PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 323--335
Tytuł artykułu

Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez przedstawicieli pokolenia X w świetle badań empirycznych

Warianty tytułu
Perception of Financial Exclusion Phenomenon by Representatives of Generation X in the Light of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko wykluczenia finansowego będące wynikiem braku dostępu lub ograniczeniem dostępu dla indywidualnego konsumenta lub grupy konsumentów do określonego portfela produktów oferowanych na rynku finansowym jest znane w różnej postaci od tysięcy lat. Przez wieki najczęściej było ono związane z ograniczonym dostępem do pożyczek i kredytów. W wieku dwudziestym wraz z dynamicznym rozwojem rynków finansowych oraz oferowanych na nich produktów pojawiły się różne rodzaje wykluczenia finansowe (emerytalne, inwestycyjne, kredytowe, oszczędnościowe, płatnicze, ubezpieczeniowe). A od dwudziestu pięciu lat, kiedy to została opracowana pierwsza definicja tego zjawiska, wykluczenie finansowe stało się przedmiotem badań naukowych. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych dotyczących postrzegania zjawiska wykluczenia finansowego przeprowadzonych na grupie respondentów, którzy w oparciu o kryterium wieku zaliczani są do pokolenia X. Celem tych badań było podjęcie próby oceny znajomości zagadnień związanych ze zjawiskiem wykluczenia finansowego w analizowanej grupie wiekowej Polaków oraz wskazanie determinantów, które ich zdaniem w sposób bezpośredni wpływają na występowanie tego zjawiska. W pierwszej części artykułu przedstawiono poziom znajomości zagadnień związanych z wykluczeniem finansowym wśród przedstawicieli pokolenia X. Następnie zaprezentowano wskazane przez respondentów przyczyny oraz osoby potencjalnie zagrożone możliwością wykluczenia. W dalszej części omówiono wyniki przeprowadzonej przez ankietowanych oceny poziomu tego zjawiska oraz wskazano kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of financial exclusion resulting from the lack of access or restriction of access for an individual consumer or group of consumers to a specific portfolio of products offered on the financial market has been known in various forms for thousands of years. For centuries, it was most often associated with limited access to loans and credits. In the twentieth century, with the dynamic development of financial markets and the products offered on them, various types of financial exclusions (pension, investment, credit, savings, payment, insurance) appeared. And for twenty-five years, when the first definition of this phenomenon was developed, financial exclusion has become the subject of scientific research. The article presents the results of surveys on the perception of the financial exclusion phenomenon carried out on a group of respondents who, based on the age criterion, are counted in the generation X. The purpose of these studies was to attempt to assess the knowledge of issues related to the phenomenon of financial exclusion in the analyzed age group of Poles and to identify determinants that in their opinion directly affect the occurrence of this phenomenon. In the first part of the article presents the level of knowledge of issues related to financial exclusion among representatives of generation X. Next, the reasons indicated by the respondents and people potentially at risk of exclusion were presented. In the following, the results of the assessment of the phenomenon carried out by the surveyed people were discussed and it was pointed out who in their opinion is responsible for counteracting the phenomenon of financial exclusion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
323--335
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1. Anderloni L., Access to Bank Account and Payment Services [w:] New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, red. L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio, Berlin-Heidelberg: Springer - Verlag 2007.
 • 2. Buko J., Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", red. M.G. Woźniak, Rzeszów 2011.
 • 3. European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Brussels, May 2008, http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/geography/migrated/documents/ pfrc0807.pdf.
 • 4. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Acsess. The World Bank, Washington 2008.
 • 5. Financial Services Authority (2000) In or Out? A Literature and Research Review. Consumer Research, No. 3, July.
 • 6. Kempson E., Whyley C., Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion, Policy Press, Bristol 1999.
 • 7. Leyshon A., Thrift N., Geographies of financial exclusion: financial abandomment in Britain and United States, Transactions of the Institute of British Geographers, "New Series", 20/1995.
 • 8. Sołtysiak M., Zjawisko wykluczenia finansowego w opiniach przedstawicieli pokolenia baby boomers, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska nr 21/2017.
 • 9. Strauss W., Howe N., Generations: the history of America's future, 1584 to 2069, William Morrow, New York 2008.
 • 10. Zalewska M. (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.