PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (3) | 361--374
Tytuł artykułu

Zarządzanie barbarzyństwem. Zbrodnie popełnione przez państwo islamskie

Warianty tytułu
Management of Savagery. The Crimes Committed by the Islamic State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W czerwcu 2014 r. Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS) zadeklarowało utworzenie kalifatu. Od tego czasu dżihadyści z IS popełnili liczne zbrodnie przeciwko ludzkości. Ich motywacją stała się potrzeba oczyszczenia społeczności muzułmańskiej (ummy) z tyranów (tawaghit), apostatów (murtadin), heretyków i politeistów (mubdi'een i mushrikeen). Według dżihadystów prawdziwie wierzący muzułmanie, to tacy, którzy wspierają tworzenie kalifatu Państwa Islamskiego, lub przynajmniej nie popierają tyranów i nie angażują się w rozwój herezji i politeizmu. Wszyscy inni są uważani za wrogów społeczności muzułmańskiej. Celem artykułu jest ukazanie zbrodni popełnionych przez Państwo Islamskie. Jednak, aby zrozumieć działania dżihadystów z IS, artykuł rozpoczyna się opisu sylwetki Abu Musaba az-Zarkawiego, twórcy organizacji-prekursorów IS. Poglądy Az-Zarkawiego, będącego pierwszym liderem ugrupowań, z których wyrosło Państwo Islamskie, ukształtowały koncepcje głoszone przez Abu Muhammada Al-Makdisiego, jednego z pierwszych islamskich uczonych, który uznał saudyjską dynastię za niewiernych, zaś przyjęcie zasad demokracji za równoznaczne z apostazją. Poglądy te ukształtowały Az-Zarkawiego, który głosił konieczność obalenia wszelkich demokratycznie wybranych władz. Następnie autorka prezentuje publikacje, na których opierają się działania Państwa Islamskiego - dzieła Abu Bakra al-Nadżiego i Abu Musaba al-Suriego. Kolejna część artykułu przedstawia zbrodnie, w tym egzekucji obywateli państw zachodnich, dokonane przez Państwo Islamskie, który stał się częścią codziennego życia mieszkańców samozwańczego kalifatu, a jednocześnie elementem kampanii propagandowej w mediach. (abstrakt oryginalny)
EN
In June 2014, the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) declared the creation of a Caliphate. Since then, the jihadists from IS made numerous crimes against humanity. They motivated them by the need to purify the Muslim community (ummah) of tyrants (tawaghit), apostates (murtadin), heretics and polytheists (mubdi'een and mushrikeen). According to the jihadists true believers, Muslims, are those who support the creation of an Islamic State, or at least do not support tyrants and do not engage in development of heresy and polytheism. All others are considered to be enemies of the Muslim community. The aim of the article is to show the crimes committed by the Islamic State. However, in order to understand the actions of jihadists article begins with a description of the silhouettes of Abu Musaba az-Zarqawi, the creator of the organizations-precursors of IS. The views of Az-Zarqawi, the first leader of the group from which the Islamic State grew, were shaped by the ideas proclaimed by Abu Muhammad Al-Maqdisi, one of the first Islamic scholars who recognized the Saudi dynasty as infidels, and the acceptance of the principles of democracy as synonymous with apostasy. These views shaped Az-Zarqawi, who proclaimed the necessity of overthrowing all democratically elected authorities. Then the author presents the publications on which IS bases its activities - the works of Abu Bakr al-Naji and Abu Musab al-Suri. The next part of this article presents crimes, including executions of Western citizens, which became part of the everyday life of the inhabitants of the self-proclaimed Caliphate, at the same time turning into a part of propaganda campaign in the media. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
361--374
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • 1. 'A Great Will to Live': How One Man Survived an ISIS Massacre, "New York Times" z 04.09.2014 r.
 • 2. Benotman N., Malik N., The Children of Islamic State, Quilliam Foundation 2016.
 • 3. Celso A., Al-Qaeda's Post-9/11 Devolution. The Failed Jihadist Struggle Against the Near and Far Enemy, Bloomsbury Academic, New York 2014.
 • 4. Erelle A., Dżihadystka: relacja z wnętrza komórki rekrutacyjnej Państwa Islamskiego, przeł. z języka francuskiego M. Chojnacki, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2015.
