PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 114 | 555--567
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność projektów restrukturyzacji szpitali publicznych zlokalizowanych w województwie śląskim

Warianty tytułu
Social Responsibility of Silesian Public Hospitals Restructuring Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poglądowy stanowiący wynik analizy literatury z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule autor wskazuje na specyfikę prowadzonej przez szpital działalności jako fundament do stosowania koncepcji CSR, stanowiącej element nowego zarządzania publicznego. Zwrócono również uwagę na możliwość stosowania koncepcji zarówno w codziennej działalności szpitali publicznych, jak i w trakcie ich restrukturyzacji.(abstrakt oryginalny)
EN
An illustrative article that is the result of an analysis of literature in the field of corporate social responsibility. In the article, the author indicates the specificity of the hospital's activity as a foundation for the application of the CSR concept, which is an element of the new public management. Attention was also paid to the possibility of applying the concept both in the daily activities of public hospitals and during their restructuring.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
555--567
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Bęben R., Marcinkowski T., Papis O.: Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych. Journal of Management and Finance, Vol. 12, No. 3/1/2014.
 • 2. Buczkiwski B., Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Serwach T., Wieloch J.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • 3. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • 4. Gasparski W.: Ile etyki w etyce biznesu? Przegląd Filozoficzny. Nr 2 (82), 2012.
 • 5. Grupa Magellan: Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Edycja 2014. http://www.magellansa.pl (stan na 05.06.2017 r.).
 • 6. Hass-Symotiuk M.: System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • 7. Hausner J.: W kierunku rządzenia interaktywnego [w:] Bosiacki A., Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. [red.]: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Wydawnictwo Liber, Warszawa 2010.
 • 8. http://sjp.pwn.pl (stan na 05.06.2017 r.).
 • 9. http://www.pkn.pl (stan na 05.06.2017 r.).
 • 10. Izdebski H.: Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie publiczne, Nr 1, 2007.
 • 11. Kautsch M.: Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce. Problemy Zarządzania, Vol. 9, Nr 3 (33), 2011.
 • 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, art. 68.
 • 13. Kopeć K.: Profesjonalizacja dobroczynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rynek - Społeczeństwo - Kultura. Nr 4 (8), 2013.
 • 14. Kopeć K.: Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 108, 2016.
 • 15. Kotowska E.: Implementacja metod i narzędzi zarządzania menedżerskiego w sektorze publicznym. [w:] Harasim W. (red.): Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2015.
 • 16. Kuraszko I.: Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny. Dz. U. 2017 poz. 459.
 • 18. Pełka B.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1994.
 • 19. Penc J.: Strategie zarządzania. Wydawnictwo Placet. Warszawa 1994.
 • 20. Przywojska J.: Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej. Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 • 21. Rudnicka A.: CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Wolters Kluwer business. Warszawa 2012.
 • 22. Skoczylas W.: Pomiędzy sharholder value a stakeholder value. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse , rynki finansowe, ubezpieczenia, Nr 46, 2011.
 • 23. Spinoza B.: Etyka. W porządku geometrycznym dowiedziona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 24. Stecko J.: CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Nr 285, Zarządzanie i Marketing z. 19, (3/2012).
 • 25. Stefańska M.: Podstawy teoretyczne i ewolucyjne pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska (red).: Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów metodologii i strategii. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • 26. Stępniak P.: Uwagi o szkodach wyrządzonych w podmiotach leczniczych. Pielęgniarstwo Polskie, nr (59), 2016.
 • 27. Sudoł S., Kożuch B.: Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 28. Sułkowski M., Wolniak R.: Przegląd stosowanych metod oceny skuteczności i efektywności organizacji zorientowanych na ciągłe doskonalenie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacji i Zarządzanie z. 67, 2013.
 • 29. Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003.
 • 30. Szerzej w: Kopeć K.: Profesjonalizacja dobroczynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rynek Społeczeństwo-Kultura, nr 4, 2013.
 • 31. Sześciło D.: O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego. Zarządzanie Publiczne. Nr 4(22)/2012.
 • 32. Szumowski W.: Zarządzanie publiczne - próba systematyzowania koncepcji. Nauki o zarządzaniu. Management Sciences. 4(21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • 33. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654.
 • 34. Wiercińska A.: Wykorzystanie narzędzi zarządzania finansami na przykładzie szpitali województwa pomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Szczecin 2015.
 • 35. Wysokińska Z., Witkowska J.: Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • 36. Żelazna-Blicharz A.: Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin 2013.
 • 37. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. [w:] Klincewicz K. (red.):. Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.