PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 554 | 206
Tytuł artykułu

Ocena jakości informacji w Internecie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedstawionej monografii podjęto próbę usystematyzowania i ukazania obecnie najważniejszych problemów i badań dotyczących oceny jakości informacji w Internecie. Było to zadanie bardzo trudne, gdyż prezentowana tematyka ma interdyscyplinarny charakter. Zatem możliwe są do rozważania w bardzo wielu ujęciach i aspektach, np. ekonomicznym, zarządczym, prawnym, psychologicznym, informatycznym. W opracowaniu skoncentrowano się na aspektach ekonomicznych i zarządczych, gdyż wydaje się, że te najbardziej zainteresują potencjalnych Czytelników. Podstawowe wyniki prezentowane w opracowaniu dotyczą dwóch obszarów: teoretyczno-analitycznego i empirycznego. Istotą dociekań teoretyczno-analitycznych była charakterystyka dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz pokazanie możliwości wykorzystania ogólnych koncepcji i modeli jakości informacji w Internecie. W pierwszej kolejności pokazano, że pojęcie jakości informacji nie ma jednoznacznej i powszechnie przyjętej interpretacji. Występują jej różne koncepcje i rodzaje, które można zawrzeć w dwóch perspektywach: użytkownika/konsumenta i producenta informacji. Ocena jakości informacji jest dokonywana na ogół z punktu widzenia konsumenta i jest traktowana jako ewaluacja jej użyteczności lub dostarczanej wartości. Stąd dalsze rozważania były związane głównie z tą perspektywą oceny jakości informacji. Taka ocena jest dokonywana w kontekście zarządzania jakością zasobów informacyjnych, zwłaszcza w celu jej doskonalenia. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
206
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections, 3rd edition, National Information Standards Organization, Baltimore, MD 2007, http://framework.niso.org.
 • A List of Quality Selection Criteria: A Deference Tool for Internet Subject Gateways, http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/quality/report-2.html.
 • Abramowicz W., Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Alexander J., Tate M., Web Wisdom: How to Evaluate and Create Information Quality on the Web, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1999.
 • Al-Hakim L., Information Quality Deployment, w: Proceedings of Ninth International Conference on Information Quality, 2004, s. 170-182.
 • Architecture of the World Wide Web, Volume One, W3C Recommendation 15 December 2004, W3C, 2017.
 • Ashton K., That 'Internet of Things'. Thing: In the Real World Things Matter More than Ideas, "RFID Journal" 2009, June 22.
 • Babik W., O manipulowaniu informacją w prywatnej i publicznej przestrzeni informacyjnej, www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/babik.pdf.
 • Babik W., O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/babik.pdf.
 • Babik W., Postprawda i nie-prawda zagrożeniem dla środowiska informacyjnego człowieka w XXI wieku, [w:] Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.
 • Babik W., Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka, Warszawa 2002.
 • Ballou D.P., Pazer H.L., Modelling Data and Process Quality in Multi-input, Multi-output Information Systems, "Management Science" 1985, vol. 31, nr 2, s. 150-162.
 • Ballou D., Wang R.Y., Pazer H.L., Tayi G.K., Modeling Information Manufacturing Systems to Determine Information Product Quality, "Management Science" 1998, vol. 44, nr 4, s. 462-484.
 • Batini C., Palmonari M., Viscusi G., The Many Faces of Information and Their Impact on Information Quality, [w:] Proceedings ofICIQ 2012, The 17th International Conference on Information Quality, Paris, 2012, s. 212-228.
 • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, "Bibliotekarz Podlaski" 2002, nr 4, s. 37-50.
 • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości źródeł internetowych z zakresu nauk technicznych w portalu BazTOL, BazTOL - Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych, październik 2007.
 • Berners-Lee T., Web 3.0 będzie inteligentny, http://mediacafepl.blogspot.com/2007/12/web-30-bdzie-inteligentny-mwi-tim.html.
 • Berners-Lee T., Fischetti M., Weaving the Web, Harper, San Francisco 1999.
