PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 39--47
Tytuł artykułu

The importance of Organic Farming in the Context of Sustainable Development of Rural Areas in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Organic farming is one of the basic elements of constant and sustainable development of rural areas. It is the highest form of protection of the natural environment in the field of agriculture. The aim of the article is to present the development of organic farming in Poland, which became particularly important after joining the European Union. Poland strives to increase this type of production, the more so because it has considerable predispositions and favourable conditions. Organic farming in Poland shows quite large regional variations, resulting largely from natural conditions. The largest number of organic farms in 2016 occurred in the Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie Voivodeships, and the smallest in the Opolskie and Śląskie Voivodships. The analysis uses data from the Central Statistical Office (GUS) and the Main Inspectorate of Agricultural and Food Quality (GIJHARS). (original abstract)
Rolnictwo ekologiczne jest jednym z podstawowych elementów trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Stanowi ono najbardziej zaawansowaną formę ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze rolnictwa. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, które nabrało szczególnego znaczenia po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Polska dąży do zwiększenia tego kierunku produkcji, tym bardziej że ma ku temu znaczne predyspozycje i dogodne warunki. Rolnictwo ekologiczne w Polsce wykazuje dość duże zróżnicowanie regionalne, wynikające w znacznej mierze z uwarunkowań przyrodniczych. Największa liczba gospodarstw ekologicznych w 2016 roku występowała w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, a najmniejsza w opolskim i śląskim. W analizie wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
39--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Barłowska, J., Wolanciuk, A., Idec, J. (2017). Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata [Organic farming in Poland on the background of the European Union and the world]. Przegląd Hodowlany, 2.
 • Golinowska, M. (2013). Rozwój Rolnictwa Ekologicznego [Development of the organic agriculture]. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • GUS (2017a). Statistical Yearbook of Agriculture 2016. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2017b). Land use and sown area in 2016. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • IRWiR PAN (2017). Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce [Economic and social determinants of the development of organic farming in Poland]. Warszawa.
 • Juszkiewicz, W. (2006). Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju [The importance of organic farming in the context of the idea of sustainable development]. [In:] Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce [Sustainable development in theory and practice]. Wydawnictwo Naukowe we Wrocławiu, Wrocław, 3-6.
 • Kłos, L. (2010). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej [The development of organic farming in Poland after joining the European Union]. [In:] B. Kryk, M. Malicki (Eds.), Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich [Agriculture in the context of sustainable development of rural areas]. Wydawnictwo Economicus, Szczecin, 48.
 • Komorowska, D. (2006). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce [Prospects for development of organic farming in Poland]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 46-47.
 • Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej - wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju [Organic food market - determinants and conditions of development]. PWE, Warszawa.
 • Niedek, M., Hoffmann-Niedek, A. (2014). Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu [Organic production and sustainable production in the light of the business responsibility]. Optimum. Economic Study, 4 (70), 52.
 • Paszkowski, S. (2001). Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich. [Evolution of the idea of sustainable agriculture and development of rural areas]. Wieś i Rolnictwo, 1, 52.
 • GIJHARS (2009). Farming in Poland. Report for 2007- -2008. Warszawa.
 • GIJHARS (2011). Report on the state of organic farming in Poland in 2009-2010. Warszawa.
 • GIJHARS (2013). Report on the state of organic farming in Poland in 2011-2012. Warszawa.
 • GIJHARS (2015). Report on the state of organic farming in Poland in 2013-2014. Warszawa.
 • GIJHARS (2017). Report on the state of organic farming in Poland in 2015-2016. Warszawa.
 • Roman, M., Stefańczyk, J. (2017). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych, w tym agroturystycznych w Polsce [Spatial diversity of development of organic farms, including agro-tourism in Poland]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2 (88), 87-103.
 • Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs. OJ L 198 from 22.07.1991.
 • Runowski, H. (2002). Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rodzinnych [Sustainable development of agriculture and family farms]. [In:] Wieś i Rolnictwo [Rural areas and agriculture, development prospects]. IERiGŻ, IRWiR PAN, Warszawa, 139-141.
 • Siekierski, J. (2003). Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Narodowego Planu Rozwoju i Traktatu Akcesyjnego do Unii Eurpejskiej [Sustainable development of agriculture and villages in the light of the National Development Plan and the Treaty of Accession to the European Union]. Acta Agraria et Silvestria Series Agronomia Sekcja Ekonomia, 40, 5-13.
 • Szarek, S., Nowogródzka, T. (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce [Regional diversification of the development of organic farming in Poland.]. Journal of Agricultural Rural Development, 1 (35), 125-135.
 • Urban, S. (2003). Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce [The role of land in sustainable agriculture and its current resources in Poland]. Acta Agraria et Silversia Series Agraria Sekcja Ekonomia, 40, 25-36.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym [The Act of 20 April 2004 on organic agriculture]. Dz.U. 2004 nr 93, poz. 898.
 • Woś, A., Zegar, S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone [Socially sustainable agriculture]. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Żelezik, M. (2009). Dlaczego rolnictwo ekologiczne? [Why do we need organic farming?]. Rocznik Świętokrzyski Seria B Nauki Przyrodnicze, 30, 155-166.
 • Żmija, D. (2014). Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce [Sustainable development of agriculture and rural areas in Poland]. Economics, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 166, 149-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532564

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.