PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 | nr 354 | 80--93
Tytuł artykułu

Wykształcenie a potrzeby rynku pracy - klasyfikacja absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autorzy
Warianty tytułu
Education and the Needs of Labor Market - Classification of Graduates of Warsaw University of Life Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto dyskusję na temat sytuacji absolwentów na rynku pracy. Weryfikację empiryczną przeprowadzono w oparciu o dane zaczerpnięte z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowane badanie posiada charakter pilotażowy i dotyczy 1189 absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Grupowania absolwentów dokonano przy użyciu metody Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzona procedura pozwoliła na wyodrębnienie sześciu grup absolwentów różniących się profilem ekonomicznym. Najogólniej najwyższe prywatne korzyści finansowe z wykształcenia wyższego odnoszą absolwenci kierunków: informatyka, informatyka i ekonometria oraz technologia drewna, zaś najniższe absolwenci architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the situation of graduates in the labor market. Empirical verification was based on data taken from the Ministry of Science and Higher Education. The research is a pilot study and concerns 2095 graduates of Warsaw University of Life Sciences. Cluster analysis was performed using Ward's method and squared Euclidean distance. Six strategic groups of graduates differing in economic profile were delineated. In general, the highest private monetary benefits of higher education were achieved by graduates of three fields of study: Informatics, Informatics and Econometrics and Wood Technology, while the lowest graduates of Landscape Architecture and Environmental Protection.(original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
80--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Acemoglu D., Angrist J. (2000), How Large are the Social Returns to Education? Evidence from Compulsory Schooling Laws, "NBER Macroeconomics Annual", Vol. 15, s. 1-45.
 • Adamczyk A., Jarecki W. (2008), Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 77- 93.
 • Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europej-skiej, Wydawictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Blundell R., Dearden L., Sianesi B. (2005), Evaluating the Impact of Education on Earnings in the UK: Models, Methods and Results from the NCDS, "Journal of the Royal Statistical Society: Series A", Vol. 168, No. 3, s. 473-512.
 • Bugaj J.M., Rybkowski R. (2015), Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia - analiza finansowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 687-696.
 • Caponi V., Plesca M. (2009), Post-Secondary Education in Canada: Can Ability Bias Explain the Earnings Gap Between College and University Graduates? "The Canadian Journal of Economics", Vol. 42, No. 3, s. 1100-1131.
 • Denek K. (1997), Efektywność edukacji szkolnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne", z. 30, s. 91-106.
 • Dziechciarz-Duda M., Król A. (2013), On the Nonmonetary Benefits of Tertiary Education, "Ekonometria", nr 3(41), s. 78-94.
 • Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", Vol. 13, Iss. 1, s. 5-16.
 • Lochner L., Moretti E. (2004), The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports, "American Economic Review", Vol. 94, No. 1, s. 155-189.
 • McMahon W.W. (2002), Education and Development. Measuring the Social Benefits, Oxford University Press, Oxford.
 • Musgrave R.A. (1987), Merit Goods [w:] J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economic, First Edition, Palgrave Macmillan, Lon-don, s. 452-453.
 • Pietrzak P. (2016), Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Rószkiewicz M. (2009), Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11-44.
 • Stasiak J. (2011), System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce, "Acta Universi-tatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 248, s. 343-357.
 • Strawiński P. (2009), Efekt zewnętrzny wykształcenia, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 39-60.
 • Szkoły wyższe i ich finanse 2015 (2016), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/ edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html (dostęp: 16.09.2017).
 • Wilkin J. (2009), Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] R.Z. Morawski (red.), Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 79-132.
 • Ziębicki B. (2007), Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 6, s. 149-166.
 • [www 1] Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., tablice, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagro dzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014 -r-,4,7.html (dostęp: 16.09.2017).
 • [www 2] Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, http://ela.nauka.gov.pl/ (dostęp: 16.09.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.