 • Bizer Ch., Quality-Driven Information Filtering in the Context of Web-Based, Information Systems, Inaugural-Dissertation, Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, März 2007, http.7/wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/pub/DisertationChris Bizer.pdf.
 • Blanson Henkemans O., Düsseidorp E., Keijsers J., Kessens J., Neerincx M., Otten W., Validity and Reliability of the eHealth Analysis and Steering Instrument, "Medicine 2.0" 2013, vol. 2, nr 2, s. 60-74.
 • Blasco A., Sobbrio F., Competition and Commercial Media Bias, "Telecommunications Policy" 2012, nr 36, s. 434-447.
 • Blattmann O., Kaltenrieder P., Haupt P., Myrach T., Measuring Information Quality on the Internet a User Perspective, [w:] Proceedings of ICIQ 2012, The 17th International Conference on Information Quality, Paris 2012, s. 326-339.
 • Boekhorst A.K., Becoming Information Literate in the Netherlands, "Library Review" 2003, nr 52 (7), s. 298-309.
 • Borowiecki R., Czekaj J., Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.
 • Bovee M., Srivastava R.P., Mak B., A Conceptual Framework and Belief-function Approach to Assessing Overall Information Quality, "International Journal of Intelligent Systems" 2003, vol. 18, nr 1, s. 51-74.
 • Brien J.A., Essentials for the Internet Worked E-Business Enterprise, http://www.mhhe.com/ business/mis/obrien/obrienl0e/student/olc/def_ch01.mhtml.
 • Brzozowski M., Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, [w:] Management Forum 2020: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, http://www.witczak.p1/wp-content/uploads/2015/08/9. KZ MP Brzozowski.pdf.
 • Calero C., Caro A., Piattini M., An Applicable Data Quality Model for Web Portal Data Consumers, "World Wide Web" 2008, nr 11, s. 465-484.
 • Calero C., Ruiz J., Piattini M., A Web Metrics Survey Using WQM, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-27834-4_19.pdf.
 • Charnock D., The Discern Handbook: Quality Criteria for Consumer Health Information on Treatment Choices, 1998, http://www.discern.org.uk/discern.pdf.
 • Chen Y., Zhu Q., Wang N., Query Processing with Quality Control in the World Wide Web, "World Wide Web Journal" 1998, nr 1 (4), s. 241-255.
 • Choudhury N., World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0, "International Journal of Computer Science and Information Technologies" 2014, vol. 5 (6), s. 8096-8100.
 • Clausen H., Evaluation of Library Web Sites: The Danish Case, "The Electronic Library" 1999, vol. 17, nr 2, s. 83-87.
 • Cramer M., Measuring the Value of Information, NCSA InfoWarCon 97, Sheraton Premier, Vienna, Virginia, http://www.wias.nt/Papers/infoval.html.
 • Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Czerwiński A., Ramy i modele jakości informacji - próba porównania, [w:] Informacja - dobro publiczne czy prywatne?, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 105-114.
 • Czerwiński A., The Quality of Information on Websites of Insurance Companies and Their Competitive Position, "Information Systems in Management" 2016, vol. 5, nr 1, s. 3-14.
 • Czerwiński A., Wartość informacji w systemie informacyjnym w ocenie jej jakości, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2018, nr 53, s. 76-88.
 • Czerwiński A., Związek między jakością informacji w serwisach WWW związanych ze zdrowiem a ich rankingami, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, vol. 44, nr 1, s. 53-64.
 • Czerwiński A., Krzesaj M., Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
 • Davenport T., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Davis M., Web 3.0 Manifesto: How Semantic Technologies in Products and Services Will Drive Breakthroughs in Capability, User Experience, Performance, and Life Cycle Value, www.project 10x.com/bio_downloads/web3_manifesto_2009.pdf, dostęp: 01.07.2017.
 • Deming W.E., Quality, Productivity, and Competitive Position, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge 1982.
 • Derfert-Wolf L., Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych, "Biuletyn EBIB" 2005, nr 1 (62), http://www.ebib.pl/2005/62/derfert.php.
