PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 79--88
Tytuł artykułu

Direct and Indirect Impact of Nautical Tourism on the Development of Local Economy in West Pomerania on the Example of Darłowo Municipality

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bezpośrednie oraz pośrednie oddziaływanie turystyki żeglarskiej na rozwój lokalnej gospodarki na pomorzu zachodnim na przykładzie gminy Darłowo
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to determine the direct and indirect benefits from the development of nautical tourism in the West Pomerania. The study was founded on the economic base theory, which attributes local development to exogenous factors. In accordance with its premises, the direct benefits include the initial sailing spendings. The lack of a comparative base made it impossible to determine their exact significance for the economy. The calculated tax revenues - as one of the categories of indirect benefits - comprised a small part of the local budget, but with the income of the port operator they allowed to cover the investment outlays for the development of sailing infrastructure. Qualitative analysis confirmed that the majority of indirect benefits accumulates in the local economy. Sailing tourism may become an important aspect in the development of the West Pomerania's local economy. This, however, will require further development of sailing infrastructure and broadening the scope of available services. (original abstract)
Celem artykułu jest określenie bezpośrednich oraz pośrednich korzyści płynących z rozwoju turystyki żeglarskiej na Pomorzu Zachodnim. Podstawą metodyczną opracowania jest teoria bazy ekonomicznej upatrująca przyczyn rozwoju lokalnego w czynnikach egzogenicznych. Zgodnie z jej założeniami korzyści bezpośrednie obejmują początkowe wydatki żeglarskie. Brak bazy porównawczej uniemożliwił ustalenie ich dokładnego znaczenia dla lokalnej gospodarki. Wyliczone wpływy podatkowe - jako jedna z kategorii korzyści pośrednich - stanowiły niewielką część budżetu lokalnego, ale razem z dochodami operatora portowego pozwoliły pokryć nakłady inwestycje na rozwój infrastruktury żeglarskiej. Analiza jakościowa potwierdziła, że większość efektów pośrednich jest kumulowana w lokalnej gospodarce. Turystyka żeglarska może stać się ważnym aspektem rozwoju lokalnej gospodarki Pomorza Zachodniego. Będzie to jednak wymagało dalszej rozbudowy infrastruktury żeglarskiej oraz poszerzenia zakresu oferowanych usług. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
79--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology
Bibliografia
 • Balińska, A. (2013). Tendencje zmian w turystyce. [In:] Wybrane problemy rozwoju turystyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 41-44.
 • Blair, J.P. (1991). Urban & Regional Economic. Richard D. Irwin, Boston.
 • BPŻ (2014). Marina Köslin posiada 400 miejsc rezydenckich i 100 miejsc gościnnych. Biuletyn Pętla Żuławska, Elbląg.
 • Brohman, J. (1996). New directions in tourism for third world development. Annals of Tourism Research, 23 (1), 48-70.
 • Butowski, L. (2010). Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego. Turyzm, 20 (1), 8-10.
 • Cooper, C., Fletcher, A., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. (2008). Tourism. Principles and practice. Prentice Hall, Milan.
 • Durydiwka, M. (2013). Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. [In:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 255-265.
 • Dziewoński, K. (1971). Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. [In:] K. Dziewoński, M. Jerczyński (Eds.), Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Prace Geograficzne IG PAN, 87, 9-110.
 • Fache, W. (2002). The common weekend will be more and more threated the future. Leisure Futures, Congress Insbruck.
 • Gaworecki, W. (2004). Turystyka. PWE, Warszawa.
 • Gołembski, G. (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa.
 • Grosse, T. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (8), 25-48.
 • GUS (2017). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. M.P. 2017, poz. 183.
 • Hall, C.M., Page, S.J. (2002). The geography of tourism and recreation. Environment, place and space. Routledge, London - New York.
 • Heflich, W. (2011). Twarzą do wody. Żagle, 8, 5.
 • Hernik, J., Ściana, W. (2014). Funkcja handlowa małych portów pomorza środkowego na przykładzie portu morskiego Darłowo. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 313 (76) 3, 47-48.
