PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 | nr 354 | 60--79
Tytuł artykułu

Potencjał dochodowy jako jedyny atrybut wyznaczania wartości złoża w podejściu porównawczym. Propozycja zmodyfikowanego podejścia metodycznego

Autorzy
Warianty tytułu
Earning Potential as the Sole Parameter Determining a Mineral Asset Value in Market Based Approach. Proposal of a Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaprezentowano propozycję podejścia metodycznego do wyceny złóż kopalin, które łączy elementy podejścia porównawczego i dochodowego. Zasadniczym problemem przy stosowaniu tego pierwszego jest konieczność dysponowania właściwą bazą danych o transakcjach referencyjnych. Niestety, w przypadku złóż kopalin, najczęściej zarówno ze względu na małą ilość transakcji, jak i poufność ich warunków, skompletowanie takiej bazy jest trudne. W konsekwencji często wyceniający dokonują daleko idących kompromisów, jeśli chodzi o zgodność atrybutów złoża wycenianego i aktywów referencyjnych. Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie elementów podejścia dochodowego, dzięki czemu możliwe będzie pominięcie, często bardzo subiektywnej oceny poszczególnych atrybutów, a oparcie się na jednym, w miarę obiektywnie wyznaczalnym parametrze potencjału dochodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presented herewith present a proposed method of earning poten-tial application as a sole parameter determining a Mineral Asset value if a market bases approach is used. The underlying thesis is that although marketbased approach is considered to be highly objective in general, it loses its appeal where a small number of transaction on non-homogenous assets is available. And mineral assets represent such case. Here a high number of parameters coincided with quite complicated measurements methods results with a need for series of subjective, although certainly based on competences and experience, decisions of a valuator. The method put forward in the article limits number of final parameters to just one. It may be used in a limited number of cases but if premises for it application are met, the results obtained shall be much more powerful than ones achieved via traditional methods of weighting a string of attributes.(original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
60--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Bitner A. (2010): O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, "Infra-struktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 12, s. 145-158.
 • Brealey R., Myers S. (1996), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York.
 • CIMVAL (2003), Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties "CIMVAL", Special Committee of the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum on Valuation of Mineral Properties, CIMMPVMP, Luty, Wersja ostateczna, https://mrmr.cim.org/media/1020/cimval-standards-guidelines.pdf (dostęp: 31.07.2018).
 • Damodaran A. (2002), Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, New York.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2016), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • Lawrence R.D. (2002), Valuation of Mineral Properties without Mineral Resources: A Review of Market-based Approaches, "CIM Bulletin", Vol. 95(1060), s. 103-106.
 • MSSF 8 (2010), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 8, Segmenty operacyjne, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010R 0632 (dostęp: 19.07.2017).
 • Nieć M. (2008), Międzynarodowe klasyfikacje złóż kopalin. Problemy unifikacji, "Go-spodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24(2), IGSMiE, Kraków, s. 268-275.
 • Pera K. (2010), Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwe-stycyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • PFSRM (2008), Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota Interpretacyjna, Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie Nieruchomości, https://pfsrm. pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania (dostęp: 19.07.2017).
 • PFSRM (2016), Krajowy standard wyceny - specjalistyczny, Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętych własnością nieruchomości gruntowej, https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania (dostęp: 19.07.2017).
 • POLVAL (2008), Kodeks Wyceny Złóż Kopalin (Kodeks POLVAL), Polskie Stowarzy-szenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieru-chomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 z późn. zm.
 • Rudenno V. (2006), The Mining Valuation Handbook, Wrightbooks, Singapore.
 • Saługa P. (2006), Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej, IGSMiE PAN, Kraków.
 • Torries T.F. (1998), Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions, Society for Mining Metallurgy & Exploration, Littleton.
 • Uberman R. (2015), Zasady wyceny złóż kopalin na gruncie kodeksów ich wycen, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa", nr 3, s. 50-65.
 • Uberman R., Uberman R. (2008), Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i prak-tyka, IGSMiE PAN, Kraków.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532566

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.