PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 5--15
Tytuł artykułu

Changes in the Level of Development of Rural Areas in Poland After its Accession to the European Union - Results of Commune Categorisation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej - wyniki kategoryzacji gmin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper was to present the analysis and evaluation of economic development in rural areas in Poland within a 10-year span between 2003 and 2012, i.e. in conditions of deepening integration process, when the Cohesion Policy was being implemented after accession to the European Union. The paper presents the results of research conducted by the authors across the entire country at the level of communes that employed Regional Data Banks (RDBs) of the Central Statistical Office (GUS) and GIS techniques. Allowing for comparable criteria covering eight analysed factors, relative level of development in individual communes - high, medium or low (category A, B or C, respectively) - was determined independently for four years (2003, 2008, 2010, and 2012). Then it was used as a basis for delimitation (on the national and provincial level) of areas varying in terms of the level of development (A, B and C) independent for each of these four years, and as a basis for identifying alterations in the area and population ranges in areas belonging to particular categories and their locations within the studied 10-year period. (original abstract)
Celem artykułu jest przedstawienie analizy i oceny rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce w dziesięcioletnim okresie 2003-2012, tj. w warunkach pogłębiającego się procesu integracyjnego i realizowania polityki spójności po akcesji do Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w skali całego kraju w przekroju gmin, w których wykorzystano banki danych regionalnych (BDR) GUS i techniki GIS. Ze względu na brak syntetycznych mierników (PKB czy WDB) w odniesieniu do gmin, zastosowano wieloczynnikową metodę oceny poziomu rozwoju. Uwzględniając porównywalne kryteria w zakresie ośmiu analizowanych czynników, określono oddzielnie dla czterech lat (2003, 2008, 2010 i 2012) relatywny poziom rozwoju poszczególnych gmin: wysoki, średni lub niski (odpowiednio kategorii A, B lub C). Stało się to podstawą dla przeprowadzenia (w skali kraju, a także województw) czterech odrębnych delimitacji obszarów różniących się poziomem rozwoju (A, B i C) w badanych latach, a także określenia w badanym dziesięcioleciu zmian w zakresie powierzchni i liczby mieszkańców obszarów poszczególnych kategorii oraz ich lokalizacji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland
 • University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2007). Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Adamczyk-Łojewska, G. (2016). Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski w okresie poakcesyjnym. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • GUS (2011). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2014). Dojazdy do pracy. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Dorożyński, T. (2012). Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych.
 • Wnioski dla Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gaczek, W. (2011). Aglomeracja a rozwój regionu. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, 140, 209-222.
 • Gaczek, W. (2015). Bliskość geograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego w podregionach wielkich miast polskich. Studia Oeconomica Posnaniensia, 8, 7-29.
 • Geodecki, T. (2006). Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 714.
 • Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klamut, M. (2008). Cele i narzędzia polityki regionalnej Unii Europejskiej. Retrieved from: http://www.pzdu.pl/ uploads/files/konferencje/1/08_Miroslawa_Klamut.pdf.
 • Kudełko, J., Prusek, A., Zieliński, K. (2011). Europejska polityka spójności i jej efekty w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kusideł, E. (2010). Wpływ metropolii łódzkiej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica, 246, 159-168. Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitarne, metropolizacja, problemy i pojęcia podstawowe. Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Miazga, A. (2007). Polityka regionalna a konwergencja w UE i w Polsce w świetle nowych teorii geografii ekonomicznej. [In:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (Eds.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rokicki, B. (2004). Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Ekonomista, 5.
 • Rosner, A., Stanny, M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 r. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Siudek, T., Vashchyk, M. (2014). Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 13 (3), 95-104.
 • Siwiński, W. (2005). Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria. Ekonomista, 6.
 • Smętkowski, M. (2001). Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej. Studia Regionalne i Lokalne, 4.
 • Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • Tokarski, T. (2007). Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego. [In:] R. Piasecki (Ed.), Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532518

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.