PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (61) | 255--273
Tytuł artykułu

Bilans dotychczasowego członkostwa polski w Unii Europejskiej i jej perspektywy w XXI wieku

Warianty tytułu
Balance of Poland's Membership of the European Union to Date and its Prospects in the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu autor analizuje bilans dotychczasowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE). Ukazuje poniesione przez Polskę koszty związane z akcesją do UE oraz osiągnięte korzyści polityczne, społeczne, gospodarcze i międzynarodowe. Analizuje sukcesy i porażki polskiej polityki unijnej w latach 2004-2018, a także ukazuje jej perspektywy na tle ewolucji UE dziś i w przyszłości. Przedmiotem tego opracowania jest więc próba pokazania wpływu akcesji na sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą Polski oraz na zmianę jej pozycji i roli na arenie międzynarodowej. Mówiąc wprost, jest ono poświęcone pozytywnym i negatywnym skutkom akcesji Polski do UE oraz perspektywom naszego dotychczasowego członkostwa w Unii Europejskiej i jej przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article analyses the balance of Poland's membership of the European Union (EU) to date. He presents the costs Poland incurred in connection with the accession and the political, social, economic and international benefits gained. He analyses successes and failures of Poland's EU policy in the period 2004-2018 and shows its prospects in the light of the EU evolution today and in the future. Thus, the article is aimed at trying to present the influence of accession on the social, political and economic situation in Poland as well as on the change of its position and role on the international arena. Explicitly, it is devoted to positive and negative effects of Poland's accession of the EU and the prospects of our membership of the European Union and its future. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
255--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bielecki P., Kto zmięknie pierwszy - Unia Europejska czy Putin?, "Gazeta Wyborcza", nr 16, 7 stycznia 2015.
 • Brzeziecki A., Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Znak, Kraków 2015.
 • Fiszer J.M. (red.), Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.
 • Fiszer J.M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, ISP PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 • Fiszer J.M., The Treaty of Good Neighbourship and Friendly Cooperation of 17 June 1991 between the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany: origin, aims and implementation. Successes, failures and prospects in the context of the migration crisis in Europe, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2018, nr 3(62).
 • Fiszer J.M., Pozytywne i negatywne doświadczenia Polski po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] J.M. Fiszer (red.), Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, ISP PAN, Warszawa 2015.
 • Graczyk R., Od uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego, Zyska i S-ka, Warszawa 2015.
 • Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015.
 • Janicki M., Ucieczka na Zachód, "Polityka", nr 34(3256), 26 marca-1 kwietnia 2014.
 • Kaczmarski M., Polityka Rosji wobec Unii Europejskiej, Raporty i Analizy Centrum Studiów Międzynarodowych, nr 8.
 • Koziej S., Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr IV(20).
 • Krasowski R., Imperium świętego spokoju, "Polityka", nr 29 (2936), 7-13 maja 2014.
 • Krzemiński A., Car jest nagi "Polityka", nr 29 (2967), 8 lutego 2017.
 • Madej M., Wpływ udziału w Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa, [w:] F. Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe pomiędzy Polską a budżetem UE według stanu na dzień 28 lutego 2018 r., www.mf.gov.pl [dostęp: 30.03.2018].
 • Miszczak K., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, "Sprawy Międzynarodowe", nr 4, 2007.
 • Mniej Europy, więcej Europy. Z Iwanem Kraszewem rozmawia Adam Leszczyński, "Gazeta Wyborcza", nr 28, 31 maja-1 czerwca 2014.
 • Ostrowski M., Koniec marzeń, "Polityka", nr 6 (3421), 4-10 czerwca 2014.
 • Polityka zagraniczna Polski - oceny i postulaty. Komunikat z badań, nr 56/2018, CBOS, Warszawa kwiecień 2018.
 • Polskie 10 lat w Unii. Raport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014.
 • Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2015.
 • Schulz M., Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa Europy, MUZA SA, Warszawa 2014.
 • Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2014.
 • Stolarczyk M., Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu i konfliktu ukraińskiego w latach 2013-2014, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 • Tereszkiewicz F. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 • The U.S. Drops Out of the Top 10 in Innovation Ranking, www.bloomberg.com [dostęp: 04.04.2018].
 • Wielowiejski A., Tadeusz Skuteczny, "Gazeta Wyborcza", nr 38, 12-13 września 2015.
 • Witkowska M. (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Wojtaszczyk K.A., Mizerska-Wrotkowska M., Jakubowski W. (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Wojtkowska-Łodej G., Bąk H. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014.
 • Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M. (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532660

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.