PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 47 | 137--158
Tytuł artykułu

Targi Bożonarodzeniowe jako atrakcyjny produkt turystyczny Krakowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Christmas Market as an Attractive Tourist Product of Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Udowodnienie, że krakowskie Targi Bożonarodzeniowe to atrakcyjny produkt turystyczny typu wydarzenie.
Metoda. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Korzystano z autorskiego kwestionariusza, przygotowanego we współpracy Kongregacji Kupieckiej z Instytutem Turystyki w Krakowie. Próba dobrana w sposób przypadkowy spośród odwiedzających Targi liczyła 574 osoby, wśród nich 518 Polaków i 56 cudzoziemców.
Wyniki. Ankietowani uznali, że Targi Bożonarodzeniowe są atrakcyjnym produktem turystycznym, o czym świadczy fakt, że 96,3% z nich poleciłoby Targi swoim znajomym, a 61% z nich uważa, że Targi są najbardziej atrakcyjną imprezą handlową w centrum Krakowa. Wskazano także pewne mankamenty w promocji Targów oraz w organizacji samej imprezy, co jednak nie skutkowało niską oceną imprezy samej w sobie.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie zostało przeprowadzone na przypadkowej grupie respondentów. Ze względu na brak wcześniejszych badań dotyczących tej imprezy, trudno o porównanie do poprzednich edycji. Cykliczne powtarzanie badań z użyciem identycznej metodologii pozwoli na dokładniejsze zbadanie zjawiska w przyszłości.
Implikacje praktyczne. Przeprowadzone badania stanowią istotny wkład w nakreślenie kierunków rozwoju krakowskich Targów Bożonarodzeniowych. Dzięki opinii odwiedzających i turystów, organizatorzy mogą skupić się na eliminacji słabszych stron i pracować nad wyeksponowaniem najciekawszych elementów oraz nad udoskonaleniem imprezy w kolejnych latach.
Rodzaj pracy. Praca prezentująca wyniki empirycznych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The main aim of this article was to show that Cracow's Christmas Market is an attractive tourism product, type-event.
Method. The study was carried out with the diagnostic poll method. The author's questionnaire, which was prepared in cooperation with the Congregation of Merchants and the Institute of Tourism, was used. The simple random sample, which was selected from visitors who came for a Christmas Market, was constituted by 518 Poles and 56 foreigner tourists.
Findings. The subjects had clearly indicated that Christmas Market is an attractive tourism product. This is confirmed by the fact that: 96.3% of them recommend the Christmas Market to their friends and 61% of them claim that the Christmas Market is the most attractive trade event in the centre of Cracow. The results also showed some lacks in the area of promotion and organization. However, this did not result in a low rating of the event itself.
Research and conclusions limitations. The study was carried out on a simple, random sample. Due to the lack of previous research on this event, it is difficult to reference previous editions. Cyclical repetition of research with the use of the same methodology would allow deeper investigation of the phenomenon in the future.
Practical implications. The research is a valuable contribution to the development of the Cracow Christmas Market. Visitors' feedback gave organizers a chance to focus on elimination of weaker parts and to work on highlighting the most interesting elements and to improve the event in subsequent years.
Originality. This is the first publication on the Christmas Market in Cracow as a tourism product.
Type of paper. Original work, demonstrating the results of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk J., Gębarowski M. (2008), Targi a rozwój miasta i regionu (na przykładzie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Vol. z. 86, s. 24-36.
 • Dietl J. (1981), Marketing, Warszawa.
 • Gołąb-Korzeniowska M. (1997), Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Krakowa, Kraków.
 • Holloway J.C., Robinson C. (1997), Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
 • Jakubowski K. (2011), Kraków na starych widokówkach, AGORA SA, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., (2010), Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kantor R. (2017), Interkulturowość zabawy. Obce wzory kultury zabawy i rozrywki i ich recepcja we współczesnej kulturze ludycznej Krakowa, "Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations", Vol. 1 (1), s. 161-195.
