PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 69--78
Tytuł artykułu

Industrial Clusters as a Device of Stimulation of Cooperation And Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises in the Area of Bio-Economy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Klastry jako narzędzie stymulowania współpracy i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w sferze biogospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The elaboration discusses the possibilities of the usage of industrial clusters to invigorate cooperation and innovative character of enterprises from the area of industry. Its purpose is to explain why clusters are appropriate structure to increase the innovative activity of cluster members, belonging to the bio-economy sector. Increasing the innovativeness of these entities is possible due to cooperation, resource synergy and the exchange of knowledge as well as technology transfer. In addition to the theoretical approach to this issue, the article contains examples of two clusters functioning in the area of the bio-economy. The elaboration has a theoretical and overview character. There were used union and national strategically and policy papers, research studies and other information deriving from observations and conversations with the chairman of an industrial cluster the Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia. (original abstract)
W opracowaniu omówiono możliwości wykorzystania klastrów do pobudzenia współpracy i innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru biogospodarki. Celem artykułu jest wyjaśnienie, dlaczego klastry są właściwą strukturą do zwiększenia aktywności innowacyjnej członków klastra należących do sektora biogospodarki. Zwiększenie innowacyjności tych podmiotów jest możliwe dzięki współpracy, synergii zasobów i wymianie wiedzy oraz transferowi technologii. Poza teoretycznym ujęciem tego zagadnienia artykuł prezentuje charakterystykę dwóch klastrów funkcjonujących w obszarze biogospodarki. Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Do jego przygotowania wykorzystano unijne i krajowe dokumenty strategiczne oraz programowe, opracowania naukowe, a także informacje pochodzące z obserwacji i rozmów z prezesem Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
69--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology
Bibliografia
 • Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use. Economic and Regional Studies, 7 (4), 5-21.
 • Adamowicz, M. (2016). Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (1), 9-16.
 • Andersson, T., Schwaag Serger, S., Sörvik, J., Hansson, E.W. (2004). The Cluster Policies Whitebook. International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development, Malmö.
 • Carayannis, E.G., Barth, T.D., Campbell, D.F.J. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1: 2. Retrived from: https:// innovation-entrepreneurship.springeropen.com/track/ pdf [accessed: 15.08.2017].
 • Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolnospożywczym. Przemysł Spożywczy, 66 (8-9), 32-35.
 • Chyłek, E.K., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, 7, 3-13.
 • Clusters for Competitiveness (2009). A Practical Guide & Policy Implications for Developing Cluster Initiatives. World Bank, International Trade Department, Washington D.C.
 • Den Herog, P., Malta, S. (1999). The Emerging Information and Communication Cluster in the Netherlands. [In:] OECD Proceedings, Boosting Innovation: The Cluster Approach. OECD, Paris.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015 (2016). Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the grand Societal Challenges. (2011). The White Paper. BECOTEPS-Bio-Economy Technology Platforms. Retrieved from: http://www.epsoweb. org/file/560 [accessed: 11.08.2017].
 • Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010). European Commission, Brussels. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf [accessed: 20.07.2017].
 • Fromhold-Eisebith, M., Eisebith, G. (2005). How to institutionalize innovative clusters? Comparing explicit to-down and implicit bottom-up approaches. Research Policy, 2005, 34 (8), 1250-1268.
 • Fundeanu, D.D., Badele, C.S. (2014). The impact of regional innovative clusters on competitiveness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124, 405-414.
 • Gołębiewski, J. (2013). Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju. [In:] Ekonomia dla przyszłości. Autorzy. Streszczenia referatów. Retrieved from: http://kongres.pte.pl/kongres/do-pobrania.html [accessed: 15.03.2014].
 • Gralak, K. (2015). Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 14 (63), 65-74.
 • Grzegorzewska, E., Niziałek, J. Olkowicz, M. (2014). The impact of clustering on the innovativeness of furniture industry. Management and Production Engineering Review, 5 (2), 12-19.
 • Haberla, M. (2016). Cluster development strategy in the context of the "Key National Cluster" Competition. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 15 (4), 75-82.
 • Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council the European, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, Brussels. Retrived from: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/ pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf [accessed: 20.07.2017].
 • Kacprzak, E. (2014). Funkcjonowanie klastrów rolno-żywnościowych na ekologicznym rynku rolnym w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, 119-133.
 • Komor, A. (2016). Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (6), 88-93.
 • Kowalski, A.M. (2013). Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2016), Wersja 3. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. Retrived from: https://www. mr.gov.pl/media/22489/opisy.pdf [accessed: 23.09.2017].
 • Łącka, I. (2013). Klaster chemiczny jako przykład powiązań nauki z przemysłem. Roczniki Naukowe SERiA, 15 (20), 187-192.
 • Marshall, A. (1920). Principles of Economics. Macmillian and Co., London.
 • Nasalski, Z. (2008). Klastry w gospodarce żywnościowej - uwarunkowania implementacji. Roczniki Naukowe SERiA, 10 (1), 293-297.
 • Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York.
 • Perroux, P. (1964). La notion de polede croissance, L'economie du XXeme siecle. Presses Univeritaires de France, Paris.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego 2020 (2014). Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin. Retrieved from: http://rsi.lubelskie.pl/images/ RSIWL_2020.pdf [accessed: 10.09.2017].
 • Regionalna Strategia Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (2016). Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • Rosenfeld, S.A. (1997). Bringing Business Clusters into Mainstream of Economic Development. European Planning Studies, 5 (1), 3-23.
 • Rundo, A. (2013). Klastry jako model współpracy przedsiębiorstw. [In:] A. Rundo, M. Ziółkowska (Eds.), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw. CeDeWu.PL, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku (2012). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". M.P. 2013 poz. 73.
 • Weresa, M.A., Kowalski, A.M., Sieńko-Kułakowska, E.B. (2017). Rozwój klastrów i metody ich ewaluacji. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532590

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.