PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 17--26
Tytuł artykułu

Meat Consumption as an Indicator of Economic Well-Being - Case Study of a Developed and Developing Economy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spożycie mięsa jako wyznacznik dobrobytu ekonomicznego - przypadek gospodarki rozwiniętej i rozwijającej się
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to verify the criterion of meat consumption as a marker of economic well-being, in economies at different phases of development. Meat consumption per capita is a widely used variable which is used to indicate the economic bases for the exclusion of meat and meat products from the diet. The study was performed simultaneously in Austria (a developed country) and Poland (a developing country) in 2015. Descriptive statistics, econometric and descriptive models were used to process the research material. Respondents were classified according to the wealth criterion, measured by the average income per household member in a given country. In the case of the developing economy, it was discovered that the meat consumption function takes the shape of an indifference curve. In the developed economy, once the income per household member exceeds 157% of the average national income, consumers exclude meat and other meat products from their diet for health reasons and reservations concerning the quality and origin of the meat. The consumption of meat in Poland is determined by income amount, at a greater degree than in a developed economy. Low income in Polish families is the reason for the exclusion of meat consumption. (original abstract)
Celem badania była weryfikacja kryterium konsumpcji mięsa jako wskaźnika dobrostanu ekonomicznego w gospodarkach na różnych etapach rozwoju. Zużycie mięsa na osobę jest powszechnie stosowaną zmienną, która służy do wskazywania ekonomicznych podstaw wykluczania mięsa i produktów mięsnych z diety. Badanie przeprowadzono równolegle w Austrii (kraj rozwinięty) i Polsce (kraj rozwijający się) w 2015 roku. Do przetworzenia materiału badawczego wykorzystano statystyki opisowe, modele ekonometryczne i modele opisowe. Badanych klasyfikowano według kryterium zamożności mierzonego średnim dochodem na członka gospodarstwa domowego w danym kraju. W przypadku rozwijającej się gospodarki odkryto, że funkcja konsumpcji mięsa przyjmuje kształt krzywej obojętności. W rozwiniętej gospodarce, w której dochód na członka gospodarstwa domowego przekracza 157% średniego dochodu narodowego, konsumenci wykluczają mięso i inne produkty mięsne ze swojej diety ze względów zdrowotnych i z powodu zastrzeżeń w kwestii jakości i pochodzenia mięsa. Konsumpcja mięsa w Polsce jest determinowana przez wielkość dochodów w większym stopniu niż w rozwiniętej gospodarce. Mały dochód w polskich gospodarstwach domowych jest przyczyną wyłączenia mięsa z konsumpcji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
17--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Allais, O., Bertail P., Nichè, V. (2010). The effects of a fat tax on French households' purchases: a nutritional approach. American Journal Agricultural Economics, 92 (1), 228-245.
 • Biernacki M. (2006). Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego. Mathematical Economics, 3 (10).
 • Campbell, A. (1976). Subjective measure of well-being. American Psychologist, 31 (2), 117-124.
 • Cosgrove, M., Flynn, A., Kiely, M. (2005). Consumption of red meat, with meat and processed meat in Irish adult in relation to dietary quality. British Journal of Nutrition, 93, 933-942.
 • Cross, A.J., Leitzmann, M.F., Gail, M.H., Hollenbeck, A.R., Schatzkin, A., Sinha, R. (2007). A prospective study of red and proposed meat intake in relation to cancer risk. PLos Medicine, 4 (12), 1973.
 • Delgado, C.L. (2003). Rising Consumption of Meat and Milk in Developing Countries Has Created a New Food Revolution. The Journal of Nutrition, 133 (11), 3907S- -3910S.
 • Drabsch, T. (2012). Measuring Wellbeing. Briefing Paper, 4.
 • FAO (2006). Livestock's long shadow. Environmental issue and options. Rome.
 • Fraser, G. (1999). Associations between diet and cancer, ischemic heart disease, and all-cause mortality in non- Hispanic white California Seventh-Day Adventists. American Journal of Clinical Nutrition, 70, 532S-538S.
 • Gawlik, L. (2008). Budowa I weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia. Gospodarka Surowcami Naturalnymi, 24 (1), 27-44.
 • Henchion, M., McCarthy, M., Resconi, V.C., Troy, D. (2014). Meat consumption: Trends and quality matters. Meat Science, 98, 561-568.
 • Herrmann, M. (2009). Food security and agricultural development in times of high commodity prices. United Conference on Trade and Development. Discussion Paper, 196.
