PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 11 | 5--15
Tytuł artykułu

Nieruchomość jako wkład do spółki jawnej a opłata planistyczna

Warianty tytułu
Real Property as a Contribution to a General Partnership and the Planning Gain Supplement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skutkiem wniesienia nieruchomości tytułem wkładu do spółki jawnej jest zmiana właściciela nieruchomości. Spółka jawna jest bowiem podmiotem odrębnym od swoich wspólników i może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości. Wspólnik wnoszący wkład do spółki jawnej uzyskuje w niej status członkostwa, stając się podmiotem ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce osobowej. Powstaje pytanie, czy wniesienie nieruchomości do spółki jawnej następujące przed upływem określonego ustawowo terminu od dnia uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, w wyniku czego wartość nieruchomości wzrosła, stanowi przesłankę naliczenia opłaty planistycznej. Odpowiedź zależy od oceny charakteru prawnego czynności prawnej wniesienia wkładu do spółki jawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The result of contributing real property to a general partnership is a change in the owner of the property. This is because a general partnership is a separate entity from its partners and may acquire rights for itself, including ownership of real property. A partner making a contribution to a general partnership receives the status of member, becoming a subject of all rights and obligations related to participation in the partnership. The question arises of whether the contribution of real property to a general partnership before the end of the statutory period from the date of adoption or amendment of the local land use plan, as a result of which the value of the property increases, is a premise for calculating the planning gain supplement. The answer depends on the legal nature of the legal transaction of making the contribution to the general partnership. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Gniewek E. (red.), Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2013.
 • Kornecka A., Wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej w świetle obowiązku uiszczenia tzw. renty planistycznej, "Casus" 2013/2.
 • Małysa-Sulińska K., Termin podjęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej jako przesłanka ustalenia tej opłaty, "Finanse Komunalne" 2015/6.
 • Małysa-Sulińska K., Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej, "Finanse Komunalne" 2014/3.
 • Małysa-Sulińska K., Zbycie nieruchomości jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej, "Finanse Komunalne" 2014/6.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2014.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2012.
 • Stec M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Warszawa 2017.
 • Strzępka J.A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Szajkowski. A. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, Warszawa 2016.
 • Zachariasz I., Komentarz do art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, LEX/el. 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532634

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.