 • Hoyt, H. (1954). Homer Hoyt on development of economic base concept. Land Economics, 30, 182-186.
 • Jugović, A., Kovačić, M., Hadžić, A. (2011). Sustainable development model for nautical tourism ports. Tourism and Hospitality Management, 17 (2), 175-177.
 • Kaup, M. (2010). Rola i znaczenie jachtingu w rozwoju polskiej turystyki wodnej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 284 (61), 17-26.
 • Kosmaczewska, J. (2014). Tourism interest and the efficiency of its utilisation based on the example of the EU countries. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 13 (1), 82-87.
 • Luković, T. (2012). Nautical Tourism and its Functions in the Economic Development in Europe. [In:] M. Kasimoglu (Ed.), Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies. In Tech, Rijeka, 416-418.
 • Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Bel Studio, Warszawa.
 • Łazarek, R. (1999). Ekonomika turystyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 • Maik, W. (2000). Funkcje miasta. [In:] S. Liszewski, W. Maik (Eds.), Osadnictwo. Wielka encyklopedia geografii świata. Vol. XIX. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, 179-211.
 • Malizia, E.E., Feser, E.J. (1999). Understanding Local Economic Development. Center for Urban Policy Research. Rutgers.
 • Mańkowski, T. (2008). Turystyka morska. [In:] A. Panasiuk (Ed.), Gospodarka turystyczna. PWN, Warszawa, 253-257.
 • Matczak, M. (2016). Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji. Actia Forum, 32-38.
 • Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa. PWN, Warszawa.
 • Meyer, B. (2005). Aktywność turystyczna i rekreacyjna. [In:] Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Difin, Warszawa, 13-28.
 • Meyer, B. (2008). Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny. [In:] A. Panasiuk (Ed.), Gospodarka turystyczna. PWN, Warszawa, 16-20.
 • Meyer, B. (2010). Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (4), 319-320.
 • Mika, M. (2012). Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej. [In]: W. Kurek (Ed.), Turystyka. PWN, Warszawa, 406-482.
 • Milewski, D. (2007). Mnożnik turystyczny. [In:] A. Panasiuk (Ed.), Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa, 53-56.
 • MSiT (2017). Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2016 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • MSiT (2017). Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 • Nowaczyk, P. (2015). Znaczenie działalności rekreacyjno- -sportowej w małych portach morskich w Polsce dla społeczno-gospodarczego rozwoju gmin nadmorskich. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51.
 • Oppermann, M. (1993). Tourism space in developing countries. Annals of Tourism Research, 20 (3), 535-556.
 • Panasiuk, A. (2007). Turystyka w gospodarce narodowej i regionalnej. [In:] Ekonomika turystyki. PWN, Warszawa, 50-52.
 • Pluciński, M. (2001). Symbioza miejsko-portowa warunkiem konkurencyjności współczesnego portu. [In:] E. Urbańczyk (Ed.), Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 265-284.
 • Sawicka, J. (2000). Determinanty konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego - rola popytu turystycznego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (4), 446-447.
 • Sombart, W. (1907). Der Begriff Stadt und das Wesen der Städtebildung. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 225, 1-9.
 • US (2017). Statystyczne vademecum samorządowca - gmina miejska Darłowo. Urząd Statystyczny, Szczecin. Retrived from: https://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/ vademecum_ zachodniopomorskie /portrety_gmin/ powiat_ slawienski/gmina_miejska_darlowo.pdf [accessed: 29.01.2018].
 • Wassertourismus in Detschalnd Praxisleitfaden für wassertouristische Unternehmen (2012). Kommunen und Vereine, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Silber Druck oHG, Niestetal.
 • Zieziula, J., Nowaczyk, P. (2011). Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce. PTE, Szczecin.
 • ZPM (2018). Informacja nt. dochodowości przystani jachtowej w Darłowie w latach 2013-2016. Zarząd Portu Morskiego, Darłowo.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.