 • Derfert-Wolf L., Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways, "Biuletyn EBIB" 2004, nr 6 (57), http://www.ebib.pl/2004/57/derfert.php.
 • Dhyani D., Ng W.K., Bhowmick S.S., A Survey of Web Metrics, "ACM Computing Surveys" December 2002, vol. 34 (4), s 469-503.
 • Dobrogowska-Schlebusch E., Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie - jako zadanie dla bibliotek, "Biuletyn EBIB" 2007, nr 3 (84), http://www.ebib.info/2007/84/a.php? dobrogowska_schlebusch.
 • Donaldson A.J.M., Cowderoy A.J.C., Towards Multimedia Systems Quality, ESSI-SCOPE conference, Dublin 1997.
 • Dziekan-Łanucha A., Od personalizacji do profilowania. Opis konsekwencji korzystania z wyszukiwarki Google, "Studia Socialia Cracoviensia" 2016, t. 8, nr 1 (14), s. 123-136, http://bc. upjp2.edu.pl/Content/3429/6.pdf.
 • Dziembała M., Słaboń M., Wybrane elementy oceny witryn internetowych, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/409.pdf.
 • eEurope2002: Quality Criteria for Health Related Websites, "Journal of Medical Internet Research" 2002, vol. 4, nr 3, http://www.jmir.Org/2002/3/el5/.
 • English L., Improving Data Warehouse and Business Information Quality: Methods for Reducing Costs and Increasing Profits, John Wiley & Sons, Inc., New York 1999.
 • English L., Information Quality: Meeting Customer Needs, "DM Review" 1996, vol. 3, nr 1.
 • English L., Total Information Quality Management: A Complete Methodology for IQ Management, "DM Review" 2003, nr 9.
 • Eppler M.J., A Generic Framework for Information Quality in Knowledge-intensive Processes, [w:] Proceedings of the Sixth International Conference on Information Quality, http://mitiq.mit. edu/ICIQ/Doeuments/IQ Conferenee 2001/Papers/AGenericFramework4IQinKnowled geIntenProc.pdf.
 • Eppler M.J., Conceptualizing Information Quality: A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years, [w:] Proceedings of the 2000 Conference on Information Quality, University of St. Gallen, 2000, s. 83-96.
 • Eppler M.J., Managing Information Quality: Increasing the Value of Information in Knowledge-intensive Products and Processes, second edition, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2006, s. 49-54.
 • Eppler M.J., Algesheimer R., Dimpfel M., Quality Criteria of Content-Driven Websites and Their Influence on Customer Satisfaction and Loyalty: An Empirical Test of an Information Quality Framework, w: Proceedings of the Eighth International Conference on Information Quality (ICIQ-03), s. 108-120, http://ssm-vm030.mit.edu/ICIQ/Documents/IQ Conference 2003/Papers/QualityCriteriaContentDrivenWebsite.pdf.
 • Eppler M.J., Muenzenmayer P., Measuring Information Quality in the Web Context: A Survey of State-of-the-Art Instruments and an Application Methodology, [w:] Proceedings of the Seventh International Conference on Information Quality (ICIQ-02), 2002, s. 187-196, https://pdfs. Semanticscholar.org/b7e0/4978992851255d26fd8a00b6673ea9f27f84.pdf.
 • Eppler M.J., Wittig D., Conceptualizing Information Quality: A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years, [w:] Proceedings of the 2000 Conference on Information Quality, University of St. Gallen, 2000, s. 83-96.
 • Fan H., Poole M.S., What Is Personalization? Perspectives on the Design and Implementation of Personalization in Information System, "Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce" 2006, vol. 16, nr 3-4, s. 179-202.
 • Fazlagić J., Zjawisko "nadmiaru informacji" a współczesna edukacja, "E-mentor" 2010, nr 4 (36), s. 37-42.
 • Fisher C.W., Kingma B.R., Criticality of Data Quality as Exemplified in Two Disasters, "Information & Management" 2001, nr 39 (2), s. 109-116.
 • Floridi L., Information Ethics: On the Philosophical Foundations of Computer Ethics, http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/ie.htm.
 • Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Fuhr N. i in., Evaluation of Digital Libraries, "International Journal on Digital Libraries", 2007, vol. 8, issue 1, s. 21-38, http://www.scribd.com/doc/185523/EvaluationofDigital- LibrariesFulltext.
 • Gach D., Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, "E-mentor" 2008, nr 1 (23), s. 57-60.
 • Galewski T., Bariery informacyjne w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 1, cz. 1, s. 459-470.
 • Ge M., Helfert M., A Review of Information Quality Research - Develop a Research Agenda, http://mitiq.mit.edu/iciq/PDF/A REVIEW 0F INF0RMATI0N QUALITY RESEARCH.pdf.
 • Gentzkow M., Shapiro J.M., Media Bias and Reputation, "Journal of Political Economy" 2006, vol. 114, nr 2, s. 280-317.
 • Gerkes M., Information Quality Paradox of the Web, http://izumw.izum.si/~max/paper.htm.
 • Germano F., Meier M., Concentration and Self-censorship in Commercial Media, "Journal of Public Economies" 2013, vol. 97, s. 117-130.
 • Głowacka E., Kryteria i wskaźniki oceny jakości europejskich internetowych serwisów tematycznych, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2007, nr 1, s. 3-14.
 • Gołka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo dezjinformacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Gregor B., e-Commerce, Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 • Gryncewicz W., Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne, praca doktorska, Wrocław 2007, http://www.dbc.wroc.pl/Content/ 1809/Rozprawa_02022007-proba2.pdf.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • He B., Patel M., Zhang Z., Chen-Chuan Chang K., Accessing the Deep Web, "Communications of the ACM", May 2007, vol. 50, nr 5, s. 95-101.
 • Henschen D., 5 Analytics, BI, Data Management Trends For 2015, https://www.informationweek.eom/big-data/big-data-analytics/5-analytics-bi-data-management-trends-for-2015/a/d-id/1318551.
 • Huang K.T., Lee Y.W., Wang R.Y., Quality Information and Knowledge Management, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 • Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World, FTC Staff Report, January 2015.
 • Isakowitz T., Bieber M., Vitali F., Web Information Systems, "Communications of the ACM" July 1998, vol. 41 (7), s. 78-80.
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Januszko-Szakiel A., Materska K., Zniekształcenia informacji w rozległych systemach informacji gospodarczej, "Przegląd Biblioteczny" 2006, nr 4, s. 461-473.
 • Juran J., Gryna F., Bingham R., The Quality Control Handbook, 3rd edition, McGraw-Hill, New York 1974.
 • Kahn B.K., Strong D.M., Wang R.Y., Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance, "Communications of the ACM' 2002, vol. 45, nr 4, s. 84-192.
 • Katterattanakul P., Siau K., Information Quality in Internet Commerce Design, [w:] Information and Database Quality, eds. M.G. Piattini, C. Calero, M. Genero, Kluwer Academic 2001, s. 45-56.
 • Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Kisielnicki J., Metody badania zapotrzebowania na informacje, [w:] Informacyjne problemy planowania, red. W. Maciejewski, PWE, Warszawa 1982.
 • Klimek G., Bezpieczeństwo informacji w perspektywie rozwoju Internetu rzeczy, [w:] Informacja - dobro publiczne czy prywatne?, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 153-162.
 • Knight S., User Perceptions of Information Quality in World Wide Web Information Retrieval Behavior, Dissertation, Edith Cowan University 2008, http://mitiq.mit.edu/ICIQ/awards/documents/Ballou-Pazer/2008PhD_Knight.pdf.
 • Knight S., Burn J., Developing a Framework for Assessing Information Quality on the World Wide Web, "Informing Science Journal" 2005, vol. 8, s. 159-172.
 • Kobis P., Marketing z Google. Jak osiągnąć wysoką pozycję?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Koch T., Quality-controlled Subject Gateways: Definitions, Typologies, Empirical Overview, "Online Information Review" 2000, vol. 24, nr 1.
