PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2018) | nr 2 | 97--107
Tytuł artykułu

Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Purposes in Selected Polish Metropolitan Areas

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konwersja gruntów rolnych na cele pozarolnicze w wybranych polskich obszarach metropolitalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper is to determine the scale of agricultural land conversion in gmina (municipalities) located in selected metropolitan areas of Poland. Analyses were conducted taking into account the location of agricultural land in relation to the core of metropolitan area and its suitability for agricultural production. The research has shown that in the metropolitan areas selected for analysis, agricultural land conversion in the period 1996-2014 was over twice as fast as the average for Poland, with the most land converted in the core of a metropolitan area, little less in the first zone of gmina around the core, and the least in gmina located on the outskirts of a metropolitan area. The hypothesis saying that the distance of a gmina from the core of the metropolitan area is a significant factor in the differences in conversion processes, and high quality of environmental conditions of agricultural production does not limit (in a significant way) the process of farmland abandonment has been positively verified. (original abstract)
Celem artykułu jest określenie skali konwersji użytków rolnych położonych w wybranych obszarach metropolitalnych Polski. Analizy prowadzono z uwzględnieniem położenia gruntów w stosunku do rdzenia obszaru metropolitalnego oraz ich przydatności do produkcji rolniczej. Badania wykazały, że w latach 1996- -2014 w wybranych do analizy obszarach metropolitalnych użytki rolne były przekształcane na cele nierolne ponad dwukrotnie szybciej od średniej krajowej, przy czym ten proces przebiegał najbardziej intensywnie w rdzeniu obszaru metropolitalnego, nieco słabiej w pierwszej strefie gmin otaczających rdzeń, a najsłabiej w gminach leżących na obrzeżach obszaru metropolitalnego. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że odległość gminy od rdzenia obszaru metropolitalnego istotnie różnicuje przebieg procesów konwersji, a wysoka jakość warunków przyrodniczych produkcji rolnej (w istotny sposób) nie ogranicza procesu wyłączania ich z produkcji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
97--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Alonso, W. (1964). Location and Land Use. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Bielecka, E., Calka, B. (2012). Analiza procesu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej na terenach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (3), 163-173
 • Baumann, M., Kuemmerle, T., Elbakidze, M., Ozdogan, M., Radeloff, V.C., Keuler, N.S., Hostert, P. (2011). Patterns and drivers of post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine. Land Use Policy, 28 (3), 552-562.
 • Chmielewska, B. (2015). Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą. Mazowsze. Studia Regionalne, 16, 53-72.
 • Deng, X., Huang, J., Rozelle, S., Zhang, J., Li, Z. (2015). Impact of urbanization on cultivated land changes in China. Land Use Policy, 45, 1-7.
 • Diogo, V., Koomen, E., Kuhlman, T. (2015). An economic theory-based explanatory model of agricultural land-use patterns: The Netherlands as a case study. Agricultural Systems, 139, 1-16.
 • Dzun, W. (2012). Zmiany skali wykorzystania zasobów gruntów rolnych w Polsce w procesie przemian systemowych i integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 18-39.
 • Gaube, V., Christina, K., Martin, W., Heidi, A., Fleissner, P., Kobler, J, Lutz, J., Schaumberger, A., Schaumberger, J, Smetschka, B., Wolf, A., Richter, A., Haberl, H. (2009). Combining agent-based and stock-flow modelling approaches in aparticipative analysis of the integrated land system in Reichraming, Austria. Landscape Ecology, 24, 1149-1165.
 • Gellrich, M., Zimmermann, N.E. (2007). Investigating the regional-scale pattern of agricultural land abandonment in the Swiss mountains: a spatial statistical modelling approach. Landscape and Urban Planning, 79 (1), 65-76.
 • Górska, J., Michna, W. (2010). Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4 (149), 57-74.
