PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 114 | 417--430
Tytuł artykułu

Kompetencje indywidualne i organizacyjne w zarządzaniu projektami - ujęcie systemowe

Warianty tytułu
The Individual and Organizational Competencies in Project Management - the System Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie kompetencjami jest istotnym zagadnieniem zarówno w obszarze naukowym, jak i gospodarczym. Kompetencje jako determinanty sukcesu organizacji są szczególnie istotne dla praktyki gospodarczej, a mnogość podejść i definicji związanych z tym pojęciem potwierdza złożoność zagadnienia. Zarządzanie kompetencjami jest istotnym zagadnieniem zarówno w obszarze naukowym jak i gospodarczym. Kompetencje jako determinanty sukcesu organizacji są szczególnie istotne dla praktyki gospodarczej, a mnogość podejść i definicji związanych z tym pojęciem potwierdza złożoność zagadnienia. Celem pracy i wykonanego przeglądu literatury związanej zarówno z pojęciem kompetencji jak i jego odniesieniem do zarządzania projektami, ma na celu usystematyzowanie pojęć związanych z kompetencjami zarządzania projektami w obszarze kompetencji organizacji i kompetencji indywidualnych. Rozważania oparto o międzynarodowe standardy IPMA Individual Compence Baseline oraz IPMA Organizational Competence Baseline.We wprowadzeniu zaprezentowano przegląd definicji i strukturę pojęcia kompetencji. Następnie przedstawiono rolę i specyfikę kompetencji zarządzania projektami w ujęciu indywidualnym i organizacyjnym. W kolejnych punktach artykułu zaprezentowano zależności pomiędzy kompetencjami organizacyjnymi, a indywidualnymi oraz czynniki wpływające na ich rozwój. Na podstawie tych rozważań dokonano umiejscowienia kompetencji zarządzania projektami w systemie zarządzania kompetencjami organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Competence management is a significant issue both in the scientific and the economic sphere. Competence, as a determinant of organizational success, is particularly significant for business practice. The multitude of approaches and definitions related affirm the concept complexity. The literature review presented relates, both to the competence concept and its reference to project management. Moreover, it aims at systematization of the concepts related to project management competencies in the area of competence of the organization and individual competencies. The considerations are based on the international standards of The IPMA Individual Competence Baseline and The IPMA Organizational Competence Baseline. The introduction presents the definition review and the competence notion structure. Then, the project management competencies role and specificity are presented in the individual and organizational terms. The subsequent article sections show the relationship between the organizational and individual competencies and the factors influencing their development. On the basis of these considerations, the project management competencies have been placed in the competence management system.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
417--430
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Amstrong M., Zrządzanie zasobami ludzkimi, przeł. A. Unterschuetz i in., Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2011.
 • 2. Boyatzis R., The Competent Manager, Wiley, New York 1982.
 • 3. Chomicz M., Kompetencje organizacyjne w zarządzaniu projektami a modele dojrzałości projektowej, w Studia i prace Kolegium Zarządzania Projektami i Finansów, Zeszyt Naukowy 143, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
 • 4. Edvinsson L., Malone M.S, Kapitał Intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 5. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.
 • 6. Individual Compence Baseline version 4,0, International Project Management Association, Zurich 2015.
 • 7. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie-procedury, techniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 8. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • 9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 10. Organization Competence Baseline for Project, Programme, & Portfolio Management version 1.1, International Project Management Association, Amsterdam 2016.
 • 11. Rankin N., Raising performence throught people: the ninth competency survey, "Competency and Emotional Intelligence" 2002, January.
 • 12. Metodyki i standardy zarzadzania projektami, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, PWE, Warszawa 2017.
 • 13. Nowoczesne zarządzanie projektami, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, PWE, Warszawa 2014.
 • 14. Trocki M., Organizacja projektowa. Postawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa 2014.
 • 15. Uniwersalny Model Kompetencyjny. Podręcznik Użytkownika , Fundacja Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute, dostęp 06.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.