PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 4 | 146--151
Tytuł artykułu

Polski handel zagraniczny perliczkami żywymi i mięsem perliczym w latach 2012-2016

Warianty tytułu
Polish Foreign Trade with Live Guinea Fowls and the Guinea Fowl Meat in the Years 2012-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w polskim handlu zagranicznym produktami perliczymi w latach 2012-2016. Zastosowano analizę poziomą (indeksy o podstawie stałej i łańcuchowej) oraz analizę pionową. W Polsce w badanym okresie produkcja i spożycie mięsa perliczego były niewielkie, a eksport produktów perliczych zmniejszał się. W latach 2013-2014 import zwiększał się, a w latach 2015-2016 import obniżał się. Dodatnie saldo produktami perliczymi ogółem wystąpiło tylko w 2012 roku, a ujemne w latach 2013-2016, co może świadczyć o tym, że Polska nie jest samowystarczalna w produkcji mięsa perliczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper was to present changes in Polish foreign trade in guinea fowls products in 2012-2016. The horizontal analysis (indexes with a fixed and chain basis) and vertical analysis were applied. It was found that the production and consumption of guinea fowls meat were small, and the exports of guinea fowls products were decreasing. In the years 2013-2014 imports increased and in 2015-2016 imports were falling. The positive balance of total guinea fowls products occurred only in 2012 and was negative - in the years 2013-2016, which may indicate that Poland is not self-sufficient in the production of guinea fowls meat.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
146--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • Bernacki. Zenon 2012. Perlice. [W] Hodowla i użytkowanie drobiu (Guinea fowl. [In] Breeding and use of poultry), ed. Jan Jankowski, 443-457. Warszawa: PWRiL.
 • Czyżewski Andrzej, Joanna Danilczuk. 2008. Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską (Competitivenes of polish poultry food and egg products in trade with the EU countries). Roczniki Naukowe SERiA X (4): 56-61.
 • Dybowski Grzegorz. 2014. Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej (The competitiveness of the Polish poultry). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Eurostat. 2018. Production of meat: poultry,http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 1&plugin=1&language=en&pcode=tag00043, access: 25.04.2018.
 • GUS. 2011. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Powszechny Spis Rolny 2010 (Farm animals and selected elements of animal production methods. Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2013, 2017. Zwierzęta gospodarskie w 2012 roku (... w 2016 r.) (Farm animals in 2012 (... in 2016). Warszawa; GUS.
 • GUS. 2016. R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich (R-09U Report on the size of livestock slaughter). Warszawa: GUS.
 • GUS. 2018. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Drób. (Concepts used in public statistics. Poultry). Warszawa: GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/ 1098,pojecie.html, access: 21.06.2018.
 • Houndonougbo Pascal, Jérôme Bindelle, Christophe A.A.M. Chrysostome, Hedi Hammami, Nicolas Gengler. 2017. Characteristic of Guinea Fowl breeding in West Africa: Review. Tropicultura. 35 (3): 222-230.
 • IERiGŻ-PIB. 2012-2017a. Rynek drobiu: stan i perspektywy (Poultry market: state and perspectives). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • IERiGŻ-PIB. 2012-2017b. Rynek rolny (Agricultural market). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • IZ-PIB. 2011. Technologia chowu drobiu (Poultry rearing technology). 2011. Kraków: Instytut Zootechniki - PIB.
 • Kuznicka Ewa. 2005. The most popular domestic animal species in agro-touristic farms in Poland. International Society for Animal Hygiene 2: 489-492.
 • Ogawa Hiroshi. 1995. Development of poultry industry in Japan: Prospects of Guinea Fowl production. Bulletin of Animal Science 63-65.
 • Pasińska Dorota. 2016. Polski rynek drobiu po wstąpieniu do Unii Europejskiej (Polish poultry market after the accession to the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna 450: 421-432.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Commission Regulation (EC) No 948/2009 of 30 September 2009 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff). Dz.U. L 287, 31.10.2009.
 • Sosnówka Ewa. 1995. Perlice ptak zapomniany (Guinea fowls a forgotten bird). Polskie Drobiarstwo 8: 14-15.
 • Stajnder Ewelina. 2016. Chów perlic (Rearing of guinea fowls). Karniowice: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • Stańko Stanisław. 2013. Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce (Changes and development projections on basic agricultural markets in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Stańko Stanisław, Aneta Mikuła. 2016. Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015 (Trends in production, domestic consumption and foreign trade of pork, beef and poultry meat in Poland in the years 2000-2015). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (2): 31-40.
 • Szablicka Dorota, Marcin Różewicz, Karol Kaszperuk, Barbara Biesiada-Drzazga. 2018. Specyfika biologii, warunków chowu, reprodukcji oraz walory użytkowe perlicy zwyczajnej (Numida meleagris) (The specifics of biology, breeding conditions, reproduction and functional qualities of common pearl (Numida meleagris). Wiadomości Zootechniczne, LVI (1): 166-177.
 • UN Comtrade, https://comtrade.un.org/data/, access: 30.06.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532458

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.