PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 114 | 287--301
Tytuł artykułu

Współpraca gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na przykładzie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

Warianty tytułu
Cooperation Between Communities in the Municipal Waste Management on the Example of the Union of the Region Ostróda-Iława "Clean Environment"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizując zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, władze gmin powinny rozważyć możliwość współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jedną z możliwości współpracy jest utworzenie nowego lub przystąpienie do już istniejącego związku międzygminnego. Celem artykułu jest wyjaśnienie pozytywnego wpływu, jaki ma inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych we współpracy z innymi jednostkami samorządu na gospodarowanie odpadami komunalnymi. W części teoretycznej artykułu przeanalizowano istniejący stan prawny w zakresie możliwości współpracy między gminami. Wnikliwą analizę zjawiska współpracy gmin w celu realizacji inwestycji i gospodarki odpadami przeprowadzono w części empirycznej, która obejmuje studium przypadku współpracy gmin w ramach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to explain the positive impact that initiation and implementation of investment projects can have in cooperation with other units of local government for the municipal waste management. In the theoretical part the existing law status of the possibilities of cooperation between communities are analyzed. The analysis of the phenomenon of municipal cooperation in order to implement the investment was carried out in the empirical part, which includes a case study of the cooperation between communities within the Association of Communities of Ostróda-Iława Region "Clean Environment".(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
287--301
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2009, s. 262.
 • 2. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2010, s. 131.
 • 3. Kaczmarek T.: Obszary metropolitalne w świetle podziału administracyjnego Polski, "Konwersatorium Wiedzy o Mieście" 1(29), 2016, s. 27.
 • 4. Kaczmarek T.: Struktury terytorialno - administracyjne i ich reformy w krajach europejskich. Wyd. Uniwersytetu im, A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2005, s. 235.
 • 5. D. Kijowski, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski: Wprowadzenie do programu rozwoju instytucjonalnego. Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Kraków 2004, s. 90.
 • 6. Klatka J., Kuźniak M. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2012, s. 16.
 • 7. Kołsut B.: Uwarunkowania współdziałania międzygminnego w Polsce. "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 20, 2012, s. 88.
 • 8. Leoński Z.: Nauka administracji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 136.
 • 9. Ławińska O.: Gospodarka odpadami w gminach powiatu myszkowskiego w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2014, s. 230.
 • 10. O. Ławińska: Realizowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, [w:] M. Sipa, K. Wolniakowska (red.): Zarządzanie współczesną organizacją. Wydawnictwo WZPCzest., Częstochowa 2014, s. 81.
 • 11. Porawski A (red): Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby, Raport przygotowany w ramach projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego". Związek Miast Polskich, Poznań 2013, s. 12, http://www.partnerstwa.jst.org.pl/baza-wiedzy/325-raporto- stanie-wspolpracy-pomiedzy-samorzadami.
 • 12. Swaniewicz P., Gendziwiłł A., Krukowska J., Lackowska M.: Współpraca międzygminna w Polsce. Związek z rozsądku. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 18- 22.
 • 13. Wolniakowska K., Ławińska O.: Logistic Aspects of Waste Management in Częstochowa Region. Advances Logistic Systems. Theory and Practice, nr 1, Vol. 10, 2016, p. 65.
 • 14. Ustawa z 14 grudnia 20112 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, Nr 0, poz. 21).
 • 15. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jedn. Dz.U.2013.594 ze zm.).
 • 16. Ustawa z 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1045).
 • 17. Ustawa z 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz.897 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).
 • 19. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001.79.855 ze zm.).
 • 20. Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.).
 • 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645).
 • 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).
 • 23. www.zuokrudno.pl/strona,33,Kalendarium_dzialalnosci_ZUOK_RUDNO.html
 • 24. http://ostroda.wm.pl/273922,Od-lipca-zaplacimy-wiecej-za-wywoz smieci.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.