PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 11 | 61--68
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność kierowników jednostek obsługujących i obsługiwanych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym

Warianty tytułu
Liability of Managers of Supporting and Supported Units Managed on the Basis of the Provisions of the Act on Municipal Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres powierzonych jednostce obsługującej zadań w ramach wspólnej obsługi wynika z uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego bądź z porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami, z ograniczeniami wynikającymi z ustaw samorządowych. Konsekwencją objęcia wspólną obsługą jednostki obsługiwanej oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości jednostki obsługiwanej jednostce obsługującej jest przejście odpowiedzialności w tym zakresie na kierownika jednostki obsługującej. W praktyce zakres i podział odpowiedzialności pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej może być bardzo trudny i zależny od sposobu i szczegółowości uregulowania wzajemnych praw i obowiązków stron, jak również przyjętego modelu komunikacji, w tym w zakresie wymiany informacji i dokumentów pomiędzy jednostkami. (abstrakt oryginalny)
EN
The range of tasks commissioned to the supporting unit within the framework of joint support arises from the resolution of the governing bodies of the local authority unit or from the agreement concluded between the units, with limitations arising from the self-government acts. The consequence of including the supported unit in the joint support and entrusting of responsibilities within the area of financial management, as well as accounting and reporting of the supported unit to the supporting unit, is the transfer of liability in this respect to the head of the supporting unit. In practice, the determination of the scope and demarcation of responsibilities between the head of the supporting unit and the head of the supported unit can be very difficult and dependent on the method and level of detail in regulating the mutual rights and obligations of the parties, as well as the accepted model of communication, including the exchange of information and documents between the entities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
61--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Andruszkiewicz A., Błędy prawne w uchwałach dotyczących organizacji usług wspólnych w gminie na przykładzie wybranych rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
 • Bitner M. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2017.
 • Bitner M. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2015.
 • Gos W. [w:] Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2016.
 • Grobelny R., Klupczyński M., Centralizacja działalności w jednostkach samorządu terytorialnego z wykorzystaniem centrum usług wspólnych [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, red. I. Wieczorek, Wrocław 2016.
 • Krajewski M., Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym, "Ekspertyzy i opracowania" 2016/14.
 • Krajewski M., Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, red. I. Wieczorek, Wrocław 2016.
 • Pawlik K., Grobicka-Madej K., Mażewski L., Sobolewska A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Walczak. P. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, red. P. Walczak, Warszawa 2017.
 • Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M., Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów [w:] Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, red. K. Świetła, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532650

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.