PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
21 (2017) | nr 3 (163) | 89--96
Tytuł artykułu

Evaluation of the Improvement Possibilities of Physical Properties of Mineral Fodder Additives

Warianty tytułu
Ocena możliwości poprawy właściwości fizycznych mineralnych dodatków paszowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Prezentowana praca przedstawia zmianę właściwości fizycznych sypkich, pylistych dodatków paszowych (glinokrzemianów) po wymieszaniu ich z olejem lub gliceryną. Mieszanie dodatków przeprowadzono w mieszarce łopatkowej z jednakowym czasem mieszania dla wszystkich prób wynoszącym 1 min. Wykonano próby z udziałem oleju lub gliceryny w następujących ilościach: 5%, 10%. Dla otrzymanych w ten sposób mieszanin dodatków z udziałem oleju lub gliceryny określono wybraną grupę właściwości fizycznych. Sposób określania cech fizycznych był taki sam dla wszystkich próbek tj. samych dodatków - bez udziału oleju i gliceryny, jak i mieszanin - z ich udziałem. Uzyskane wyniki badań i ich analiza jednoznacznie wskazują, iż dodanie określonej ilości oleju lub gliceryny do dodatków wpływa na poprawę wybranych właściwości fizycznych mieszanin.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a change in physical properties of loose, dust fodder additives (aluminosilicate) after mixing them with oil or glycerine. Additives where mixed in a blade mixer with the same mixing time for all samples, which was 1 minute. Tests with oil or glycerine were carried out in the following amounts: 5%, 10%. For mixtures of additives with oil or glycerine a selected group of physical properties was determined. Method of determination of physical properties was the same for all samples i.e. the same additives - without oil and glycerine as well as mixtures with their participation. Obtained research results and their analysis unanimously indicate that adding any amount of oil or glycerine for additives improves selected physical properties of mixtures.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Grochowicz, J., Walczyński, S. (2004). The effect of some technological factors on the consumption of energy at mixing granular materials. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 4, 71-76.
 • Heidenreich, E., Strauch, W. (2000). Decisive factors for solids mixing process in compound feed production. Part 2. Feed Magazine, 7-8, 286-292.
 • Królczyk, J., Matuszek, D., Tukiendorf, M. (2005). Analiza stanów składu niejednorodnej mieszaniny ziarnistej w procesie przygotowania paszy dla gołębi w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem metody taksonomicznej. Inżynieria Rolnicza, 14(74), 193-201.
 • Królczyk, J., Matuszek, D., Tukiendorf, M. (2008). Badanie przebiegu procesu mieszania dwuskładnikowego układu ziarnistego metodą wysypu kominowego. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 157-163.
 • Kulig, R., Laskowski, J. (2005). Wpływ zawartości tłuszczu na process granulowania materiałów paszowych. Inżynieria Rolnicza, 7, 59-68.
 • Laurent, B.F.C., Bridgwater, J., Parker, D.J. (2002). Convection and segregation in a horizontal mixer. Powder Technology, 123, 9-18.
 • Matuszek, D. (2012). Analiza procesu mieszania pasz dla drobiu w przemysłowej wytwórni pasz. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 2013-220.
 • Molognoni, L. Ploencio, L.A.D., Machado, A.M.L., Daguer, H. (2017). The role of measurement uncertainty in the conformity assessment of the chemical composition of feeds. Microchemical Journal, 131, 79-91.
 • PN-65/Z-04005 - Oznaczanie kąta zsypu.
 • PN-73R-74007 - Oznaczanie kąta usypu.
 • PN-89 R-64798 Pasze - oznaczanie rozdrobnienia.
 • PN-EN ISO 8460:1999. Oznaczanie gęstości nasypowej swobodnej i gęstości nasypowej ubitej.
 • Putier F. 2001. Assessment of homogenity of compound feed. Feed Magazine, 3, 98-108.
 • Siiriä, S., Yliruus, J. (2009). Determining a value for mixing: Mixing degree. Powder Technology, 196, 309-317.
 • Sobczak, P. (2013). Zastosowanie obróbki ciśnieniowo-termicznej w wytwarzaniu zbożowotłuszczowych koncentratów paszowych. Acta Agrophysica. Monographiae. ISBN 2084-3429.
 • Zawiślak, K. 1997. Metody natłuszczania pasz. Pasze Przemysłowe, 5, 20-22.
 • Zawiślak, K., Grochowicz, J., Sobczak, P. (2011). The analysis of mixing degree of granular products with use of microtracers. TEKA Komisji Motoryzacji I Energetyki Rolnictwa. V. XIC, 335-342.
 • Zawiślak, K., Sobczak, P., Wełdycz, A. (2012). Mixing as CCP in the production of industrial feed. Journal of Central European Agriculture, 13(3), 554-562.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.