 • Koehler J., The Influence of Prior Beliefs on Scientific Judgments of Evidence Quality, "Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 1993, vol. 56, s. 28-55.
 • Kolman R., Kwalitologia, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
 • Kolman R., Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza, Warszawa 2003.
 • Kroi E., Hoffman E., What is the Internet?, Network Working Group, USA 1993, http://www.cse.ohio-state.edu/cgi-bin/rfc/rfcl462.html.
 • Krzesaj M., Information quality evaluation methodology for web page directories, "Information Systems in Management" 2016, vol. 5, nr 2, s. 185-194.
 • Krzesaj M., Ocena jakości informacji dotyczących zdrowia na stronach WWW, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, vol. 44, nr 1, s. 309-318.
 • Krzesaj M., Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, vol. 52, nr 4, s. 481-489.
 • Krzesaj M., Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW, [w:] Informacja - dobro publiczne czy prywatne?, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 115-125.
 • Kurkowska E., Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 1: Modele i standardy o zasięgu międzynarodowym, "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2010, nr 2 (5), s. 83-97.
 • Kwiatkowska E.M., Rozwój Internetu rzeczy - szanse i zagrożenia, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2014, nr 8 (3), s. 60-70.
 • Lacy S., Blanchard A., The Impact of Public Ownership, Profits, and Competition on Number of Newsroom Employees and Starting Salaries in Mid-sized Daily Newspapers, "Journalism and Mass Communication Quarterly" 2003, nr 80 (4), s. 949-968.
 • Lee Y.W., Strong D.M., Kahn B.K., Wang R.Y., AIMQ: A Methodology for Information Quality Assessment, "Information & Management" 2002, nr 40, 133-146.
 • Lepa A., Świat manipulacji, Seria: Biblioteka "Niedzieli", nr 18, Częstochowa 1995.
 • Lesca H., Lesca E., Gestion de l'information, qualité de l'information et performances de l'entreprise, Litec, Paris 1995, s. 75-165.
 • Line M., Vickers S., Universal Availability of Publications (UAP): A Programme to Improve the National and International Provision and Supply of Publications, K.G. Saur Verlag, Munich 1983.
 • Lubina E., Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym, "E-mentor" 2008, nr 1 (23), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/511.
 • Maciąg R., Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
 • Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Magrassi P., Berg T., A World of Smart Objects: The Role of Auto-identification Technologies, Gartner Research Report R-17-2243, 2002.
 • Managing Information in the Enterprise: Perspectives for Business Leaders, Forbes Insights, http://images.forbes.com/forhesinsights/StudyPDFs/SAP_InformationManagement_04_2010.pdf.
 • Marcinkowski J.T., Właśniak K., Jakość dostępnych w Internecie informacji o zdrowiu, "Zdrowie Publiczne" 2007, vol. 117, nr 2, s. 220-224.
 • Massie E., Drilling Down To Find What Drives Corporate IT Buyers, "Computer Reseller News" 1999, July 5, s. 48.
 • Mazurek G., Wirtualne środowisko i jego potencjał, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2011, nr 22, s. 246-253.
 • Milewska P., Jak odstraszyć czytelnika, czyli strony internetowe bibliotek, "Biuletyn EBIB" 2015, nr 3 (157a), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/343/508.
 • Mobesher B., Cooley R., Srivastava J., Creating Adaptive Web Site Through Usage-Based Clustering of URLs, [w:] Proceedings of the 1999 Knowledge and Data Engineering Exchange Workshop, Chicago 1999.
 • Mullainathan S., Shleifer A., The Market for News, "American Economic Review" 2005, vol. 95 (1), s. 1031-1053.
 • Murak J., Lokalizacyjny model rynku dzienników i jego empiryczna weryfikacja, praca doktorska nieopublikowana, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Musser J., Web 2.0: Principles and Best Practices, O'Reilly Media, Inc., [b.m.] 2007.
 • Naumann F., From Databases to Information Systems - Information Quality Makes the Difference, [w:] Proceedings of the 6th International Conference on Information Quality, 2001, s. 244-260.
