PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 47 | 53--68
Tytuł artykułu

Couchsurfing w turystyce - moda czy styl życia?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Couchsurfing in Tourism - Fashion or Lifestyle?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na decyzję wyboru couchsurfingu jako sposobu noclegu i organizacji całego pobytu. Celem szczegółowym jest odniesienie decyzji wyboru sposobu noclegu do deklarowanego stylu życia lub do krótkotrwałych, jednostkowych decyzji związanych z modą i efektem naśladownictwa.
Metoda. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono wywiady indywidualne pogłębione z osobami, które korzystają z noclegów za pośrednictwem serwisu Couchsurfing.org.
Wyniki. W rezultacie wśród przebadanych osób zauważono współzależność pomiędzy reprezentowanym stylem życia a sposobem organizacji pobytu z wykorzystaniem couchsurfingu. Moda oraz efekt naśladownictwa nie mają znaczenia i nie wpływają na wybór couchsurfingu jako sposobu noclegu w przypadku osób, które więcej niż jednokrotnie korzystały z tej możliwości, czyli mających pewne doświadczenia w tym zakresie.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Eksploracyjny charakter badania oraz niewielka próba stanowią ograniczenie i nie pozwalają na wysuwanie ogólnych wniosków w kwestii couchsurfingu.
Implikacje praktyczne. Analiza może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad stylem życia, jako czynnikiem wpływającym na decyzję wyboru noclegów, w szczególności w obszarze konsumpcji kolaboratywnej.
Oryginalność. Wśród trendów charakteryzujących rozwój turystyki można zaobserwować indywidualizację i personalizację usług. Jednym z przejawów tego zjawiska jest couchsurfing, który opiera się w głównej mierze na wzajemnej gościnności i budowaniu relacji międzyludzkich. Wcześniejsze badania nie uwzględniają wpływu mody i efektu naśladownictwa na korzystanie z couchsurfingu.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The purpose of the article is to analyse the factors influencing the decision to choose couchsurfing as a manner of accommodation or even a way of organizing an entire stay. The specific objective of the study is to present the connection between the decision of accommodation choice and the lifestyle or to short-term, individual decisions related to fashion and the effect of imitation.
Method. Individual in-depth interviews with the couchsurfers (users of Couchsurfing.org) were conducted.
Findings. As a result, there was a correlation between the represented lifestyle and the way of organizing the visit with couchsurfing. The fashion and effect of imitation are not relevant and do not affect the choice of couchsurfing as a way of accommodation in the case of experienced people who used it more than once.
Research and conclusions limitation. The exploratory character of the study and the small sample size are the limitation and do not allow to formulate general conclusions about couchsurfing.
Practical implications. The analysis can determine further research on lifestyle as a factor influencing the choice of accommodation in the area of collaborative consumption.
Originality. The individualization and personalization of tourism services can be observed. Couchsurfing is the manifestation of this phenomenon. It is based on mutual hospitality (free accommodation) and helps to buildrelationships between people. Previous studies did not verify the impact of fashion and the effect of imitation on the use of couchsurfing.
Type of paper. This article presents the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Antonides G., Van Raaij ,W.F. (2003), Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa. Botsman R., 2013, The Sharing Economy Lacks a Shared Definition, https:// www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared- -definition, [dostęp: 12.04.2017].
 • Botsman R., Rogers R. (2010a), What's mine Is Yours: the Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 • Botsman R., Rogers R. (2010b), Współkonsumpcja: Zipcar był tylko początkiem, "Harvard Business Review Polska", nr 93, s. 18-19.
 • Butler R. (2006), Volatile demand for tourism? - We can only market efficiently to what we know, rather than to what we imagine,[w:] Keller P., Bieger T., ed., Marketing Efficiency in Tourism, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 13-22.
