PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 114 | 649--661
Tytuł artykułu

Marketing Innovations of Polish Small and Medium Enterprises

Warianty tytułu
Innowacje marketingowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zagadnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajduje się w jednym z głównych obszarów dociekań nauk ekonomicznych. Wśród najważniejszych przyczyn tego stanu wymienia się silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dominującą rolę MŚP. Wciąż aktualnym jest również pytanie, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest próba oceny aktywności innowacyjnej polskich MŚP w obszarze innowacji marketingowych. Przeprowadzone w 2015 roku badania pokazały, iż do najczęstszych rodzajów innowacji marketingowych MŚP zaliczyć należy systemy upustów, korekty cen w zależności od popytu oraz znaczące zmiany we wzornictwie/koncepcji lub opakowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of small and medium-sized enterprises (SMEs) innovativeness still is one of the most important areas of the economic scientific inquiry. Among the most important reasons of this it can be mentioned strong relations in economy, between innovativeness and competitiveness and SMEs dominant role. The question - how effectively stimulate and create an innovativeness of the modern enterprises is still current. The main aim of this article in an attempt to assess the innovative activity of Polish SMEs in the area of marketing innovation. Research conducted in 2015 showed that the most common types of SMEs marketing innovations include discount systems, price correction according to demand and major changes in product or service design/concept or packaging.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
649--661
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Adamik A.: Innowacyjność a proces rozwoju więzi partnerskich przedsiębiorstw. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 891, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 43-63.
 • 2. Bočková N.: Research, development and innovations in Czech manufacture of electronic products. "Equilibrium", no. 10(4), 2015, 163-180.
 • 3. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 79.
 • 4. Freeman C.: The Economics of Industrial Innovation. MIT Press, Cambridge 1982, p. 7.
 • 5. Freeman C., Soete L.: The Economics of Industrial Innovation. The MIT Press, 1997, p. 265-285.
 • 6. Glabiszewski W.: Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 57-64.
 • 7. Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M.: Innovation Union Scoreboard 2016, European Union 2016, p. 6, 12, 14, 67.
 • 8. Hope K.: Annual Report on European SMEs 2014/2015. SMEs start hiring again. European Commission, 2015, p. 3-5.
 • 9. Klincewicz K. (red.): Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 473.
 • 10. Kijek T.: Intellectual property rights and appropriability of innovation capital: evidence from Polish manufacturing firms. "Equilibrium", no. 11(2), 2016, 387-399.
 • 11. Kotler P.: Marketing Management. Prentice Hall, New Jersey 1991, p. 342.
 • 12. Krukowski K.: Cele strategiczne innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 267, 2016, s. 96-106.
 • 13. Mansfield E.: Industrial Research and Technological Innovation: An Econometric Analysis. W.W. Norton & Company, New York 1968, p. 83.
 • 14. Mielcarek P.: Procesy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Difin, Warszawa2016, s. 35-46.
 • 15. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press, London 1990, p. 45.
 • 16. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD i Eurostat, 2005, s. 48.
 • 17. Przybylska N., Zastempowski M.: Cooperation in Creating Innovation in Polish Small and Medium-Sized Enterprises in the Light of Empirical Studies. "Journal of Competitiveness", no. 8(2), 2016, p. 42-58.
 • 18. Schumpeter J.A.: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig. 1912.
 • 19. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 261, 104.
 • 20. Schumpeter J.A.: Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 162.
 • 21. Tarnawa A., Zadura-Lichota P.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 10-11, 170.
 • 22. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 13-18.
 • 23. Wilmańska A., Zadura-Lichota P., Innowacyjność 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 10-11.
 • 24. Zastempowski M.: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 42- 43, 90-97, 131-148.
 • 25. Zastempowski M.: Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532684

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.