 • Hofmann, N. 2001. Urban consumption of agricultural land. Rural and small town. Canada Analysis Bulletin, 3 (2), 1-13.
 • Huang, D., Jin, H., Zhao, X., Liu, S. (2014). Factors influencing the conversion of arable land to urban use and policy implications in Beijing, China. Sustainability, 7 (1), 180-194.
 • Kristensen, S.B.P., Busck, A.G., van der Sluis, T., Gaube, V. (2016). Patterns and drivers of farm-level land use change in selected European rural landscapes. Land Use Policy, 57, 786-799.
 • Krzyk, P., Tokarczuk, T., Heczko-Hyłowa, E., Ziobrowski, Z. (2013). Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kudłacz, M. (2016). Dysfunkcje amorficznego rozrostu osadnictwa w Polsce. Studia Ekonomiczne, 279, 245-257.
 • Lambin, E., Rounsevell, M., Geist, H.J. (2000). Are agricultural land-use models able to predict changes in landuse intensity? Agriculture, Ecosystems & Environment, 1-3, 321-331.
 • Liu, Y., Yang, Y., Li, Y., Li, J. (2017). Conversion from rural settlements and arable land under rapid urbanization in Beijing during 1985-2010. Journal of Rural Studies, 51, 141-150.
 • Mastalska-Cetera, B., Akińcza, M. (2017). Przekształcenia gruntowe zachodzące w procesie rozwoju wybranych gmin strefy podmiejskiej Wrocławia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1 (2), 275-288.
 • Mazzocchi, Ch., Sali, G., Corsi, S. (2013). Land use conversion in metropolitan areas and the permanence of agriculture: Sensitivity Index of Agricultural Land (SIAL), a tool for territorial analysis. Land Use Policy, 35, 155-162
 • Perrin, C., Nougarèdes, B., Sini, L., Branduini, P., Salvati, L. (2018). Governance changes in peri-urban farmland protection following decentralisation: A comparison between Montpellier (France) and Rome (Italy). Land Use Policy, 70, 535-546.
 • Phuc, N.Q., Van Westen, A.C.M., Zoomers, A. (2014). Agricultural land for urban development: The process of land conversion in Central Vietnam. Habitat International, 41, 1-7.
 • Piorr, A., Ravetz, J., Tosics, I. (2011). Peri-urbanisation in Europe: towards European policies to sustain urban-rural futures. Forest & Landscape. University of Copenhagen, Copenhagen.
 • Poławski, Z.F. (2009). Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w ostatnich dwóch stuleciach. Teledetekcja Środowiska, 42, 74-75
 • Qiu, F., Laliberté, L., Swallow, B., Jeffrey, S. (2015). Impacts of fragmentation and neighbor influences on farmland conversion: A case study of the Edmonton-Calgary Corridor, Canada. Land Use Policy, 48, 482-494.
 • Sawicka, Z., Fogel, P. (2016). Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie. Wieś i Rolnictwo, 1 (170), 165-184.
 • Skog, K.L., Steinnes, M. (2016). How do centrality, population growth and urban sprawl impact farmland conversion in Norway? Land Use Policy, 59, 185-196.
 • Skarżyńska, A., Goraj, L., Ziętek, I. (2005). Metodologia SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
 • Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce. Problemy rozwojowe i delimitacja "Raporty i Analizy EUROREG 1. Wydawnictwo Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa.
 • Su, S.L., Jiang, Z.L., Zhang, Q., Zhang, Y.A. (2011). Transformation of agricultural landscapes under rapid urbanization: A threat to sustainability in Hang-Jia-Hu region, China. Applied Geography, 31, 439-449.
 • Szymańska, J. (2015). Ubytek ziemi rolniczej w Polsce w długim okresie (wybrane problemy). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, 145-163.
 • Wasilewski, Z., Prokopowicz, J. (2004). Kierunek przeobrażeń rolnictwa w strefie podmiejskiej na przykładzie gminy Raszyn. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 4, 345-356.
 • Wegener, M. (2004). Overview of land use transport models. [In:] Handbook of transport geography and spatial systems. Emerald Group, Bradford, 127-146.
 • Wilkin, J. (2015). Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 1, 154-160.
 • Xie, H., Wang, P., Yao, G. (2014). Exploring the dynamic mechanisms of farmland abandonment based on a spatially explicit economic model for environmental sustainability: A case study in Jiangxi Province, China. Sustainability, 6 (3), 1260-1282.
 • Zborowski, A., Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37-50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532606

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.