazywane są najskuteczniejsze sposoby zmniejszenia ryzyka i dokonywana jest racjonalna ocena poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzone w pracy badania umożliwiły zidentyfikowanie, która ze stosowanych metod analizy ryzyka najlepiej odzwierciedla zagadnienie utrzymania w ruchu urządzeń wyposażenia technicznego kurnika. Z wykorzystaniem metody matrycowej, metody wskaźnikowej oraz metody probabilistycznej oszacowano ryzyko eksploatacyjne związane z wystąpieniem wcześniej zdefiniowanych uszkodzeń systemu wentylacji kurnika. Na podstawie wyników analiz można było wywnioskować, że korzystając z metody matrycowej oraz probabilistycznej otrzymano zbieżne wyniki. W tych przypadkach dla wszystkich uszkodzeń pokrywały się największe oraz najmniejsze ryzyka eksploatacyjne wystąpienia poszczególnych uszkodzeń w systemie wentylacji w kurniku.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the issue of modelling reliability of microclimate. It is very important to conduct the risk analysis in poultry farms in order to indicate the most dangerous elements of the discussed system in the aspect of maintaining usefulness. The main objective of the paper was to carry out the risk analysis for the system that maintains microclimate in a poultry farm. It was assumed in the paper that the ventilation system influences maintaining microclimate in a henhouse. Simultaneously, the most effective methods of risk reduction are indicated and a rational assessment of the safety level is made. Studies carried out in the paper enabled identification of the risk analysis approach which the best reflects the issue of maintaining technical equipment devices in operation. With the use of the matrix, the indicator and probabilistic approach, the exploitation risk related to the occurrence of previously defined failures of the henhouse ventilation system was assessed. Based on the results of analysis, a conclusion could have been made that concurrent results were obtained with the use of the matrix and probabilistic approaches. In these cases, for all failures the highest and the lowest exploitation risks of occurrence of certain failures in the ventilation system in a henhouse were the same.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Binaghi, E., Madella, P. (1999). Fuzzy Dempster-Shafer reasoning for rule-based classifiers. International Journal of Intelligent Systems 4(2), 124-131.
 • Gizex, Technika Ciepłownicza (2012). Wybór sposobu ogrzewania i jego wpływ na hodowlę drobiu. Hodowca drobiu, 12, 56-65.
 • Kaczmarek, T. T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa, ISBN: 978-83-7641-280-1.
 • Liu, J., Yang, J.B., Wang, J., Sii, H.S. (2005). Engineering system safety analysis and synthesis using the fuzzy rule-based evidential reasoning approach. Quality and Reliability Engineering International, 21(4), 387-411.
 • Niziński, S. (2002). Eksploatacja obiektów technicznych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa, ISBN 83-7204-284-5.
 • Poultry Inspection (1987). The Basic for a Risk-Assessment Approach. National Research Council (US) Commitlee an Public Health Risk Assessment of Poultry Inspection Programs, Washington.
 • Rak, J. (2003). Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę. Ochrona Środowiska. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 25, 33-36.
 • Rak, J., Tchórzewska-Cieślak, B. (2014). Matrycowe metody analizy ryzyka awarii infrastruktury komunalnej. Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 233-244.
 • Romanowska-Słomka, I., Słomka, A. (2008). Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Wydanie VI, Kraków-Tarnobrzeg, ISBN 978-83-7394-239-4.
 • Szopa, T. (2009). Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ISBN: 978-83-7814-555-4.
 • Vaidya, O.S., Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: an overview of applications. European Journal of Operational Research, 169(1), 1-29.
 • Wang, J., Kieran, O. (2000). Offshore safety assessment and safety based decision making - the current status and future aspects. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 122(2), 63-69.
 • Wessiani, N. A., Sarwoko, S. O. (2015). Risk analysis of poultry feed production using fuzzy FMEA. Industrial Engineering and Service Science, 517-528.
 • Yang, Z.L., Bonsall, S., Wang, J. (2008). Fuzzy rule-based Bayesian reasoning approach for prioritization of failures in FMEA. IEEE Transactions on Reliability, 57, 517-528.
 • Yang, Z., Wang, J. (2015). Use of fuzzy risk Assessment in FMEA of offshore engineering systems. Ocean Engineering, 95, 195-204.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (DZ.U. 2010 nr 56 poz. 344 z późn zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (DZ.U. 2010 nr 116 poz. 778 z późn zm.).
 • www.arka.strefa.pl
 • www.bigdutchman.pl
 • www.instalacjebudowlane.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532380

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.