PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 114 | 509--521
Tytuł artykułu

Strategiczny CSR?

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic CSR?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne, z koncentracją na aspektach postrzegania i realizowania zasad CSR, jako koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, a także zawarto w nim wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. W badaniu podjęto między innymi kwestie motywów i obszarów zaangażowania w CSR, prowadzonej w tym zakresie polityki informacyjnej oraz ponoszonych nakładów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of companies' engagement in socially responsible activities concentrating on the aspects of perception and implementation of the Corporate Social Responsibility (CRS) as a concept of a company management. The article was based on the literature of the subject. The article contains results of a survey conducted in April 2016 on a sample of 63 companies listed on the Warsaw Stock Exchange and Warsaw New Connect. The survey included i.a. motives and engagement areas in CRS, information policy and incurred expenditures.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
509--521
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Andrejczuk M., Grzybek M.: Menedżerowie CSR. FOB, Deloitte, PBS, Warszawa 2015.
 • 2. Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Raport z I etapu badania. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, PARP, Warszawa 2013.
 • 3. Bembenek B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Doliny Lotniczej w świetle badań empirycznych, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.): Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 42/2009, s. 245-246.
 • 4. Cyran K., Dybka S.: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. "Zeszyty Naukowe SGGW" Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 14/63/2015, s. 7-17.
 • 5. Fiedor B.: Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego. "Przegląd Organizacji" 1/2016, s. 26.
 • 6. GREEN PAPER. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Commission of The European Communities, Brussels, 18.07.2001 COM(2001) 366.
 • 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011- 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Komisja Europejska, Bruksela 25.10.2011, COM(2011) 681.
 • 8. Kos B.: Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] ks. Polok G. (red.): Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne. "Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", Katowice 2011, s. 77-78.
 • 9. Kowalska S.: Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 1, 2014, s. 216-218.
 • 10. Otola I., Tylec A.: Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście realizacji celów biznesowych, [w:] Chudzicki M. (red.): Wybrane problemy ekonomiczne i gospodarcze na tle różnych sektorów rynkowych. PTE Oddział w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 23-27.
 • 11. Piersiala L.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu na tle koncepcji interesariuszy, [w:] Kowalska S., Rubik J. (red.): Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. WWZPCz, Częstochowa 2016, s. 128-130.
 • 12. Piskalski G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa 2015.
 • 13. Ratajczak P.: Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no. 11 (272), 2014, s. 134.
 • 14. Roszkowska P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s. 39.
 • 15. Sikorska M.: CSR w Polsce. Forum UNDP. Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Kochanowicz J., Narody M. (red.): Kultura i gospodarka. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 143.
 • 16. Skrzek-Lubasińska M., Dyjas-Pokorska A., Kudrewicz-Roszkowska M., Makuch Ł., Stanek-Kowalczyk A., Uhl H.: Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. PARP, PwC, Warszawa 2011.
 • 17. Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce. KPMG, FOB, Warszawa 2014.
 • 18. Wołczyk P.: Strategia a CSR, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.): Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 156/2011, s. 284.
 • 19. http://csr.forbes.pl/obowiazki-raportowania-csr,artykuly,186749,1,1.html
 • 20. http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/narzedzia-zarzadzania-strategicznym-rozwojemspolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni-doswiadczenia-praktyka/
 • 21. http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/strategia-csr/
 • 22. http://www.csrkompendium.pl/najnowsza-edycja/raportowanie-niefinansowe-stanie-sieobowiazkiem-dla-najwiekszych-firm
 • 23. http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/strategia-csr
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532658

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.