 • Callot P. (2005), Tourist innovation and value creation: The iPod case at Chateau de Chenonceau, w: Keller P., Bieger T., ed., Innovation in Tourism - Creating Customer Value, AIEST, St-Gallen, s. 21-30.
 • Couchsurfing (2018), About us, http://www.couchsurfing.com/about/about- -us/, (10.01.2018).
 • Giełzak M. (2016), Od couchsurfingu do couchsourcingu, czyli 'hotelowe' sharing economy, http://mamstartup.pl/turystyka/9873/od-couchsurfingu- do-couchsourcingu-czyli-hotelowe-sharing-economy-czesc-1, (10.01.2018).
 • Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A. (2015), The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption, "Journal of the Association for Information Science and Technology", Vol. 67, no. 9, p. 2047-2059.
 • Hospitality Club (2018), Members in all countries and territories, http:// secure.hospitalityclub.org/hc/hcworld.php?x=1&language=eng, (10.01.2018).
 • Juda A. (2013), Dlaczego konsumpcjonizm już nie wystarcza - kolaboratywna konsumpcja w Polsce na przykładzie Couchsurfingu, http://krytyka. COUCHSURFING W TURYSTYCE - MODA CZY STYL ŻYCIA? 67 org/wp-content/uploads/2014/03/Aleksandra-JudaAlternatywna-konsumpcja. pdf, (29.03.2017).
 • Kowalczyk-Anioł J. (2011), Kluby wzajemnej gościnności - signum temporis współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [w:] Stasiak A., red., Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 141-156.
 • Krzykała F. (2001), Główne problemy socjologii gospodarczej. Techniki i procedury badań socjologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań.
 • Majchrzak K. (2016), Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1 (33), s. 21-30.
 • Malesa T., Wardak P. (2016), Rozwój konsumpcji kolaboratywnej (wspólnej) na przykładzie couchsurfingu, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1 (14), s. 32- 48.
 • Markiewicz E. (2015), W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki, "Kultura - Historia - Globalizacja", nr 17, s. 109-121.
 • Mączak A. (2001), Perygrynacje, wojaże, turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa. Mitręga-Niestrój K. (2014), The sharing economy and collaborative finance. Outline of the problems, "Studia Ekonomiczne", nr 173, s. 13-25.
 • Niezgoda A. (2013), Wpływ mody na rozwój turystyki, [w:] Pawlusiński R., red., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 85-92.
 • Niezgoda A. (2012), Moda na zachowania proekologiczne w turystyce - uwarunkowania i problemy, [w:] Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M., red., Turystyka moda na sukces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-19.
 • Niezgoda A. (2010), Nowe trendy w popycie - wyzwanie dla obszarów recepcji turystycznej, [w:] Tanaś S., red., Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 21-34.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2006), Popyt turystyczny, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Pisarek A. (2013), Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu, "Turystyka kulturowa", nr 3, s. 5-17.
 • Rostek A., ZalegaT. (2015), Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (część 1), "Marketing i Rynek", nr 5, s. 11-19.
 • Sala K. (2015), Couchsurfing jako nowy produkt turystyczny, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1 (26), s. 129-138.
 • Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M. (2016), Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba prezentacji stanu zjawiska na rynku polskim, "Folia Turistica", nr 41, s. 165-190.
 • Servas Poland (2018), O Servasie, http://servas.pl/o-servasie/, (10.01.2018). Sillamy N. (1994), Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica, Warszawa.
 • Sonntag U. (2006), Volatile tourism consumer = Stable tourism market? - Market research results on the demand side of the German holiday market, [w:] Keller P., Bieger T., ed., Marketing Efficiency in Tourism, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 23-34.
 • Wardak P., Zalega T. (2013), Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, "Studia i Materiały", nr. 1, s. 7-32.
 • Weiermair K. (2005), Creative forces of the market. Introduction, [w:] Keller P., Bieger T., ed., Innovation in Tourism - Creating Customer Value, AIEST, St-Gallen, s. 21-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.