 • 5. Hall B., ISIS Państwo Islamskie: brutalne początki armii terrorystów, przeł. P. Wolak, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2015.
 • 6. Horgan J., Taylor M., Bloom M., Winter Ch., From Cubs to Lions: A Six Stage Model of Child Socialization into the Islamic State, "Studies in Conflict and Terrorism" 2016.
 • 7. Lohlker R (red.), Jihadism: Online Discourses and Representations, Vienna University Press, Goettingen 2013.
 • 8. Napoleoni L., Insurgent Iraq: Al-Zarqawi and the New Generation, Seven Stories Press. Chicago, New York 2005.
 • 9. Prucha N., Kangaroo Trials Justice in the Name of God [w:] Jihadism: Online Discourses and Representations, red. R. Lohlker, V&R unipress, Goettingen 2013.
 • 10. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, Human Rights Council, A/HRC/28/18.
 • 11. Schmitt E., Kurds Take Back Strategic Road in Iraq From ISIS, "New York Times" z 13.11.2015 r.
 • 12. Stempień M., Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze, "De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności", nr 1(3) 2017.
 • 13. Terrill A.W., Understanding the Strengths and Vulnerabilities of ISIS, "Parameters", Vol. 44, No. 3, 2014.
 • 14. Wejkszner A., Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Difin, Warszawa 2017.
 • 15. European Parliament resolution on the systematic mass murder of religious minorities by ISIS, 2016/2529(RSP).
 • 16. Resolution 2091(2016), Parliamentary Assembly 27 January 2016.
 • 17. Recommendation 2084 (2016) Foreign fighters in Syria and Iraq (Doc. 13937), Parliamentary Assembly 27 January 2016.
 • 18. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708.
 • 19. A message to the allies of America, https://vimeo.com/177946127, (10.02.2017).
 • 20. Isis video appears to show hostage Peter Kassig has been killed, z 16 listopada 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/isis-beheads-peter-kassig-reports.
 • 21. Johnston Ch., Willsher K., French tourist beheaded in Algeria by jihadis linked to Islamic State, https://www.theguardian.com/world/2014/sep/24/french-tourist-beheaded-algeria-isislinked- jihadis.
 • 22. Hafez M.M., Tactics, Takfir and Anti-Muslim Violence [w:] Moghadam, B. Fishman (ed.), Self-inflicted Wounds: Debates and Division in Al Qaeda and its Periphery; Combating Terrorism Center: West Point, 2010, http://www.teachingterror.net/SIW-AQ-2010.pdf.
 • 23. Kazimi N., A Virulent Ideology in Mutation: Zarqawi Upstages Maqdisi [w:] H. Fradkin, H. Haqqani, E. Brown (ed.), Current Trends in Islamist Ideology, Vol. 2, Washington D.C. 2005, www.hudson.org.
 • 24. Naji A.B., Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Islamic Nation Will Pass, trans. W. McCants, May 23, 2006, https://azelin.files.wordpress.com/ 2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-whichthe- umma-will-pass.pdf.
 • 25. O'Neill S., Badshah N., Coghlan T., Isis beheads British aid worker Alan Henning, "The Times", https://www.thetimes.co.uk/article/isis-beheads-british-aid-worker-alan-henning- 8df0zxjhrcw.
 • 26. To Our Sisters: A Jihad Without Fighting [w:] From the Battle of Al-Ahzab to the War of Coalitions, "Dabiq", 2014, Iss. 11, Dhul qa'dah 1436 (sierpień /wrzesień 2015), http://www. clarionproject.org/docs/Issue%2011%20-%20From%20the%20battle%20of%20Al-Ahzab% 20to%20the%20war%20of%20coalitions.pdf.
 • 27. Walker T., Hastings R., Steven Sotloff 'beheading': British captive shown in Isis video which claims to show death of second US journalist, Sept. 2, 2014; http://www.independent. co.uk/news/world/middle-east/steven-sotloff-beheading-islamic-state-fighters-releasevideo- claiming-to-show-death-of-second-us-9707200.html.
 • 28. Wright L., The Master Plan. For the new theorists of jihad, Al Qaeda is just the beginning, "The New Yorker", Sept. 11, 2006 Issue, http://www.newyorker.com/magazine/2006/ 09/11/the-master-plan.
 • 29. Zelin A.Y., The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, Research Notes, The Washington Institute for Near East Policy, No. 20, June 2014, http://www.washington institute.org/ uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_ Zelin.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532486

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.