PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 11 | 16--27
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość jednostki samorządu terytorialnego jako źródło informacji zarządczej

Warianty tytułu
Reporting of the Local Authority Unit as a Source of Management Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rzetelne, przejrzyste i aktualne informacje odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji powodujących określone skutki finansowe. Zasadniczym zadaniem rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym jej sprawozdawczości, jest dostarczenie danych na potrzeby planowania, analizy, kontroli i podejmowania decyzji finansowych. Celem artykułu jest ocena, czy sprawozdawczość JST spełnia swoje funkcje jako źródło informacji zarządczej. W artykule omówiono: system sprawozdawczości JST, funkcje sprawozdawczości JST, cechy informacji zawartych w sprawozdaniach JST, ograniczenia roli sprawozdawczości JST jako źródła informacji zarządczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Reliable, transparent and current information play a key role in the decision-making process, causing specific financial consequences. The main accounting task of a local authority unit (LAU), including its reporting, is to provide data for planning, analysis, auditing and financial decision-making purposes. The objective of the article is to assess whether the LAU's reporting fulfils its functions as a source of management information. The article discusses the LAU reporting system, the reporting functions of the LAU, the features of the information contained in the LAU reports and the reduction of the role of LAU reporting as a source of management information. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamczyk M., Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718. Finanse Rynki Finansowe i Ubezpieczenia" 2012/53.
 • Adamek-Hyska D., Sprawozdania budżetowe jako element zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013/64, tom 2.
 • Adamek-Hyska D., Założenia koncepcyjne sprawozdań budżetowych [w:] Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013/313.
 • Adamek-Hyska D., Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego [w:] Teoria Rachunkowości, sprawozdawczości i analiza finansowa, red. B. Nita, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015/388.
 • Adamek-Hyska D., Bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016/285.
 • Adamek-Hyska D., Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016/6 (84), cz. 1.
 • Czekaj M., Filipiak B., Założenia i warunki wyjściowe do budowy modelu sprawozdawczości finansowej, w: Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Warszawa 2010.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności podsektora samorządowego, Warszawa 2010.
 • Filipiak B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Szczecin 2002.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa 2011.
 • Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015/395.
 • Hellich E., Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Warszawa 2011.
 • Jeżewska A., Skonsolidowany bilans JST, http://www.finansepubliczne.pl/numery/czerwiec-2015/skonsolidowany-bilans-jst-1.html. (dostęp: 4.04.2018 r.).
 • Kaczurak-Kozak M., Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych, "Studia Lubuskie Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie" 2011/7.
 • Kuśnierz L., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości, "Finanse Publiczne" 2012/4.
 • Niedzielski A., Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych, "Kontrola Państwowa" nr specjalny, 2.12.2005 r.
 • Niewęgłowski A., Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy usług" 2009/37.
 • Sołtyk P., M. Dąbrowska-Sołtyk, Finanse samorządowe, Warszawa 2016.
 • Szczypa P., Funkcje rachunkowości budżetowej [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Warszawa 2010.
 • Wakuła M., Zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby budżetu zadaniowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach" 2013/99.
 • Wakuła M., Koszty w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765. Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia" 2013/61.
 • Wakuła M., Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie" 2015/105.
 • Wakuła M., Informacje finansowe jako podstawa podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015/77.
 • Winiarska K., Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych [w:] Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Warszawa 2016.
 • Walczak M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532636

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.