 • Kaspar C., Kunz B. R. (1982), Unternehmungsführung im Fremdenverkehr, Bern, Stuttgart.
 • Krippendorf J. (1971), Marketing im Fremdenverker, Bern - Frankfurt. Kruczek Z., Sacha S. (1997), Geografia atrakcji turystycznych Polski, Ostoja, Kraków.
 • Łazarek R. (2004), Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Marcinkiewicz C. (2003), Marketing usług turystycznych, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa; za: Gołembski G. (1979), Przedsiębiorstwo turystyczne w Polsce, Warszawa.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak S. (2013), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, monografia naukowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 • Panasiuk A., red. (2005), Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk A., red. (2008), Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa.
 • Pasiut A. (2012), Targowisko we współczesnym mieście - w poszukiwaniu formy, "Przestrzeń i Forma", Vol. 17, s. 445-456.
 • Sojkin B., red. (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Stasiak A. (2007), Gastronomia jako produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo", Vol. 11, s. 103-132.
 • Wanagos M. (2010 ), Event Marketing w aktywizacji obszarów turystycznych, "Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia", Vol. 4 (R.9), s. 577-584.
 • Żemła M. (2010), Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Ankieta USA Today: www.10best.com/awards/travel/best-holiday-destination/ (02.11.2017).
 • Oficjalna strona miasta Strasbourg: www.noel.strasbourg.eu/en/strasbourg- -capitale-de-noel (02.11.2017).
 • Oficjalna strona montrealskich targów: www.montrealenfetes.com/en/ christmas-market/ (02.11.2017).
 • Oficjalna strona wiedeńskich targów: www.wienerweihnachtstraum.at/en/ viennese-christmas-market-and-ice-dream/ (02.11.2017)
 • Oficjalny austriacki portal turystyczny: www.austria.info/uk/things-to-do/ skiing-and-winter/christmas-markets/christmas-markets-in-vienna (02.11.2017)
 • Oficjalny portal miasta Birmingham: www.visitbirmingham.com/what-to- -do/festivals-events/annual-events/november/birmingham-frankfurt- -christmas-market-craft-fair/ (02.11.2017)
 • Oficjalny portal miasta Bruksela: www.brussels.be/winter-wonders-and- -christmas-market-2017 (02.11.2017)
 • Oficjalny portal miasta Kraków: http://krakow.pl/aktualnosci/154448,31,ko munikat,swiateczne_targowanie_czas_zaczac.html (02.11.2017)
 • Oficjalny portal radia RMF FM: http://www.rmf.fm/polecamy/targi-bozonarodzeniowe- 2016,1,targi-bozonarodzeniowe-2016 (02.11.2017)
 • Oficjalny portal turystyczny Berlina: www.visitberlin.de/en/event/weihnachtszauber- gendarmenmarkt (02.11.2017)
 • Oficjalny portal turystyczny miasta Kopenhaga: www.visitcopenhagen.com/ copenhagen/christmas-tivoli-gardens-gdk1034745 (02.11.2017)
 • Oficjalny portal turystyczny miasta Praga: www.prague.eu/en/event/11950/ christmas-markets-at-the-old-town-square?back=1 (02.11.2017)
 • Portal informacyjny dzielnicy XIV: http://dzielnica14.krakow.pl/targi-bozonarodzeniowe- krakow-rynek-glowny/(02.11.2017)
 • Portal informacyjny miasta Kraków: http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/ mosty-miedzy-miastami,3103860,art,t,id,tm.html (02.11.2017)
 • Prywatna strona internetowa: www.visitoscana.blogspot.com/2014/12/kiermasz- bozonarodzeniowy-we-florencji.html (02.11.2017)
 • Ranking CNN: www.edition.cnn.com/travel/article/best-christmas-market/ index.html (02.11.2017)
 • Słownik języka polskiego: https://sjp.pl/kol da (02.11.2017)
 • Słownik języka polskiego: https://sjp.pl/targ (02.11.2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532722

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.