 • Naumann F., Quality-Driven Query Answering for Integrated Information Systems, Springer, Berlin-Heidelherg-New York 2002.
 • Naumann F., Rolker C., Assessment Methods for Information Quality Criteria, [w:] Proceedings of the Fifth International Conference on Information Quality, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2000, s. 148-162.
 • Nelson P., Information and Consumer Behavior, "Journal of Political Economy" 1970, nr 78, s. 311-329.
 • Niedźwiedziński M., Cechy informacji - próba systematyzacji, [w:] Jakość danych w systemach informacyjnych, red. J. Oleński, Seria: Systemy Informatyczne, nr 1, Wydawnictwo OBSR, Warszawa 1987.
 • Nielsen J., Designing Web Usability, New Riders Publishing, Thousand Oaks, CA 2000.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford 1995.
 • O'Reilly III C.A., Variations in Decision Makers - Use of Information Source: The Impact of Quality and Accessibility of Information, "Academy of Management Journal" 1982, vol. 25, nr 4, s. 756-771.
 • O'Reilly T., What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://oreillycom/lpt/a/6228.
 • Obłój K., Dominująca logika firmy, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Olender-Skorek M., Wydro K.B., Wartość informacji, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2007, nr 1-2.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Oleński J., Elementy ekonomiki informacji, Wydawnictwo KIG i AE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 • Olsina L., Lafuente G., Rossi G., Specifying Quality Characteristics and Attributes for Websites, [w:] Web Engineering: Managing Diversity and Complexity of Web Application Development, eds. S. Murugesan, Y. Deshpande, Springer-Verlag, Berlin-New York 2001, s. 266-277.
 • Olson J.E., Data Quality: The Accuracy Dimension, Morgan Kaufmann, San Francisco 2003.
 • Olszak C.M., Olszówka K., Gromadzenie danych o użytkownikach na potrzeby personalizacji portali internetowych, http://swo.ae.katowice.pl/_pdf/343.pdf.
 • Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, "Biuletyn EBIB" 2008, nr 8 (99), http://www.ebib.pl/2008/99/a-php7osiewalska.
 • Otwarty dostęp w instytucjach naukowych, red. J. Szprot, Wydawnictwa ICM, Warszawa 2015.
 • Pernici B., Scannapieco M., Data Quality in Web Information Systems, "Journal on Data Semantics" 2003, nr 1, s. 48-68.
 • PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 • PN-ISO 15836:2012 - wersja polska. Informacja i dokumentacja - Zestaw elementów metadanych Dublin Core, Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Porat M.U., Global Implications of the Information Society, "Journal of Communication" 1978, vol. 28, nr 1, s. 70-80.
 • Presidential Committee on information Literacy: Final Report, Washington, D.C., January 1989, http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Rayport J., Sviokla J., Managing in the Marketspace, "Harvard Business Reviews" November-December 1994.
 • Redman T., The Impact of Poor Data Quality on the Typical Enterprise, "Communications of the ACM" 1998, vol. 41, nr 2, s. 79-82.
 • Rostek K., Zarządzanie jakością danych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2008, nr 2.
 • Rozkosz E., Powołanie Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, "Biuletyn EBIB" 2011, nr 2 (120), http://www.ebib.pl/images/stories/numery/120/120_rozkosz2.pdf.
 • Ruiz J., Calero C., Piattini M., A Three Dimensional Web Quality Model, [w:] Proceedings of the International Conference on Web Engineering 2003 (ICWE'03), LNCS 2722, Springer Verlag, [b.m.] 2003.
 • Ruževičius J., Gedminaité A., Business Information Quality and its Assessment, "Engineering Economics" 2007, nr 2 (52).
 • Sandusky R.J., Digital Library Attributes: Framing Usability Research, http://www.ucbc.ucl.ac.uk/annb/docs/Sandusky35.pdf.
 • Sandvik H., Health Information and Interaction on the Internet: A Survey of Female Urinary Incontinence, "BMJ" 1999, vol. 319.
 • Saracevic T., Evaluation of Digital Libraries: An Overview, September 2004, http://comminfo.rutgers.edu/~telko/DL_evaluation_Delos.pdf.
