PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (61) | 292--310
Tytuł artykułu

Czwórka z Wyszehradu. Duchy czy demony?

Warianty tytułu
The Visegrád Four. Ghosts or Demons?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie monografii autorstwa Ivo van de Wijdevena Duchy Wyszehradu. Nieznana historia Polski, Węgier, Czech i Słowacji [j. nid. De spoken van Visegrád, De onbekende geschiedenis van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije], opublikowanej w Niderlandach w kwietniu 2018 roku oraz materiałów z międzynarodowej konferencji "Miejsce i rola Państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej" w Uczelni Łazarskiego, autor podjął próbę spojrzenia na tę tematykę oczami zagranicznego czytelnika oraz dyplomatów państw Grupy Wyszehradzkiej, uczestników tej konferencji. Dyplomaci wykazywali urzędowy optymizm i determinację oraz zapewniali, że takie forum jak Grupa Wyszehradzka jest potrzebne i stanowczo odrzucali tezę, że jest to struktura konkurencyjna względem Unii Europejskiej. Środowisko naukowe, z natury bardziej krytyczne, zwracało uwagę na różnice dzielące państwa V4, aby uzmysłowić zagrożenia, jakie płyną z rozbieżności interesów, przewijające się na przykład w stosunku poszczególnych państw do Rosji. Wszyscy byli zgodni, że państwa V4 stają przed wielką próbą, jaką jest wspólna obrona dotychczasowego kształtu polityki spójności i jak najlepszy podział środków przyszłej perspektywy budżetowej. Autor pierwszej w języku niderlandzkim monografii poświęconej państwom grupy V4 w jej wnioskach końcowych wyraził opinię, że przyszłość Europy zarówno Unii Europejskiej - łącznie z państwami Wyszehradzkiej Czwórki - zależy od odpowiedzi na pytanie, czy państwa członkowskie są w stanie swoje rozbieżne interesy przełożyć na wspólną siłę w miejsce wspólnej słabości. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on the monograph by Ivo van de Wijdeven, Visegrád's ghosts: Unknown history of Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia [j. nid. De spoken van Visegrád, De onbekende geschiedenis van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije], published in the Netherlands in April 2018 and the Czwórka z Wyszehradu. Duchy czy demony? 309 materials from the international conference "Place and role of the Visegrád Group states in the European Union" at Lazarski University, the author attempts to look at the issues from the point of view of a foreign reader and the Visegrád Group states' diplomats, the conference participants. The diplomats demonstrated official optimism and determination, and they urged that a forum like the Visegrád Group is necessary, and they decidedly refuted a hypothesis that it is a competitive structure with the European Union. The scientists, more critical in nature, drew attention to the differences between the V4 states in order to illustrate the threats resulting from interest clashes, e.g. particular states' attitudes to Russia. Everybody agreed that the V4 states face a great test, i.e. joint protection of the shape of the coherence policy and the best possible distribution of resources in the future budget. The author of the first monograph devoted to the V4 states written in Dutch, in its conclusions, presents the opinion that the future of Europe, both the European Union and the Visegrád Four, depends on the answer to the question whether the Member States are able to translate their different interests into their common strength instead of common weakness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
292--310
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
Bibliografia
 • Skubiszewski K., Stosunki między Polską i NATO w latach 1989-1993 - przyczynek do historii dyplomacji w III Rzeczypospolitej, http://www.skubi.net/ nato.html
 • Ramachandran V. S., Blakeslee S., Phantoms in the Brain: Human Nature and the Architecture of the Mind, Harper Perennial, London 2005.
 • Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca 2016-30 czerwca 2017, publikacja przygotowana przez Wydział Europy Środkowej w Departamencie Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSZ, Warszawa 2017.
 • W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, pod redakcją J. Gotkowskiej i O. Osicy, OSW, Ośrodek Studiów Wschodnich, Raport, Warszawa 2012, także: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/w_regionie_, sila_1. Pdf
 • Wijdeven I. van de, De spoken van Visegrád,De onbekendegeschiedenis van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, Unieboek, Het Spectrum, Houten 2018.
 • Żelichowski R., Belgia i Niderlandy, [w:] Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
 • Bron E.J., Voorvrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voorhetbehoud van westersewaarden en tradities en pro-Israël, https://ejbron.wordpress.com/
 • http://niezalezna.pl/208856-inicjatywa-trojmorza-wyrosla-wprost-z-potrzeb-re gionu-geopolityczny-projekt-tematem-kongresu-590
 • http://www.novini.nl/babis-relativeert-belang-visegrad-groep/
 • http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/02/Visegrad-groep-vormt-gezame nlijke-vuist-tegen-Brusselse-immigratie-en-superstaat
 • https://aboutcroatia.net/news/croatia/dubrovnik-forum-adopts-declarationcalled-three-seas-initiative-34593
 • https://www.lrp.lt/en/press-centre/ press-releases/the-president-will-attend-the-three-seas-initiative-forum-andmeet-with-the-president-of-poland/25977
 • http://www.prezydent.pl/en/news/ art,245,three-seas-initiative-countries-sign-joint-declaration.html
 • https://ec.europa.eu/poland/news/180511_v4_pl
 • https://ejbron.wordpress.com/2016/11/26/immigratie-in-europa-visegradgroep-geeft-niet-toe-aan-de-eisen-van-brussel/
 • https://ejbron.wordpress.com/2018/01/28/visegrad-groep-wij-willen-geenimmigratielanden-worden/
 • https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/polska_prezydencja_w_grupie_wyszehradzkiej_2016_2017/
 • https://www.ensie.nl/minbuza/visegrad-groep
 • https://www.montesquieu-instituut.nl/
 • https://www.pdc.nl/ons_profiel https://www.polennieuws.nl/2017/06/visegrad-groep-benelux-leidersdebatteren-toekomst-eu-en-migratie/
 • https://www.polennieuws.nl/informatie/about_us/ https://www.polennieuws.nl/tag/visegrad-groep
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.