 • Holm, L., Møhl, M. (2000). The role of meat in very day food culture: an analysis of an interview study in Copenhagen. Appetite 34, 277-283.
 • Hubel, R., Laessle, R.G., Lehrke, S., Jass, J. (2006). Laboratory measurement of cumulative food intake in humans: Results on reliability. Appetite, 46 (1), 57-62.
 • Johnson, A. (2015). The role of the red meat in a healthy New Zeland diet. Retrieved from www.beeflambnz.co.nz/resources/ Role_of_Red_Meat_Report.pdf [accessed: 27.11.2017].
 • Kabat, G.C., Cross, A., Park, Y., Schatzkin, A., Hollenbeck, A.R., Rohan, T.E. (2009). Meat intake and meat preparation in relation to risk of postmenopausal breast cancer in the NIH-AARP diet and healthy study. International Journal of Cancer, 124, 2430-2435.
 • Kasprzyk, B. (2012). Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 25, 191-201.
 • Kelemen, L.E., Kushi, L.H., Jacobs, D.R., Cerhan, J.R. (2005). Associations of dietary protein with diseaseand mortality in a prospective study of postmenoausal women. American Journal of Epidemiology, 161, 239-249.
 • Keynes, J.M. (1956). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.
 • Kimura, Y., Kono, S., Toyomura, K., Nagano, J., Mizoue, T., Moore, M.A., et al. (2007). Meat fish and FAT intake In relationto subsite-specific risk of colorecal cancer. The Fukoka Colorectal Cancer Study. Cancer Science, 98, 590-597.
 • Kołodziejczak, M. (2013). Struktura wydatków i poziom konsumpcji wybranych produktów spożywczych w gospodarstwach domowych w Polsce i w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 112-123.
 • Kontogianni, M.D., Panagiotakos, D.B., Pitsavos, C., Chrysohoou, C., Stefanadis, C. (2008). Relationship between meat intake and the development of acute coronary syndromes: The CAARDIO2000 case-control study. European Journal of Clinical Nutrition, 62, 171-177.
 • Kufel, T. (2011). Ekonometria, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwasek, M. (2008). Dochodowa elastyczność popytu na żywność. Wiadomości Statystyczne, 5, 39-51.
 • Łopatka, A. (2015). Ekonomia dobrobytu. Rachunku narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858.
 • McAfee, A.J., McSorley, E.M., Cuskelly, G.J., Moss, B.W., Wallace, J.M.W., Bonham, M.P., Fearon, A.M. (2010). Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. Meat Science, 84, 1-13.
 • Meissner, H.H., Schulz, M.M., Palmar, A.R. (2013). Sustainability of the South African livestock sector towards 2050. Part 1. Worth and impact of the sector. South African Journal of Animal Science, 43 (3), 298-319.
 • Nefs, D. (2009). HDI project report. Retrieved from: http:// www.india.jbs.cam.ac.uk/engagement/tataises/downloads/ report_nefsd.pdf.
 • Simo-Kengne, B., Dikgang, J., Prugsamatz Ofstad, S. (2015). Casual relationship between meat consumption and economic growth in SEAFO countries: Evidence from panel Granger causality test. [In:] Biennial Conference of the Economic Society of South Africa, Cape Town. Retrieved from: http://2015.essa.org.za/fullpaper/ essa_3072.pdf [accessed: 13.10.2017].
 • Sen, A. (1991). Capability and Well-being. The Quality of Life. Clarendon Press, Oxford.
 • Škare, M., Pržiklas, Družeta, R. (2016). Poverty and economic growth: a review. Technological and Economic development of Economy, 22 (1).
 • Stoličná, R., (2011). Tworzenie się kultury kulinarnej Europejczyków. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, 209-219.
 • Szwacka-Mokrzycka, J. (2016). Stimulators and barriers of demand for food (Polish case). Acta Scientarum Polonorum Oeconomia, 15 (3), 123-133.
 • Szwacka-Mokrzycka, J. (2017). Changes in food consumption in Poland and other EU countries. Acta Scientarum Polonorum Oeconomia, 16 (4), 169-178.
 • Trienekens, J., Wognum, P., Beulens, A., van der Vorst, J. (2012). Transparency in complex dynamic food supply chains. Advanced Engineering Informatics, 26 (1), 55-65.
 • Vranken, L., Avermaete, T., Petalios, D., Mathijs, E. (2014). Curbing global meat consumption. Emering evidence of second nutrition transition. Environmental Science & Policy, 39, 95-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532526

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.