 • Scannapieco M., Virgillito A., Marchetti C., Mecella M., Baldoni R., The DaQuinCIS Architecture: A Platform for Exchanging and Improving Data Quality in Cooperative Information Systems, "Information Systems" 2004, vol. 29, nr 7, s. 551-582.
 • Schmidt E., Jak Google widzi przyszłość Internetu, http://mediacafepl.blogspot.com/2007/12/jak-google-widzi-przyszo-internetu.html.
 • Schubert P., Extended Web Assessment Method (EWAM) - Evaluation of Electronic Commerce Applications from the Customer's Viewpoint, "International Journal of Electronic Commerce" Winter 2002-2003, vol. 7, nr 2, s. 51-80, www.e-business.fhbb.ch/eb/publications.nsf/id/118.
 • Schultze U., A Confessional Account of an Ethnography about Knowledge Work, "MIS Quarterly" 2000, vol. 24 (1), s. 3-39.
 • Sherman Ch., Meta Search Engine Week, http://searchenginewatch.com/sew/news/2064395/meta-search-engine-week.
 • Shuen A., Web 2.0: A Strategy Guide, O'Reilly Media, Inc., [b.m.] 2009.
 • Silberg W.M., Lundberg G.D., Musacchio R.A., Assessing, Controlling, and Assuring the Quality of Medical Information on the Internet, "The Journal of the American Medical Association" 1997, vol. 277, nr 15, s. 1244-1245.
 • Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dembowska i in., Wrocław-Warszawa 1979.
 • Smith A., Criteria for Evaluating Internet Information Resources, http://especializacion.una.edu.ve/Internet/paginas/Lecturas/Smithl997.pdf.
 • Stefanowicz В., Informacja, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Stefanowicz В., O wartości informacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 1, s. 64-69.
 • Stvilia В., Gasser L., Twidale M.B., Smith L.C., A Framework for Information Quality Assessment, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2007, vol. 58, nr 12, s. 1720-1733.
 • Szapiro T., Ciemniak R., Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.
 • Szulc R., Kobylański A., E-biznes, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 • Świgoń M., Bariery informacyjne. Wyniki badań ankietowych wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, "Biuletyn EBIB" 2010, nr 1 (110), http://www.ebib.pl/2010/110/a.php?swigon.
 • Tchorek-Helm C., Cyfrowy świat błyskawicznie rośnie, http://www.polskieradio.pl/111/1890/Artykul/744112,Cyfrowy-swiat-blyskawicznie-rosnie.
 • The Challenge of Providing Consumer Health Information Services in Public Library, American Association for the Advancement of Science, http://ehrweb.aaas.org/PDF/ChallengePub Libraries.pdf.
 • The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East, IDC Report, 2012, https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-uni- verse-in-2020.pdf.
 • The Prague Declaration: Towards an Information Literate Society, http://www.unesco.org/new/ fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/themes/mfo_lit_meeting_prague_2003.pdf.
 • The State of Data Quality Revisited, SAP-sponsored whitepaper 2013, http://cdn2.hubspot. net/hubfs/1836464/soltius_PDF/data_services_-_data_quality_whitepaper.pdf.
 • Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa 2007.
 • Tomaszewski M., Rozwój globalnej sieci komputerowej w kierunku Web 3.0, http://www.ptzp. org.pl/581konferencja_KZZ_Zakopane_2011_Artykuly.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Unold J., Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Unold J., Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Visual Networking Index 2015-2020, http://www.cisco.eom/c/pl_pl/about/press/press-informa- tion-2016/20160617.html.
 • Wand Y., Wang R.Y., Anchoring Data Quality Dimensions in Ontological Foundations, "Communications of the ACM" 1996, vol. 39, nr 11, s. 86-95.
 • Wang R.Y., A Product Perspective on Total Data Quality Management, "Communications of the ACM" 1998, vol. 41, nr 2, s. 60-65; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.474.6929&rep=repl&type=pdf.
 • Wang R.Y., Lee Y.W., Ziad M., Data Quality, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA 2001.
 • Wang R.Y., Strong D.M., Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers, "Journal of Management Information Systems" 1996, nr 12 (4), s. 5-34.
 • Wang R.Y., Ziad M., Lee Y.W., Data Quality, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA 2000.
 • Wang Y.S., Assessing e-Commerce Systems Success: A Respecification and Validation of the DeLone and McLean Model of IS Success, "Information Systems Journal" 2008, nr 18 (5), s. 529-557.
 • Web Content Accessibility Guidelines 1.0, W3C Recommendation, 5 May 1999, http://www.w3.org/TR/W CAG10/.
 • Wedernikowa E.M., Bariery informacyjne w przemyśle, "Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji" 1982, nr 4.
 • Więk A., Kształtowanie information literacy: rola biblioteki akademickiej, [w:] Informacja - dobro publiczne czy prywatne?, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 175-186.
 • Wilson T.D., Information Behaviour: An Interdisciplinary Perspective, "Information Processing & Management" 1997, vol. 33, nr 4, s. 556-562.
 • Wojciechowski M., Zakrzewicz M., Automatyczna personalizacja serwerów WWW z wykorzystaniem metod eksploracji danych, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, http:// www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/pubs/pti02b.pdf.
 • Xie H., Evaluation of Digital Libraries: Criteria and Problems from Users' Perspectives, "Library and Information Science Research" 2006, nr 28, s. 433-452.
 • Zdziebko T., Apanel A., Analiza wdrożeń systemów personalizacji w polskich sklepach internetowych, [w:] Fenomen Internetu, t. 1, red. A. Szewczyk, E. Krok, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Zhang Y., Developing a Holistic Model for Digital Library Evaluation, "Journal of the American Society for Information Science and Technolog/' 2010, vol. 61 (1), s. 88-110.
 • Zurkowski P., The Information Service Environment: Relationships and Priorities, Related Paper No 5, Washington, D.C. 1974.
 • http://adwords.google.com.
 • http://alexa.com.
 • http://baztol.library.put.poznan.pl.
 • http://brightplanet.com.
 • http://checkgzipcompression.com.
 • http://katalog.onet.pl.
 • http://katalog.wp.pl.
 • http://opiniac.com.
 • http://pbi.org.pl.
 • http://sbc.org.pl.
 • http://sjp.pwn.pl.
 • http://sugester.pl.
 • http://www.big6.com.
 • http://www.bn.org.pl.
 • http://www.businessdictionary.com.
 • http://www.chu-rouen.fr.
 • http://www.discern.org.uk.
 • http://www.dmoz.org.
 • http://www.hon.ch.
 • http://www.ihealthcoalition.org.
 • http://www.kampyle.com.
 • http://www.knf.gov.pl.
 • http://www.łacina,dziankowski.com.
 • http://www.phishtank.com.
 • http://www.siteliner.com.
 • http://www.surbl.org.
 • http://www.w3.org.
 • http://www.webpagetest.org.
 • http://yslow.org.
 • https://ahrefs.com.
 • https://chrome.google.com.
 • https://developers.google.com.
 • https://en.wikipedia.org.
 • https://gtmetrix.com.
 • https://ideascale.com.
 • https://piwik.org.
 • https://pl.majestic.com.
 • https://qualaroo.com.
 • https://seositecheckup.com.
 • https://support.google.com.
 • https://testmysite.withgoogle.com.
 • https://tools.ietf.org.
 • https://tools.pingdom.com.
 • https://trends.google.pl.
 • https://website.grader.com.
 • https://www.cilip.org.uk.
 • https://www.copyscape.com.
 • https://www.google.com.
 • https://www.google.pl.
 • https://www.iperceptions.com.
 • https://www.mywot.com.
 • https://www.questionpro.com.
 • https://www.semrush.com.
 • https://www.semstorm.com.
 • https://www.similarweb.com.
 • https://www.site-analyzer.com.
 • https://www.surveymonkey.com.
 • https://www.webankieta.pl.
 • https://www.webpagetest.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.